M
17/10/2020 08:13

Nông dân với phong trào thi đua tham gia xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã vận động đông đảo nông dân tham gia dồn điền đổi thửa, hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động và đóng góp ý kiến vào qui hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới, giám sát việc thực hiện đề án tại địa phương.

Hỗ trợ phóng viên tác nghiệp thực tiễn về nông thôn mới tại Lai Châu Người cựu chiến binh nêu gương sáng lan tỏa phong trào xây dựng nông thôn mới Xã Tốt Động nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

Theo báo cáo kết quả phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 của Hội Nông dân thành phố Hà Nội, nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020”, Ban Chấp hành Hội Nông dân Thành phố đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội triển khai thực hiện các chương trình, phần việc cụ thể, sát với thực tế ở mỗi địa phương, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân về “Phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” và bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, các chính sách hỗ trợ của Thành phố trong xây dựng nông thôn mới.

xay dung nong thon moi gan voi nghe trong hoa
Những năm qua, các cấp Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã đóng góp tích cực vào việc triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố (Ảnh: NC)

Hội Nông dân Thành phố cũng chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới Thành phố, Công ty Công - Nông nghiệp Hà Nội tổ chức các hội thi, hội thảo, đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với nông dân, tham gia kiểm tra đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua đó nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân, tạo sự đồng thuận, thông nhất cao trong nhân dân về xây dựmg nông thôn mới.

Các cấp Hội đã vận động đông đảo nông dân tham gia dồn điền đổi thửa, hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động và đóng góp ý kiến vào qui hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới, giám sát việc thực hiện đề án tại địa phương. Hướng dẫn, vận động nông dân dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung qui mô lớn, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Tính đến nay, Thành phố đã hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa với tổng diện tích 79.459,3 ha/75.980 ha (đạt 104,6%).

Sau dồn điền đổi thửa, đã hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung như vùng sản xuất lúa ở Mỹ Đức, Phú Xuyên, Mê Linh... cho giá trị thu nhập tăng thêm 25-30%. Vùng sản xuất rau an toàn ở Đông Anh, Phúc Thọ, Hoài Đức... cho giá trị sản xuất từ 400 -500 triệu đồng/ha/năm. Vùng trồng cây ăn quả ở Đan Phượng, Chương Mỹ, Gia Lâm... với giá trị từ 0,5-1,2 tỷ đồng/ha/năm. Vùng nuôi trồng thủy sản ở Thanh Trì, Mỹ Đức ... cho giá trị từ 300 -450 triệu đông/ha/năm. Vùng chăn nuôi tập trung xa khu dân cư tại các huyện: Ba Vì, Quốc Oai, thị xã Sơn Tây... với giá trị từ 1-2 tỷ đồng/ha/năm.

Các cấp Hội vận động nông dân hiến trên 273.000m2 đất, hơn 2,1 triệu ngày công, đóng góp trên 5.506 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân không vứt, đổ rác phế thải ra đường và nơi công cộng”; tổ chức 4.598 buổi truyền thông cho 409.541 lượt người về công tác bảo vệ môi trường; xây dựng 876 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn; vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”… Các cấp Hội phối hợp tổ chức 6.863 buổi tuyên truyền cho 910.000 lượt hội viên nông về tiêu chuẩn nông nghiệp an toàn, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công tác phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống HIV/AIDS được các cấp Hội triển khai tích cực đến tận cơ sở. Đã có 10.644 buổi truyền thông được tổ chức và có trên 1.253.000 lượt người tham gia. Các cấp Hội đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tổ chức truyền thông về dân số - kế hoạch hóa gia đình; bảo vệ chăm sóc trẻ em với 6.283 buổi truyền thông cho trên 646.600 lượt người tham gia. Qua đó đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên nông dân.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô, tính đến nay, toàn Thành phố có 355/382 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 92,9%); 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 06 huyện Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Gia Lâm, Quốc Oai được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Mai Quý

Nguồn :