M
26/10/2020 19:11

Phát huy vai trò của công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Những năm qua, hệ thống dân vận của huyện Đông Anh đã tích cực, chủ động trong việc thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân” trên địa bàn huyện. Qua đó, góp phần đưa huyện Đông Anh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016, tạo tiền đề thuận lợi để xây dựng huyện thành quận giai đoạn 2020-2025.

Nông dân với phong trào thi đua tham gia xây dựng nông thôn mới Người cựu chiến binh nêu gương sáng lan tỏa phong trào xây dựng nông thôn mới Bài 1: Khẳng định vai trò của các cấp ủy đảng trong thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Đông Anh Hoàng Kế Khiêm cho biết, trong quá trình triển khai Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, Ban Dân vận đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo Chương trình 02 của huyện xây dựng chương trình công tác trọng tâm toàn khóa và đặt ra mục tiêu cụ thể, khả thi theo từng năm.

Trọng tâm là đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền, đồng thời phát động các phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, tập trung vào chủ đề chính là toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới.

chung tay xay dung doi song van hoa
Các điểm sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn huyện Đông Anh được trang bị dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao

Trong suốt quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác tuyên truyền, vận động luôn được đặc biệt chú trọng và triển khai bằng nhiều hình thức như: In và phát 500.000 tờ rơi đến từng gia đình; treo hàng ngàn băng rôn, pano, áp phích trên các tuyến đường; hệ thống phát thanh của huyện và xã đã phát hơn 1.600 lượt chuyên mục nông thôn mới; tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã với nhân dân về các nội dung xây dựng xã nông thôn mới gắn với phát triển đô thị.

Xác định nhân dân là chủ thể xây dựng nông thôn mới và công tác huy động nguồn lực, huy động sức dân là nhiệm vụ hàng đầu, Ban Dân vận đã tích cực tham mưu Huyện ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác xã hội hóa để huy động mọi nguồn lực. Từ năm 2011 đến nay, đã huy động được 7.523 tỷ đồng. Nhân dân đã ủng hộ 48,8 ha đất nông nghiệp để làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, 1.962m2 đất thổ cư để làm công trình công cộng và hỗ trợ 302.107 ngày công lao động trực tiếp.

Để tạo nguồn lực chủ yếu, huyện đã đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất. Trong việc triển khai thực hiện công tác này, vai trò của hệ thống dân vận các cấp được phát huy mạnh mẽ.

Nhờ đó, từ năm 2010 đến nay, huyện đã triển khai 883 dự án với diện tích phải thu hồi là 3.400 ha, liên quan đến gần 39.000 hộ gia đình. Trong đó có các dự án lớn của Thành phố như: Công viên văn hóa, du lịch, vui chơi giải trí Kim Quy; Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia; dự án Thành phố thông minh…

Hệ thống dân vận của huyện cũng đã tham gia tích cực trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Đến nay, 100% tuyến đường đã được kiên cố hóa, xây dựng và cải tạo 534 km đường liên xã, liên thôn, đường ngõ xóm và 180 km đường trục nội đồng; xây mới, cải tạo 90 trường học, 8 trung tâm văn hóa, thể thao xã, 117 nhà văn hóa thôn; trang bị các dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao tại các điểm sinh hoạt cộng đồng của 195 thôn, tổ dân phố bằng nguồn xã hội hóa.

3301 dscf9418
Diện mạo huyện Đông Anh ngày càng đổi mới, khang trang

Trên địa bàn huyện đã thành lập được hơn 800 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để nâng cao chất lượng hoạt động tại các nhà văn hóa; huyện đã hoàn thành đề án chiếu sáng tiêu chuẩn đô thị tại các thôn, làng, tổ dân phố; rà soát 392 ao hồ phù hợp với quy hoạch để cải tạo nhằm cải thiện môi trường và tạo điểm vui chơi cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, hệ thống dân vận của huyện đã khẳng định được vai trò trong việc thúc đẩy mạnh mẽ nhiệm vụ phát triển nông nghiệp và từng bước nâng cao đời sống nông dân. Huyện đã thực hiện công tác dồn điền đổi thửa được 1.865 ha, đạt 94% tại 6 xã; thúc đẩy cơ giới hóa, mở rộng, phát triển các làng nghề, các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao và liên kết chuỗi sản xuất; thực hiện các giải pháp giảm nghèo có hiệu quả (năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo là 5,9%, đến nay huyện không còn hộ nghèo); thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 50 triệu/người/năm.

Năm 2017, Ban Dân vận đã tham mưu điều chỉnh, bổ sung và Ủy ban Nhân dân huyện đã ra quyết định phê duyệt 96 Bộ Quy chế dân chủ cơ sở của xã, thị trấn và công nhận 195 quy ước của 155 thôn và 40 tổ dân phố. Tất cả các đơn vị hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đều quan tâm xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Từ nhiều năm qua, huyện cũng triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, qua đó đã góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới.

Qua 10 năm xây dựng nông thôn mới, huyện Đông Anh đã có một bước tiến dài, từ quán triệt chủ trương, thay đổi nhận thức đến hành động cụ thể của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Diện mạo nông thôn đã thay đổi mạnh mẽ, môi trường sống ngày càng tốt hơn, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Đó là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc, sự đoàn kết, đồng lòng, vào cuộc với quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân. Và là sự khẳng định rõ nét, hiệu quả của công tác dân vận chính quyền phối hợp chặt chẽ với các phong trào thi đua, các cuộc vận động thiết thực do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát động. Kết quả xây dựng nông thôn mới đã tạo tiền đề thuận lợi để Đông Anh xây dựng huyện thành quận giai đoạn 2020-2025.

Mai Quý

Nguồn :