Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo” LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân Phát huy sức sáng tạo của công nhân lao động Thủ đô

Bám sát kế hoạch của LĐLĐ Thành phố

Năm 2024 là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn của Thủ đô, đất nước, là năm đầu tiên thực Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Thực hiện chủ đề công tác năm 2024 của LĐLĐ Thành phố về “Phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”, với chủ đề của Tháng Công nhân năm 2024 “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”; tổ chức Công đoàn cùng với lực lượng công nhân lao động (CNLĐ) huyện Thanh Trì đã luôn cố gắng phấn đấu vượt qua những khó khăn, thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì Nguyễn Danh Huy cho biết, LĐLĐ huyện đã thực hiện chủ trương đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn tại các doanh nghiệp, nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, đẩy mạnh việc xây dựng và nhân rộng học tập các gương điển hình tiên tiến.

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”
Người lao động nhận danh hiệu "Công nhân giỏi" cấp huyện năm 2024. (Ảnh: Bảo Thoa).

Năm 2024, LĐLĐ huyện Thanh Trì tiếp tục phát động phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” trong công nhân, lao động nhằm tôn vinh lực lượng công nhân trực tiếp lao động sản xuất trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

Căn cứ Kế hoạch số 22/KH-LĐLĐ ngày 28/2/2024 của LĐLĐ thành phố Hà Nội về tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2024 và Hướng dẫn số 04/HD-LĐLĐ ngày 6/2/2024 của LĐLĐ Thành phố về tổ chức tuyên dương “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2024, LĐLĐ Thanh Trì đã xây dựng Kế hoạch số 06/KH- LĐLĐ ngày 8/3/2024 về tuyên dương Công nhân giỏi năm 2024. LĐLĐ huyện đã tập trung chỉ đạo Công đoàn cơ sở (CĐCS) các doanh nghiệp tiếp tục phát động phong trào thi đua sâu rộng tới CNLĐ của đơn vị và đặc biệt là CNLĐ trực tiếp sản xuất; hướng dẫn cụ thể tiêu chuẩn đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” và quy chế xét khen thưởng.

Bám sát hướng dẫn của LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ huyện Thanh Trì đã triển khai kế hoạch xuống cơ sở, thường xuyên đôn đốc chỉ đạo CĐCS, bên cạnh đó có sự chỉ đạo sát sao của cấp uỷ cơ sở, sự phối hợp giữa Ban Giám đốc các doanh nghiệp và Công đoàn, phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” đã được CNLĐ hưởng ứng.

Đặc biệt, LĐLĐ huyện đã hướng dẫn CĐCS phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tổ chức phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi, bình xét công nhận, tuyên dương khen thưởng những công nhân đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo CĐCS phát động các đợt thi đua gắn với các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị của Thủ đô và đất nước; vận động CNLĐ tích cực học tập rèn luyện nâng cao trình độ tay nghề, kỹ năng lao động đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả, hoàn thành vượt mức kế hoạch nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện và Thành phố.

Trên cơ sở bình xét, biểu dương “Công nhân giỏi” tại cơ sở, Ban Chấp hành các CĐCS đã phối hợp với Ban Giám đốc các doanh nghiệp xét chọn những “Công nhân giỏi” tiêu biểu đề nghị cấp trên công nhận và biểu dương “Công nhân giỏi” cấp huyện, cấp Thành phố.

Biện pháp nâng cao hiệu quả phong trào

Nhờ đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, năm 2024, 185 CĐCS các doanh nghiệp, hợp tác xã đã bình xét được 1.386 “Công nhân giỏi” cấp cơ sở (chiếm 30,6%/ tổng số công nhân trực tiếp sản xuất); đề nghị biểu dương 30 “Công nhân giỏi” cấp huyện và đề nghị LĐLĐ Thành phố biểu dương 3 công nhân danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2024. Những công nhân giỏi đã được lựa chọn từ các Hội thi nâng bậc, thi thợ giỏi và thao diễn kỹ thuật, cùng với những sáng kiến, sáng tạo của công nhân đã được áp dụng trong quá trình sản xuất tại doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, LĐLĐ huyện Thanh Trì cũng đúc kết một số hạn chế cần được khắc phục. Theo Chủ tịch Nguyễn Danh Huy, một số Ban Chấp hành CĐCS chưa chủ động phối hợp với ban lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền và triển khai tích cực phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tới người lao động trong đơn vị. Một số lãnh đạo doanh nghiệp cũng như người công nhân chưa coi trọng mục đích, ý nghĩa của phong trào. Còn một số doanh nghiệp chưa tổ chức hội nghị sơ, tổng kết, tuyên dương khen thưởng “Công nhân giỏi” của đơn vị, để tạo động lực khích lệ CNLĐ hưởng ứng phong trào.

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”
Công ty Tân Phát ETEK luôn phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc để phát động phong trào tới đông đảo cán bộ, nhân viên, người lao động. (Ảnh minh họa: Trần Hương)

Để khắc phục những khó khăn, tồn tại, phát huy kết quả và những thành tích của phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” của huyện Thanh Trì năm 2025, Chủ tịch Nguyễn Danh Huy cho biết, LĐLĐ huyện đã và đang tiếp tục tập trung chỉ đạo CĐCS, động viên CNLĐ thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm và các mục tiêu cụ thể.

