Thiết thực, hiệu quả công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 nên việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 nói riêng, công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động nói chung của các cấp Công đoàn Thủ đô ít nhiều bị ảnh hưởng. Mặc dù vậy, với sự chỉ đạo điều chỉnh kịp thời, linh hoạt phù hợp với bối cảnh dịch bệnh, việc hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (AT,VSLĐ) năm 2021 nói riêng, công tác đảm bảo AT,VSLĐ nói chung của các cấp Công đoàn Thủ đô vẫn đạt những hiệu quả thiết thực.
Sát sao công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống rủi ro tai nạn nghề nghiệp Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động Tăng cường thanh, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn Thành phố

Nâng cao nhận thức về An toàn vệ sinh lao động

Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, trước diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh Covid-19, LĐLĐ Thành phố đã hủy Hội nghị tổng kết công tác AT,VSLĐ; Phát động hưởng ứng Tháng hành động về AT,VSLĐ năm 2021 và trao quà cho công nhân lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo kế hoạch đồng thời chỉ đạo Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở điều chỉnh các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động AT, VSLĐ năm 2021 cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

Thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, các cấp Công đoàn đã triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về AT, VSLĐ năm 2021 như: Tuyên truyền về công tác AT, VSLĐ thông qua hệ thống bảng tin, loa đài, băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, tuyên truyền thông qua văn bản và thư điện tử ...

Thiết thực, hiệu quả công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu thăm xưởng sản xuất, tìm hiểu đời sống, việc làm và nhắc nhở công nhân Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động.

Trên toàn Thành phố, các cấp Công đoàn đã tổ chức hoặc phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng bằng các hình thức khác nhau, trên cơ sở vẫn đảm bảo công tác phòng ngừa dịch bệnh. Có 921 Công đoàn cơ sở đã phối hợp tổ chức lễ phát động hưởng ứng tại cơ sở. Phần lớn các đơn vị, doanh nghiệp còn lại tăng cường công tác tuyên truyền qua mạng xã hội (lập các nhóm zalo, facebook, ...), qua loa đài nội bộ.

Cùng với tăng cường tuyên truyền về AT, VSLĐ trên báo Lao động Thủ đô và Website của Liên đoàn Lao động Thành phố, LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo các cấp Công đoàn treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích hưởng ứng Tháng hành động về AT, VSLĐ năm 2021. Qua đó, đã có 5.031 băng rôn, khẩu hiệu, áp phích được treo tại các khu vực sản xuất và cổng ra vào của các cơ quan, doanh nghiệp; có 12.000 tờ rơi và 8.000 ấn phẩm sách, sổ tay, tạp chí về AT,VSLĐ được phát trực tiếp cho người lao động và các Công đoàn cơ sở.

23/45 Công đoàn cấp trên cơ sở đã tổ chức các lớp tuyên truyền, huấn luyện công tác AT, VSLĐ cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở; 22/45 Công đoàn cấp trên cơ sở còn lại cũng xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn công tác AT, VSLĐ cho cán bộ Công đoàn cơ sở với hình thức phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh.

Ngoài ra, các Công đoàn cơ sở đã phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức 1.212 lớp tập huấn cho 54.840 lượt cán bộ Công đoàn, mạng lưới an toàn vệ sinh viên và người lao động. Riêng ở cấp thành phố, với sự hỗ trợ kinh phí từ Chương trình quốc gia về AT, VSLĐ thành phố Hà Nội, LĐLĐ Thành phố đã giao ban Chính sách pháp luật phối hợp với các Công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức 4/10 lớp tập huấn công tác AT, VSLĐ cho 480 cán bộ Công đoàn cơ sở và mạng lưới an toàn vệ sinh viên.

Thông qua công tác tuyên truyền, huấn luyện đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đặc biệt là cán bộ Công đoàn trong việc tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ đồng thời nâng cao ý thức của người lao động trong việc ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động trên địa bàn Thủ đô.

Kịp thời phát hiện những thiếu sót

Cũng theo LĐLĐ Thành phố, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Tháng hành động về AT,VSLĐ năm 2021 rơi vào thời điểm thành phố Hà Nội hạn chế việc thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn để tập trung công tác phòng, chống dịch và đẩy mạnh công tác chăm lo cho các đối tượng bị ảnh hưởng đời sống, việc làm, thu nhập do dịch bệnh.

