M
11:15 | 16/02/2020

Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội:

Tập trung tuyên truyền các chế độ chính sách liên quan đến người lao động

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong công nhân lao động năm 2020. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về bộ Luật Lao động và các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động.

tap trung tuyen truyen cac che do chinh sach lien quan den nguoi lao dong Bảo đảm an toàn sức khỏe cho đoàn viên, người lao động
tap trung tuyen truyen cac che do chinh sach lien quan den nguoi lao dong Những trường hợp nghỉ hưu sớm vẫn được hưởng nguyên lương hưu
tap trung tuyen truyen cac che do chinh sach lien quan den nguoi lao dong Ngành Nông nghiệp Hà Nội: Công đoàn chung tay phòng, chống dịch virus Corona

Cụ thể, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội sẽ chú trọng tuyên truyền về Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền sâu rộng Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật Thủ đô và các văn bản cụ thể hóa Luật Thủ đô và các văn bản cụ thể hóa Luật Thủ đô; pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội…

tap trung tuyen truyen cac che do chinh sach lien quan den nguoi lao dong

Năm 2020, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội sẽ tập trung tuyên truyền các chế độ chính sách liên quan đến người lao động

Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cũng tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động. Tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của thành phố Hà Nội, những quy định pháp luật hiện hành có liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn, hướng đến lấy người lao động và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là trung tâm. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua, có liên quan trực tiếp đến người lao động.

Cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến doanh nghiệp, công nhân viên chức lao động. Chú trọng các Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á Âu, pháp luật về cộng đồng ASEAN; các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới...

Tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương CPTTP, những cơ hội thách thức, xác định những nhiệm vụ trọng tâm của đội ngũ cán bộ, đoàn viên ngành Nông nghiệp Hà Nội đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thông qua công tác tuyên truyền nhằm triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của thành phố Hà Nội, của tổ chức Công đoàn tới các cấp công đoàn và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong ngành.

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định tiến bộ trong các doanh nghiệp gắn với thực hiện các chương trình trọng tâm của Thành ủy, Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố...

Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội yêu cầu các đơn vị trực thuộc, trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật phải được tổ chức thiết thực, hiệu quả, đổi mới, lấy người lao động là trung tâm, được triển khai đến đông đảo công nhân viên chức lao động. Các Công đoàn cơ sở tại các cơ quan, đơn vị tham gia, kết hợp với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.

PV

Nguồn :