M
17/01/2021 22:54

Sơn Tây đẩy mạnh thi đua yêu nước trong công nhân viên chức, người lao động

(LĐTĐ) Qua các phong trào thi đua yêu nước, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp của công nhân viên chức lao động được nâng lên. Tại Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây, tầm quan trọng của công tác này được xác định rõ thông qua việc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào.

Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây: Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020 Xây dựng nông thôn mới: Đem lại lợi ích bền vững cho nông dân, nông thôn Xác định giới tính rùa Hoàn Kiếm ở Đồng Mô

Nâng cao năng suất, hiệu quả lao động

Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động Thủ đô được các cấp Công đoàn triển khai một cách thường xuyên, liên tục và có sự tiếp nối. Ðiểm nhấn của các phong trào là đã chuyển trọng tâm thi đua khen thưởng về cơ sở, động viên khen thưởng những nhà quản lý, nhà khoa học và công nhân viên chức lao động trực tiếp có sáng kiến, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh.

Tại thị xã Sơn Tây, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây Đỗ Thị Thủy cho biết, hằng năm tổ chức Công đoàn và chính quyền đã phát động các phong trào thi đua do Trung ương, Thành phố đề ra.

Đáng chú ý, Liên đoàn Lao động thị xã đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác và tổ chức phát động nhiều đợt thi đua cao điểm tới 100% Công đoàn cơ sở. Nhờ vậy, nhiều phong trào tiêu biểu như: "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Công đoàn tham gia công tác cải cách hành chính", "Công đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới" "Công nhân giỏi", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Người tốt, việc tốt", "Dạy tốt, học tốt"... được đông đảo công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng tham gia.

Sơn Tây đẩy mạnh thi đua yêu nước trong công nhân viên chức, người lao động
Trao cờ của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho đơn vị Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc tại Sơn Tây. Ảnh: Đinh Luyện

Nhờ những phong trào này, lao động sản xuất được thúc đẩy, từ đó người lao động phấn đấu đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động cao hơn, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, mục tiêu sản xuất, kinh doanh.

Phong trào thi đua “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ" là ví dụ. Theo đó, phong trào này được các cấp Công đoàn thị xã phát động, triển khai có hiệu quả thiết thực và dần di vào nền nếp trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó, những kiến thức về bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ và kỹ năng thực hành của người lao động được củng cố và nâng cao, góp phần tạo nên môi trường làm việc khang trang, xanh - sạch - đẹp, an toàn tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong năm, với phong trào thi đua này, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm ký đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua.

Tiếp tục chú trọng công tác đổi mới

Theo đại diện Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây, qua các phong trào thi đua có 925 cán bộ Công đoàn tiêu biểu, công nhân giỏi, sáng kiến kinh nghiệm, được biểu dương, khen thưởng ở các cấp. Trong đó, 90 cá nhân được khen thưởng phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo"; 10 tập thể và 31 cá nhân tiêu biểu được khen thưởng điển hình tiên tiến giai doạn 2015-2020 cấp thị xã; 02 công nhân giỏi được biểu dương khen thưởng cấp Thành phố; 20 tập thể, 45 cán nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", 15 gia đình được khen thưởng “Gia đình công nhân viên chức lao động” tiêu biểu.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây Nguyễn Thị Thu Hương cho biết, trong năm 2021 Công đoàn thị xã sẽ tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động trên tất cả các lĩnh vực, khắc phục khó khăn, thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra; thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của thị xã, Thủ đô, đất nước.

Sơn Tây đẩy mạnh thi đua yêu nước trong công nhân viên chức, người lao động
Khen thưởng các cá nhân, đơn vị cơ sở có thành tích nổi bật trong phong trào thi đua và các hoạt động công đoàn. Ảnh: Đinh Luyện

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã, để hoàn thành những mục đích nêu trên, các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động phải bám sát vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột phá của của tổ chức Công đoàn và Ban Thường vụ Thị uỷ Sơn Tây, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện chủ đề công tác năm “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và "Năm kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển" của thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng thiết thực, phù hợp với thực tiễn, bám sát nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của từng ngành, địa phương, đơn vị; gắn phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động với việc đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; chú trọng các phong trào thi đua khối doanh nghiệp.

Theo Bí thư Thị ủy Sơn Tây Phạm Thị Thanh Mai, thời gian qua Sơn Tây đã đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó có sự góp sức rất lớn của Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây và các tổ chức chính trị xã hội thị xã. Để phong trào đi vào chiều sâu, Bí thư Thị ủy Sơn Tây yêu cầu Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây tập trung vào một số nhiệm vụ như: Chú trọng hơn nữa trong việc đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; chủ động theo dõi tình hình lương thưởng của người lao động; thường xuyên nắm bắt tư tưởng của công nhân viên chức người lao động; đi sâu tìm hiểu, nắm bắt việc thực hiện chế độ chính sách với công nhân, viên chức, lao động, kịp thời phát hiện những bất cập trong việc thực hiện chính sách và tham gia giải quyết kịp thời; đổi mới nội dung hoạt động trên cơ sở hướng về người lao động…

Đinh Luyện

Nguồn :