M
02/07/2020 19:47

Chuyển biến tích cực trong công tác gia đình ở Sơn Tây

(LĐTĐ) Thời gian qua, công tác xây dựng gia đình trên địa bàn thị xã Sơn Tây đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, nhận thức về vị trí, vai trò của gia đình đối với sự phát triển bền vững đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây: Tôn vinh giá trị gia đình
Yên bình làng cổ Đường Lâm
Hào hứng tham gia Hội thi tìm trái mít ngon ở Sơn Đông

Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49 -CT/TW của Ban Bí thư, bà Đỗ Thị Thủy – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thị xã Sơn Tây cho biết, 15 năm qua, Liên đoàn lao động thị xã đã tập trung quán triệt Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư.

Hàng năm, Liên đoàn Lao động thị xã xây dựng chương trình công tác nữ công, cụ thể hóa nội dung thực hiện Chỉ thị và triển khai tới 100% công đoàn cơ sở và người lao động tại đơn vị; Xây dựng Hướng dẫn số 05/HD-LĐLĐ ngày 3/8/2014 của của Liên đoàn lao động thị xã Sơn Tây về triển khai chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và Chương trình hành động quốc phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020 tại công đoàn cơ sở.

0706 img 7036
Đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Bí thư Thị ủy Sơn Tây Phạm Thị Thanh Mai khen thưởng cho gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu.

Ban Thường vụ Liên đoàn lao động thị xã Sơn Tây chỉ đạo các công đoàn cơ sở triển khai tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tổng Liên đoàn và thành phố Hà Nội về chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến cán bộ, đoàn viên và công nhân viên chức lao động.

Chú trọng tuyên truyền về Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật hôn nhân và gia đình, Pháp lệnh dân số. Phát động và đẩy mạnh việc xây dựng gia đình văn hóa, trong đó nhấn mạnh việc thực hiện tiêu chí bình đẳng giới trong gia đình.

Đặc biệt, để đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nam giới đối với các công việc gia đình, Liên đoàn lao động thị xã Sơn Tây tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức nuôi dạy con; tổ chức hội nghị biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), thi “Nữ công gia chánh”; thăm hỏi nữ công nhân viên chức lao động nghèo vượt khó, tổ chức trao thưởng cho các cháu con công nhân viên chức lao động đạt thành cao trong học tập nhân dịp 1/6, Tết Trung thu...

Hàng năm, các cấp công đoàn đã lồng ghép hàng chục lớp tuyên truyền về công tác gia đình, bình đẳng giới cho gần 3.000 lượt công nhân viên chức lao động tham gia; phát hành trên 16.500 tờ rơi, 2.850 quyển sổ tay nữ công của Tổng Liên đoàn đến Ban nữ công quần chúng công đoàn cơ sở. Hàng năm, các công đoàn cơ sở đã tổ chức tổng kết và công nhận 85 % trở lên nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Đáng chú ý, qua 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, nhiều mô hình xây dựng gia đình hạnh phúc trong công nhân viên chức lao động đã ra đời như: Mô đình hình “Gia đình không có tệ nạn xã hội”, “Gia đình không có ma túy ”, “nhà giáo văn hóa”, “Câu lạc bộ không sinh con thứ 3 ”... nhằm tạo sự giao lưu gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm về công tác, học tập, lao động sản xuất, giúp nhau xây dựng, vun đắp hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con tốt, phê phán những biểu hiện không đúng, không lành mạnh trong đời sống gia đình.

Đinh Luyện

Nguồn :