M
27/03/2021 11:48

Quận Thanh Xuân: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục cho người lao động

(LĐTĐ) Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn, thời gian qua, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã chú trọng thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền phù hợp với người lao động ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp qua đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệu vụ đề ra.

Quận Thanh Xuân cần chú trọng vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân: Nỗ lực chăm lo đời sống cho người lao động Quận Thanh Xuân phản hồi báo Lao động Thủ đô về dự án mở rộng tuyến đường Vũ Trọng Phụng

Mặc dù chịu tác động tiêu cực từ diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên, quý I/2021, tình hình tư tưởng công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn quận Thanh Xuân rất ổn định; người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam,...

ldld-quan-thanh-xuan-chung-tay-ho-tro-doan-vien-nguoi-lao-dong-bi-anh-huong-boi-dich-covid-19-1
Công tác tuyên truyền giáo dục luôn được các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân triển khai có hiệu quả

Để đạt được những kết quả tích cực đó, thời gian qua công tác tuyên truyền, giáo dục được Liên đoàn Lao động quận chú trọng quan tâm. Trong đó, các cấp Công đoàn quận đã làm tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng Xuân Tân Sửu năm 2021, thiết thực kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước; tập trung tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Tuyên truyền về Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), cơ hội, thách thức, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam và sự tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4 đến đời sống, việc làm của người lao động,...

Bên cạnh đó, hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2021”, các cấp Công đoàn quận đã phối hợp với chuyên môn, chính quyền đồng cấp triển khai đến công nhân, viên chức, lao động thực hiện trồng mới nhiều cây xanh và cây cảnh tại đơn vị, doanh nghiệp làm cho đơn vị ngày càng “Xanh - Sạch - Đẹp”, qua đó, nâng cao việc giữ gìn môi trường, cảnh quan nơi làm việc… trở thành công việc thường xuyên của mỗi tập thể, cá nhân.

Nhờ việc triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, quý I/2021, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân cũng đã làm tốt công tác động viên công nhân, thanh niên lên đường nhập ngũ. Đồng thời, Liên đoàn Lao động quận cũng tiếp tục triển khai hiệu quả việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, thực hiện cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”... tới 100% Công đoàn cơ sở và đoàn viên công đoàn tổ chức thực hiện.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã phát huy mạnh mẽ công tác tuyên truyền, vận động người lao động ủng hộ, chủ động tự thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch; hạn chế các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; thực hiện nghiêm việc khai báo y tế bắt buộc và cách lý theo quy định khi có yêu cầu của cơ quan chức năng nhằm đảm bảo khoanh vùng, dập dịch triệt để.

Cụ thể, Liên đoàn Lao động quận đã xây dựng các văn bản chỉ đạo các công đoàn cơ sở tập trung tuyên truyền đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Cùng với đó, Thường trực cơ quan Liên đoàn Lao động quận đã duy trì việc phân công cán bộ đi cơ sở, thường xuyên nắm và phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng công nhân, viên chức, lao động để giải quyết các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong công nhân lao động,...

Để việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân, viên chức, lao động đạt hiệu quả như trên, thời gian qua, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân và các cấp công đoàn quận đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền bằng cách lồng ghép trong các buổi tập huấn, các cuộc họp cơ quan và tại các buổi thành lập công đoàn cơ sở... Qua công tác tuyên truyền đã nâng cao nhận thức cho người lao động, góp phần xây dựng hình ảnh người công nhân, viên chức. lao động văn hóa, có nếp sống lành mạnh, không vi phạm các tệ nạn xã hội và chấp hành nghiêm pháp luật, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Đỗ Đạt

Nguồn :