Ví dụ như năm 2025 sẽ phấn đấu có trên 80% CNLĐ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, trong đó trên 40% được công nhận và tuyên dương danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở. Các cấp Công đoàn sẽ phát động đến 100% CNLĐ trực tiếp trong các ngành nghề tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, tay nghề, kỹ năng lao động đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả trong lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của đơn vị, địa phương, huyện và Thành phố.

Cùng với đó là tổ chức có hiệu quả phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi, thao diễn kỹ thuật trong tất cả các ngành, nghề để đông đảo CNLĐ có điều kiện phát huy tài năng sáng tạo, có trình độ tay nghề giỏi mang lại năng suất cao, chất lượng sản phẩm tốt, điều kiện lao động được cải thiện, thu nhập đời sống được nâng cao. Trên cơ sở đó bình xét suy tôn danh hiệu “Công nhân giỏi” của đơn vị, lựa chọn những “Công nhân giỏi” tiêu biểu để huyện và thành phố công nhận, biểu dương.

“Những đơn vị do đặc thù, tính chất công việc không thể tổ chức được Hội thi thợ giỏi, Công đoàn cơ sở phải chủ động phối hợp với ban lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng những định mức kinh tế, chỉ tiêu lao động cụ thể, công khai trước CNLĐ để động viên, theo dõi, lựa chọn, xét công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi” hàng năm”, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì nhấn mạnh.

LĐLĐ huyện Thanh Trì cũng kêu gọi toàn thể người lao động trong huyện tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, kỹ năng lao động đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả trong lao động sản xuất và có nhiều CNLĐ trực tiếp sản xuất của huyện đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, góp phần xây dựng huyện Thanh Trì và Thủ đô ngày càng phát triển.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đội tuyển bắn cung Việt Nam tích cực luyện tập trước giờ khai mạc Olympic Paris 2024

Đội tuyển bắn cung Việt Nam tích cực luyện tập trước giờ khai mạc Olympic Paris 2024

(LĐTĐ) Sau hành trình bay kéo dài 12 tiếng, các cán bộ Đoàn Thể thao Việt Nam do Trưởng đoàn Đặng Hà Việt dẫn đầu đã có mặt tại sân bay Charles de gaulle, thủ đô Paris, Pháp lúc gần 8h (giờ địa phương) ngày 24/7.
LĐLĐ quận Cầu Giấy gắn biển công trình “Vườn hoa cây xanh”

LĐLĐ quận Cầu Giấy gắn biển công trình “Vườn hoa cây xanh”

(LĐTĐ) Vừa qua, chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy đã tổ chức gắn biển công trình “Vườn hoa cây xanh” tại Trường Mầm non Bình Minh.
Công đoàn các nước, các tổ chức quốc tế bày tỏ tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Công đoàn các nước, các tổ chức quốc tế bày tỏ tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LĐTĐ) Các tổ chức quốc tế đã gửi điện, thư chia buồn đến Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bày tỏ tình cảm, niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội thăm, tặng quà gia đình chính sách

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội thăm, tặng quà gia đình chính sách

(LĐTĐ) Chiều 24/7, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã thăm, động viên, tặng quà các gia đình chính sách đang sinh sống trên địa bàn phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).
Công an Hà Nội triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Công an Hà Nội triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, chiều 24/7, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.
Quận Ba Đình: Nhiều hoạt động thiết thực tri ân người có công

Quận Ba Đình: Nhiều hoạt động thiết thực tri ân người có công

(LĐTĐ) Đã thành thông lệ, hàng năm, cứ đến dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, quận Ba Đình đều quan tâm thực hiện tốt các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; qua đó góp phần tuyên tuyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân về truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, khơi dậy lòng tự hào, từ đó xác định tốt trách nhiệm, ra sức thi đua học tập và rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Cu-ba sang dự Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Cu-ba sang dự Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LĐTĐ) Ngày 24/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cu-ba do Chủ tịch Quốc hội Ết-tê-ban La-xô Ết-nan-đết dẫn đầu sang chia buồn và tham dự Lễ tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin khác

Người Tổ trưởng làm chủ máy móc, giàu sáng kiến sáng tạo

Người Tổ trưởng làm chủ máy móc, giàu sáng kiến sáng tạo

(LĐTĐ) Với vai trò là Tổ trưởng gia công tại Phân xưởng cơ khí (Công ty TNHH sản xuất nhựa Việt Nhật), anh Đỗ Văn Hùng luôn nhiệt tình, trách nhiệm với công việc được giao, không ngừng trau dồi kiến thức, đưa ra các sáng kiến, sáng tạo được áp dụng đem lại hiệu quả trong công việc.
Quận Bắc Từ Liêm: Hiệu quả phong trào thi đua phấn đấu trở thành “Công nhân giỏi”

