M
TIN MỚI NHẬN

Tag: công tác tuyên truyền -

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

18:11 | 04/05/2021

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động huyện Thanh Trì đã được các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện và đạt được những kết quả thiết thực. Phát huy những kết quả đạt được, Ban Chấp hành, Ban Nữ công Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai tới các công đoàn cơ sở để đẩy mạnh phong trào thi đua.

Quận Thanh Xuân: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục cho người lao động

11:48 | 27/03/2021

(LĐTĐ) Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn, thời gian qua, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã chú trọng thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền phù hợp với người lao động ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp qua đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệu vụ đề ra.

Hiệu quả từ công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật

17:44 | 19/11/2020

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc chăm lo đời sống cho người lao động, công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động luôn được Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, nhận thức của người lao động và doanh nghiệp, tạo tiền đề vững chắc góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận

20:56 | 03/11/2020

(LĐTĐ) Nhằm tuyên truyền rộng rãi kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã có công văn đề nghị Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố nghiêm túc triển khai, tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động về kết quả Đại hội.

Hà Nội: Vận động người đã điều trị khỏi Covid-19 hiến huyết tương

21:45 | 17/08/2020

(LĐTĐ) Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội cần chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc để đẩy lùi dịch bệnh. Đặc biệt, tuyên truyền vận động những người đã điều trị khỏi Covid-19 hiến huyết tương để điều trị cho các bệnh nhân nặng.

Hiệu quả từ công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật

13:47 | 16/06/2020

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc chăm lo đời sống cho người lao động, công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động luôn được các cấp công đoàn ngành Công Thương thực hiện có hiệu quả. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, nhận thức của người lao động và doanh nghiệp, tạo tiền đề vững chắc góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, khắc phục khó khăn hậu dịch COVID-19 và sẵn sàng đón cơ hội mới…

Diện mạo nông thôn thay đổi nhờ làm tốt công tác tuyên truyền

09:50 | 27/11/2019

(LĐTĐ) Xác định tuyên truyền, vận động là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới, ngay từ những ngày đầu thực hiện, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều kết quá cao, diện mạo nông thôn đổi mới.

Tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền

11:18 | 26/11/2019

(LĐTĐ) Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội là chủ trương nhất quán trước mắt và lâu dài bảo đảm nâng cao chất lượng tuyên truyền, góp phần quan trọng thực hiện thành công Nghị quyết 28-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Phát huy hiệu quả xây dựng nông thôn mới từ công tác tuyên truyền

08:22 | 26/11/2019

(LĐTĐ) Được xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Ngay từ những ngày đầu thực hiện, Huyện ủy Sóc Sơn đã chỉ đạo các ngành, các đoàn thể bám sát vào chương trình, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, chính sách và giải pháp để xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú...qua đó, góp phần đưa Sóc Sơn sớm về đích nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.

Tuyên truyền tốt giúp Quốc Oai sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới

09:29 | 07/11/2019

(LĐTĐ) Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, Huyện ủy, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Quốc Oai xác định, việc đầu tiên phải làm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia, để người dân hiểu rõ vai trò của người dân là chủ thể xây dựng nông thôn mới, lấy nội lực là căn bản, tự giác tham gia, sáng tạo trong tổ chức thực hiện…Qua đó, giúp huyện Quốc Oai sớm trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra.

Hiệu quả công tác tuyên tuyền nhìn từ xã Mai Đình

08:55 | 23/10/2019

(LĐTĐ) Song song với những kết quả đã đạt được trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn hóa..., công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Đặc biệt, nhờ cách tuyên truyền hiệu quả ở xã Mai Đình (Sóc Sơn) người dân đã đồng lòng, chung sức cùng Đảng ủy, chính quyền đưa Sóc Sơn sớm hoàn thành nông thôn mới.

Khẳng định vai trò công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới

10:29 | 22/10/2019

(LĐTĐ) Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp, tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân để phát huy vai trò trong quá trình triển khai thực hiện. Đến nay, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Mê Linh (Hà Nội) đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Huyện Ba Vì : Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới

09:35 | 17/10/2019

(LĐTĐ) Gần 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, giai đoạn 2010 – 2020; đến thời điểm hiện tại, huyện Ba Vì đã có 15/30 xã hoàn thành nông thôn mới. Có được kết quả trên là nhờ sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân trên toàn huyện. 

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

12:34 | 14/10/2019

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành văn bản số 4540/SGDĐT-VP về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2019 - 2020.

Hiệu quả từ công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân

11:05 | 11/10/2019

(LĐTĐ) Qua 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, từ chỗ xuất phát điểm thấp, khó khăn về phát triển kinh tế…đến nay, huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã có được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Kết quả này có sự góp phần quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến của các cấp uỷ Đảng, hệ thống chính trị - xã hội, qua đó, tạo niềm tin và phát huy sức mạnh trong nhân dân…

    Trước         Sau