Có 4.715 Công đoàn cơ sở đã thực hiện công tác tự kiểm tra về AT,VSLĐ - Phòng chống cháy nổ, có 5.010 kiến nghị với người sử dụng lao động về các nguy cơ rủi ro, mất an toàn lao động và yêu cầu bổ sung ngay các nội quy, quy trình làm việc an toàn. Ngay sau khi có kiến nghị, có 3.610 nội quy, quy trình làm việc an toàn được bổ sung, số còn lại các đơn vị đã khắc phục đúng theo cam kết trong biên bản kiểm tra.

Vì vậy, Ban Chỉ đạo AT, VSLĐ Thành phố đã tạm hoãn lịch kiểm tra việc thực hiện công tác AT, VSLĐ tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn của đoàn liên ngành Thành phố, gồm Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, LĐLĐ Thành phố, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Công an Thành phố…Tuy nhiên, LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo các cấp Công đoàn, đặc biệt là các Công đoàn cơ sở tăng cường tự kiểm tra công tác AT, VSLĐ tại đơn vị trên cơ sở bảng mẫu tự kiểm tra do LĐLĐ Thành phố xây dựng để các Công đoàn cơ sở tham khảo thực hiện.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện các thiếu sót, tồn tại và vi phạm về công tác AT, VSLĐ đã giúp cho các đơn vị, doanh nghiệp hoàn thiện, thực hiện công tác AT, VSLĐ được tốt hơn, môi trường lao động sản xuất an toàn hơn, góp phần tăng năng suất lao động và phát triển doanh nghiệp bền vững.

Cùng với tuyên truyền và thanh, kiểm tra về AT, VSLĐ, việc chăm lo cho công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cũng là nội dung được các cấp Công đoàn Thủ đô chú trọng để hưởng ứng Tháng hành động về AT,VSLĐ hàng năm.

Năm nay, LĐLĐ Thành phố đã đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam trợ cấp, tặng quà cho 5 công nhân lao động bị tai nạn lao động nặng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 5 trường hợp này đã được đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà (mỗi suất 3 triệu đồng và túi quà trị giá 300.000 đồng).

LĐLĐ Thành phố cũng giới thiệu 25 trường hợp công nhân lao động bị tai nạn lao động để Ủy ban nhân dân Thành phố trợ cấp, mức trợ cấp 1.500.000 đồng/người, LĐLĐ Thành phố tặng mỗi trường hợp này một túi quà trị giá 300.000 đồng. Riêng LĐLĐ Thành phố đã tặng quà và trợ cấp cho 102 công nhân lao động bị tai nạn lao động. Trong đó, có 2 trường hợp bị tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng đồng chí Chủ tịch LĐLĐ Thành phố trực tiếp đến thăm, tặng qùa trị giá 300.000đ và tiền mặt 5 triệu đồng; 100 trường hợp còn lại được tặng quà trị giá 300.000 đồng và tiền mặt 2 triệu đồng.

Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, trong Tháng hành động về AT, VSLĐ, các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành và Công đoàn cấp trên cơ sở cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 247 công nhân lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn quản lý, với mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Các Công đoàn cơ sở cũng phát động phong trào ủng hộ giúp đỡ những nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tổ chức thăm hỏi động viên 1.321 trường hợp công nhân lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại đơn vị, với số tiền gần 2 tỷ đồng.

Hoạt động thăm hỏi, tặng quà của các cấp Công đoàn Thủ đô không những thể hiện được chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn mà còn nâng cao được tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, quan tâm chăm lo đến đời sống người lao động có hoàn cảnh khó khăn, từ đó giúp đoàn viên, người lao động, yên tâm lao động sản xuất và ngày càng tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn./.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đẩy mạnh phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động huyện Chương Mỹ

Đẩy mạnh phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động huyện Chương Mỹ

(LĐTĐ) Cùng với công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Chương Mỹ ...
LĐLĐ huyện Mê Linh: Đẩy mạnh phong trào thi đua trong khối Giáo dục

LĐLĐ huyện Mê Linh: Đẩy mạnh phong trào thi đua trong khối Giáo dục

(LĐTĐ) Bám sát chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, trong năm 2021, LĐLĐ huyện Mê Linh đã thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo ...
Nhiều khuyến mại "khủng" tại chuỗi sự kiện kích cầu tiêu dùng thành phố Hà Nội

Nhiều khuyến mại "khủng" tại chuỗi sự kiện kích cầu tiêu dùng thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Tối qua 26/11, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động chuỗi sự kiện kích cầu trên địa bàn Thành phố bao gồm các chương trình: Hà ...
Lịch thi đấu bóng đá châu Âu ngày 27, 28/11