Quận Bắc Từ Liêm: Hiệu quả phong trào thi đua phấn đấu trở thành “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn quận Bắc Từ Liêm đã tích cực tổ chức, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào phấn đấu trở thành “Công nhân giỏi” trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), qua đó, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và xây dựng quận Bắc Từ Liêm giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Cho trái ngọt từ những đam mê

Cho trái ngọt từ những đam mê

(LĐTĐ) Say sưa khi nói về lĩnh vực thiết kế thời trang, nhưng khi nhắc đến thành tích bản thân và danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô năm 2024, Trần Thị Vân Khánh - Chuyên viên cắt mẫu, Phòng Kỹ thuật mẫu, Công ty TNHH SX&TM Tuấn Trang lại rất khiêm tốn, cho biết: “Danh hiệu này là niềm vui, niềm hạnh phúc với tôi, nhưng hơn hết, nó còn khẳng định và tôn vinh những nỗ lực cống hiến, sáng tạo của cả tập thể và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”.
Thanh Trì: Hiệu quả từ phong trào thi đua trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô”

Thanh Trì: Hiệu quả từ phong trào thi đua trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô”

(LĐTĐ) Vào Tháng Công nhân hằng năm, công nhân lao động huyện Thanh Trì lại đón nhận tin vui khi có nhiều người được vinh danh “Công nhân giỏi Thủ đô”. Đây là những thành quả từ phong trào thi đua luyện tay nghề, thi thợ giỏi do các cấp Công đoàn huyện phát động và được sự hưởng ứng nhiệt tình của người lao động và chủ sử dụng lao động các đơn vị, doanh nghiệp.
Sức sống của các phong trào thi đua

Sức sống của các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, những năm qua, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Tham gia phong trào đã có hàng trăm công nhân lao động (CNLĐ) được vinh danh, hàng nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn sản xuất, đem lại hiệu quả cao trong sản xuất, mang lại giá trị lớn cho doanh nghiệp.
Đội xung kích EVNHANOI: Đồng lòng một “đích đến”

Đội xung kích EVNHANOI: Đồng lòng một “đích đến”

(LĐTĐ) Với tinh thần “Tất cả vì dự án đường dây 500 kV mạch 3”, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) đã huy động gần 200 nhân lực để tiếp sức cho dự án trọng điểm này. Họ là những kỹ sư, công nhân có tay nghề, nhưng cũng là tấm gương tiêu biểu đại diện cho những người Thợ điện Thủ đô…
Danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” - niềm tự hào của công nhân lao động

Danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” - niềm tự hào của công nhân lao động

Phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” đã và đang được các cấp Công đoàn và công nhân lao động tích cực triển khai, hưởng ứng. Phong trào đã thực sự đi vào chiều sâu và có ý nghĩa lan tỏa sâu rộng. Đạt được danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” là niềm tự hào và mục tiêu phấn đấu của đông đảo công nhân lao động.
Người thợ may có “đôi bàn tay vàng”

Người thợ may có “đôi bàn tay vàng”

(LĐTĐ) Dáng người nhỏ nhắn, tác phong nhanh nhẹn, ánh mắt sáng ngời và khuôn mặt luôn rạng rỡ nụ cười, chị Nguyễn Thị Giang - Công ty TNHH Nam Sơn luôn để lại cho người tiếp xúc những thiện cảm tốt đẹp. Mọi người lại càng thiện cảm và nể phục hơn khi biết rằng, chị Giang là một thợ may giỏi nghề, có “đôi bàn tay vàng” luôn hoàn thành xuất sắc công việc được giao; đạt nhiều giải cao tại các kỳ thi thợ giỏi của ngành và thành phố Hà Nội.
Công nhân hai huyện Ứng Hòa - Thanh Oai đua tài tại Hội thi Công nhân may giỏi

Công nhân hai huyện Ứng Hòa - Thanh Oai đua tài tại Hội thi Công nhân may giỏi

(LĐTĐ) Hội thi đã lựa chọn được 20 công nhân đại diện cho hơn 2.000 công nhân lao động của 4 doanh nghiệp có nghề may trên địa bàn huyện Ứng Hòa và Thanh Oai, đây là những thí sinh tiêu biểu, có tay nghề giỏi, đã vượt qua vòng thi cấp cơ sở do các doanh nghiệp tổ chức, được các doanh nghiệp bồi dưỡng, nâng cao tay nghề tham gia Hội thi cấp huyện.
Công nhân giỏi Thủ đô, không ngừng sáng tạo vì tập thể phát triển

Công nhân giỏi Thủ đô, không ngừng sáng tạo vì tập thể phát triển

(LĐTĐ) “Với tôi, dù là công nhân trẻ hay với những người đã có nhiều kinh nghiệm; dù là có tay nghề cao hay thấp, thì điều quan trọng nhất với người thợ vẫn là không ngừng học hỏi, rèn luyện để hoàn thiện và nâng cao trình độ bản thân. Vì thế, hãy cứ sống hết mình và tận hiến với đam mê nghề nghiệp, thì sẽ đón nhận được những thành quả xứng đáng”, đó là chia sẻ của anh Hoàng Văn Trung - Tổ trưởng Tổ sửa chữa chung, Phòng Dịch vụ Hyundai Hà Đông - Công nhân giỏi Thủ đô năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động