M
24/03/2021 21:54

Quận Thanh Xuân cần chú trọng vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt

(LĐTĐ) Chiều 24/3, Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy do Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp tại quận Thanh Xuân.

Hà Nội: Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở đồng bộ, khoa học Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển huyện Thanh Oai lên quận Tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên đi bầu cử

Báo cáo Đoàn kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến cho biết, Đảng bộ quận Thanh Xuân hiện có 54 tổ chức cơ sở Đảng với 19.908 đảng viên.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo

Quận ủy Thanh Xuân đã chủ động, chú trọng công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Đảng bộ quận, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bảo đảm nghiêm túc, đổi mới, thiết thực, hiệu quả.

Ông Tiến cho biết, ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tài liệu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng đã được Ban Thường vụ Quận ủy gửi tới 54 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc để chủ động quán triệt, gửi tới toàn thể đảng viên có thời gian nghiên cứu bổ sung vào các kế hoạch, chương trình hành động của đơn vị.

Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy Thanh Xuân cũng đã triển khai các văn bản hướng dẫn công tác thông tin tuyên truyền tới các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; tổ chức hội nghị báo cáo viên thông tin về kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng đến 100% cán bộ chủ chốt quận, cơ sở; kịp thời quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đến 100% chi bộ để nghiên cứu, xây dựng kế hoạch học tập.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong ghi nhận Quận ủy Thanh Xuân đã phát huy được sự đoàn kết nội bộ, triển khai các công việc nghiêm túc, có chiều sâu, sớm xây dựng các chương trình, đề án và chủ động cung cấp tài liệu triển khai các nghị quyết của Đảng…

Ông Nguyễn Văn Phong đề nghị, thời gian tới, để phù hợp tình hình thực tiễn, Quận ủy Thanh Xuân tiếp tục rà soát, kiểm tra đối với tất cả 11 phường trên địa bàn, cũng như các tổ chức Đảng thuộc các khối để kịp thời có những điều chỉnh. Đặc biệt, cần sớm có quy chế mẫu cho đảng ủy các phường khi không còn Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Bên cạnh việc triển khai nghị quyết, ông Phong yêu cầu quận Thanh Xuân cần quan tâm phổ biến, triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó chú trọng vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, việc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố đến cơ sở, phải nhấn mạnh vào những điểm mới, mang tính chất cơ bản. Trên tinh thần đó, Quận ủy cần nghiên cứu kỹ 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII để đối chiếu, cập nhật, bổ sung cho phù hợp với các chương trình của quận.

Về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong yêu cầu, quận Thanh Xuân cần bám sát tình hình dư luận và phối hợp chặt chẽ với các trường đại học trên địa bàn để làm đúng các quy định về công tác bầu cử.

Hoàng Phúc

Nguồn :