M
18/02/2020 11:58

Tất cả vì quyền lợi của người lao động

(LĐTĐ) Xác định đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động là chức năng, nhiệm vụ cốt lõi, thời gian qua và nhất là trong năm 2019, các cấp Công đoàn Thủ đô đã có nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả chức năng này, góp phần quan trọng vào việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp.  

tat ca vi quyen loi cua nguoi lao dong 103541 Tập trung tuyên truyền các chế độ chính sách liên quan đến người lao động
tat ca vi quyen loi cua nguoi lao dong 103541 Bảo đảm an toàn sức khỏe cho đoàn viên, người lao động
tat ca vi quyen loi cua nguoi lao dong 103541 Những trường hợp nghỉ hưu sớm vẫn được hưởng nguyên lương hưu
tat ca vi quyen loi cua nguoi lao dong 103541
Công nhân nêu đề xuất kiến nghị với lãnh đạo Thành phố tại hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND Thành phố với công nhân lao động Thủ đô năm 2019

Quy chế dân chủ được thực hiện tốt

Đánh giá tình hình công nhân viên chức lao động, hoạt động công đoàn năm 2019, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch thường trực phụ trách LĐLĐ Thành phố cho biết, năm 2019, tư tưởng của công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Thủ đô nhìn chung ổn định, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động công đoàn và đặc biệt an tâm, phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp trong việc bảo đảm tiền lương, thưởng Tết; bố trí phương tiện để đưa, đón công nhân lao động về quê đón Tết …

Tuy nhiên, bên cạnh đó, tình hình đời sống, việc làm, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động vẫn còn những vấn đề đáng băn khoăn. Cụ thể, về thu nhập, tiền lương, năm qua, 100% các doanh nghiệp có công đoàn cơ sở đã triển khai thực hiện quy định về mức lương tối thiểu vùng năm 2019 của Chính phủ tuy nhiên, thu nhập bình quân của người lao động mới đạt mức từ 5 đến 5,5 triệu đồng/người/tháng, lương tối thiểu chưa đáp ứng mức sống tối thiểu của người lao động.

Bên cạnh đó, tình trạng vi phạm chế độ chính sách đối với người lao động, nhất là chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp vẫn diễn ra. Năm qua, tổng số tiền nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố là 1,783 tỷ đồng làm ảnh hưởng đến đời sống, chế độ chính sách của người lao động.

Trước thực tế này, nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi của người lao động được các cấp công đoàn Thủ đô chú trọng thực hiện. Trước hết, LĐLĐ TP và các cấp công đoàn Thủ đô đã chủ động, tích cực tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến người lao động, nhất là tích cực tham gia công tác phản biện xã hội, lấy ý kiến đoàn viên, CNVCLĐ tham gia vào dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi năm 2012), tham gia xây dựng các Nghị quyết của Thành ủy, các chương trình, kế hoạch của Thành phố Hà Nội.

LĐLĐ Thành phố và các cấp công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp, chỉ đạo sát sao việc tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức; Hội nghị Người lao động và tổ chức đối thoại định kỳ đúng theo quy định của Nghị định 04/2015/NĐ-CP, Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở. Kết quả, đã có 100% đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và 68,50% đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động.

Qua đánh giá, chất lượng Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị Người lao động 2019 đã được nâng lên, nhất là việc tổ chức Hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc đã được các doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt, trên tinh thần thiện chí, bình đẳng, công khai và minh bạch, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động và người lao động, tập trung vào các nội dung như: Xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, quy chế về tiền lương, tiền thưởng cho người lao động ... đúng quy trình, bài bản, nghiêm túc theo quy định, qua đó, đã góp phần phát huy dân chủ, ý thức của người lao động trong tham gia quản lý, chia sẻ, đồng hành với doanh nghiệp.

Một số Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã làm tốt việc thực hiện quyền đại diện tập thể người lao động tham gia đóng góp ý kiến vào nội quy lao động của doanh nghiệp, nhằm hoàn thiện hồ sơ đăng ký nội quy lao động với cơ quan quản lý nhà nước.

Công tác đối thoại và việc kiểm tra giám sát được triển khai hiệu quả

Điểm nhấn nổi bật, thể hiện rõ vai trò đại diện cho người lao động của tổ chức Công đoàn Thủ đô phải kể đến việc năm qua, LĐLĐ Thành phố đã tham mưu, phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố với hơn 1000 công nhân lao động Thủ đô tại khu công nghiệp Nội Bài, nhân dịp Tháng Công nhân năm 2019.

Tại Hội nghị, đã có 639 ý kiến kiến nghị bằng văn bản và 22 ý kiến, kiến nghị trực tiếp của công nhân lao động tập trung vào các vấn đề: Chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đời sống, việc làm của công nhân lao động; giao thông trong các khu công nghiệp và chế xuất; giải quyết thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp và người lao động; đảm bảo tình hình an ninh trật tự; xây dựng hạ tầng khu công nghiệp…

Đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố đã trực tiếp trả lời ý kiến, kiến nghị và chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan tiếp thu ý kiến của công nhân lao động, doanh nghiệp và trả lời trực tiếp bằng văn bản, đồng thời nhanh chóng giải quyết ngay các kiến nghị, đề xuất của công nhân lao động Thủ đô.

Cùng với Thành phố, LĐLĐ và UBND các quận, huyện, thị xã cũng đã phối hợp tổ chức 16 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn; phối hợp tổ chức 46 cuộc đối thoại về chính sách đối với công nhân lao động trên địa bàn. Ngoài ra, trên 34,86% CĐCS chủ động phối hợp chính quyền đồng cấp tổ chức đối thoại giữa Công đoàn - Người sử dụng lao động- người lao động để nắm bắt diễn biến, tư tưởng và giải quyết kịp thời những kiến nghị liên quan đến quyền, nghĩa vụ của đoàn viên, CNVCLĐ.

Năm qua, vai trò đại diện của các cấp công đoàn Thủ đô còn thể hiện ở công tác tham gia với các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực pháp luật lao động tại doanh nghiệp. Cụ thể, LĐLĐ Thành phố đã phối hợp với các ngành chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật BHXH, Luật Công đoàn, Luật An toàn vệ sinh lao động tại 220 doanh nghiệp; các cấp Công đoàn đã phối hợp kiểm tra hơn 820 doanh nghiệp về thực hiện chế độ chính sách có liên quan đến người lao động và chính sách đối với lao động nữ; phối hợp giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp lao động.

Đặc biệt, năm qua, các cấp Công đoàn cũng đã phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội, Tòa án nhân dân các quận, huyện, thị xã để thực hiện chức năng “Công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể” theo Điều 191 Bộ luật Tố tụng Dân sự và Điều 14 Luật BHXH. Tính đến nay, các cấp Công đoàn Thành phố đã tiếp nhận 592 bộ hồ sơ đơn vị, doanh nghiệp nợ, đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ cơ quan Bảo hiểm xã hội; có 75 hồ sơ Công đoàn khởi kiện đã được Tòa án thụ lý, thu được 105 tỷ đồng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2020, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn Thủ đô tiếp tục tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động. Trong đó, các cấp Công đoàn tiếp tục phối hợp với chính quyền đồng cấp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, An toàn vệ sinh lao động- phòng chống cháy nổ đối với người lao động.

Đồng thời chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tạo việc làm, thực hiện tốt Nghị định của Chính phủ về quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2020, chú trọng tổ chức đối thoại giữa Công đoàn, người lao động với người sử dụng lao động để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của đoàn viên, CNVCLĐ, đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp - nhà nước - người lao động.

Phạm Diệp

Nguồn :