M
05/11/2020 09:37

Thành tựu xây dựng nông thôn mới tại các huyện ngoại thành

(LĐTĐ) Trong giai đoạn 2015 - 2020, dưới sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, công tác xây dựng nông thôn mới tại một số huyện ngoại thành đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Từ những thành tựu đạt được, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Phát huy vai trò của công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới Huyện Mê Linh huy động 411,1 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới Nông dân với phong trào thi đua tham gia xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, công tác xây dựng nông thôn mới của nước ta nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng đã đạt được nhiều thành tựu đáng mừng. Theo đó, nhiều quận, huyện, thị xã của Thủ đô đã tích cực triển khai, vận động người dân tham gia xây dựng thôn xóm xanh – sạch – đẹp. Các nếp sống văn hóa được hình thành trong các khu dân cư, môi trường và an ninh nông thôn được đảm bảo, thu nhập và đời sống vật chất – tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Thành tựu xây dựng nông thôn mới tại các huyện ngoại thành
Người dân các huyện ngoại thành tích cực tham gia lao động, sản xuất góp phần xây dựng nông thôn mới. (Ảnh minh họa: Lương Hằng)

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới của các huyện ngoại thành đã có nhiều bước tiến. Điển hình như tại huyện Thường Tín, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội về xây dựng nông thôn mới, công tác xây dựng nông thôn mới huyện Thường Tín đã đạt nhiều kết quả, diện mạo nông thôn khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện.

Trong 5 năm, tổng đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Thường Tín là 1.421,78 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 18,6 tỷ đồng và tự nguyện hiến tặng hàng nghìn m2 đất để xây dựng các công trình giao thông, công trình phúc lợi.

Năm 2016, huyện Thường Tín thực hiện công tác dồn điền đổi thửa được 4.545,2 ha/ 4.302,19 ha (105,67%), vượt kế hoạch thành phố giao. Sau dồn điền đổi thửa đã hình thành các vùng sản xuất tập trung, thúc đẩy phát triển nông nghiệp chất lượng cao và xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu tụ sản phẩm.

Trong 4 năm (2016-2019) huyện Thường Tín có thêm 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở 28/28 xã, trong đó có 01 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Đối với tiêu chí huyện nông thôn mới đạt 9/9 tiêu chí; không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới; được đoàn thẩm tra của Thành phố đánh giá chấm điểm đạt 98/100 điểm. Huyện cũng được Văn phòng Điều phối nông thôn mới trung ương đánh giá đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.

Tương tự, công tác xây dựng nông thôn mới cũng được tích cực triển khai tại huyện Mê Linh. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác xây dựng nông thôn mới được Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với sự vào cuộc quyết liệt của Cấp ủy, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp; sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân, đạt được kết quả tích cực.

Trong 5 năm, huyện Mê Linh đã huy động xã hội hóa trên 195 tỷ đồng cho đầu tư xây dựng nông thôn mới. Xây dựng và thực hiện tốt quy hoạch sản xuất nông nghiệp tại 13 xã, tạo tiền đề và nền tảng để khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp tại 13 xã, tạo tiền đề và nền tảng để khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; cơ giới hóa trong sản xuất.

Huyện cũng huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa, tập trung cho đầu tư phát triển. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 5 năm đạt 2,533 tỷ đồng, trong đó, dự án thành phố quản lý giao Huyện làm chủ đầu tư là 658 tỷ đồng, dự án do Huyện quản lý là 1.875 tỷ đồng. Hoàn thành xây dựng nông thôn mới 16/16 xã; tập trung triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các xã Đại Thịnh, Liên Mạc.

Còn tại huyện Thạch Thất, Huyện ủy đã huy động mọi nguồn lực nhằm thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới. Công tác xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền từ Huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia; tập trung chỉ đạo ưu tiên nguồn vốn đầu tư để hoàn thành các tiêu chí cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội và cơ sở hạ tầng phát triển sản xuất và đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.

Đặc biệt từ năm 2016 đến nay, nhân dân đã đóng góp 193.150 ngày công lao động, hiến tặng 5.429m2 đất thổ cư, 28.230m2 đất nông nghiệp để đầu tư xây dựng các công trình giao thông, trường học, nhà văn hóa; bộ mặt nông thôn tiếp tục được đổi mới, khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nâng lên rõ rệt. Đến năm 2017 trên địa bàn huyện Thạch Thất có 21/21 xã đạt tiêu chí nông thôn mới (riêng xã Thạch Hòa, Thị trấn Liên Quan phát triển theo hướng đô thị); năm 2020 xã Đại Đồng đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại các huyện ngoại thành trong giai đọan 2015-2020 chính là bước đệm quan trọng để chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục có những bước tiến vượt bậc trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Lương Hằng

Nguồn :