Lịch thi đấu bóng đá châu Âu ngày 27, 28/11

(LĐTĐ) Nhằm giúp quý độc giả tiện theo dõi các trận bóng mà mình yêu thích, báo Lao động Thủ đô xin đăng tải lịch thi đấu những trận đấu tại ...
Quyền lợi chủ xe được hưởng khi mua bảo hiểm ôtô/xe máy bắt buộc

Quyền lợi chủ xe được hưởng khi mua bảo hiểm ôtô/xe máy bắt buộc

Bảo hiểm ôtô/xe máy bắt buộc hay còn gọi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe khi tham gia giao thông. Sản phẩm này có ý ...
Tập đoàn Sun Group ký hợp tác với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Tập đoàn Sun Group ký hợp tác với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 26/11, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và Tập đoàn Sun Group đã tổ chức lễ ký kết Chương ...
Học sinh lớp 9 tại Hà Nội căng mình học online, giáo viên đề xuất giảm bớt môn thi vào 10

Học sinh lớp 9 tại Hà Nội căng mình học online, giáo viên đề xuất giảm bớt môn thi vào 10

Sắp kết thúc kỳ 1 của năm học 2021-2022, nhưng học sinh tại nhiều quận, huyện ở Hà Nội vẫn chưa thể trở lại trường học trực tiếp. Trước thực ...

Tin khác

Đẩy mạnh phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động huyện Chương Mỹ

Đẩy mạnh phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động huyện Chương Mỹ

(LĐTĐ) Cùng với công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Chương Mỹ đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó, khơi dậy lòng yêu nước, sự nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ CNVCLĐ.
LĐLĐ huyện Mê Linh: Đẩy mạnh phong trào thi đua trong khối Giáo dục

LĐLĐ huyện Mê Linh: Đẩy mạnh phong trào thi đua trong khối Giáo dục

(LĐTĐ) Bám sát chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, trong năm 2021, LĐLĐ huyện Mê Linh đã thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người đoàn viên, người lao động. Cùng với việc triển khai các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), LĐLĐ huyện Mê Linh cũng đẩy mạnh phong trào thi đua trong khối Giáo dục. Qua đó, phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở từng vị trí công tác của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV).
Vừa phòng, chống dịch, vừa chăm lo, hỗ trợ người lao động

Vừa phòng, chống dịch, vừa chăm lo, hỗ trợ người lao động

(LĐTĐ) Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có mức độ ngày càng gia tăng, trong tuần qua, các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội để chủ động tham gia, phối hợp với các cấp chính quyền trong điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời tiếp tục quan tâm, chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn, bị ảnh hưởng dịch bệnh.
Công đoàn UDIC: Kịp thời khen thưởng, biểu dương gương công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu

Công đoàn UDIC: Kịp thời khen thưởng, biểu dương gương công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC đã phát động phong trào thi đua đặc biệt “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Từ thực tiễn phong trào, đã có 2 công nhân tiêu biểu được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khen thưởng Công nhân giỏi Thủ đô năm 2021.
Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các nhà trường

Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các nhà trường

(LĐTĐ) Hoạt động có hiệu quả của Công đoàn khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đã góp phần vào sự thành công của phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), hoạt động Công đoàn Thủ đô và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các nhà trường.
Các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì hiến máu vì cộng đồng

Các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì hiến máu vì cộng đồng

(LĐTĐ) Trong 5 năm qua, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã chung tay hiến máu vì cộng đồng với hơn 2.000 lượt, hiến được 1.310 đơn vị máu vào các ngày hội hiến máu tình nguyện của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Hiệu quả từ phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” quận Tây Hồ

Hiệu quả từ phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” quận Tây Hồ

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ đã tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân, viên chức lao động. Trong đó, phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo không khí thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, phát huy được tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo của công nhân lao động.
Phát huy vai trò của nữ CNVCLĐ qua phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Phát huy vai trò của nữ CNVCLĐ qua phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Nhằm phát huy vai trò, tiềm năng, trí tuệ của nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trong 5 năm qua, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã thực hiện sôi nổi phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Sức lan tỏa từ các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ

Sức lan tỏa từ các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Gia đình công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu”… trong nữ CNVCLĐ huyện Sóc Sơn ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, đã và đang góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện và Thủ đô ngày càng phát triển.
Cụm thi đua số 8 chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ, CNVCLĐ

Cụm thi đua số 8 chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ, CNVCLĐ

(LĐTĐ) Với những cách làm thiết thực, phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, thời gian qua, các phong trào thi đua của Cụm thi đua số 8 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, khơi dậy lòng yêu nước, sự nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Xem thêm
Phiên bản di động