M
23/03/2021 16:46

Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân: Nỗ lực chăm lo đời sống cho người lao động

(LĐTĐ) Những tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, thế nhưng, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân luôn nỗ lực triển khai có hiệu quả công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Qua đó, thực sự trở thành chỗ dựa đáng tin cậy để người lao động yên tâm công tác, đồng thời, trở thành “mái nhà chung” che chở cho những đoàn viên công đoàn khó khăn,…

Vì lợi ích của đoàn viên và người lao động Khơi dậy sức mạnh từ các phong trào thi đua yêu nước Thiết thực chăm lo hiệu quả quyền lợi cho người lao động

Theo đó, với chủ đề công tác năm 2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở” và thành phố Hà Nội: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, ngay từ những tháng cuối năm 2020, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo công đoàn cơ sở chăm lo Tết cho công nhân, viên chức, lao động, đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc chi trả lương, thưởng Tết và các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

quan-thanh-xuan-bieu-duong-80-gia-dinh-cong-nhan-vien-chuc-lao-dong-tieu-bieu-nam-2020-3
Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân chú trọng công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động

Ngoài ra, các cấp Công đoàn đã chăm lo tốt đến đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động đảm bảo tiền lương, thưởng, các đơn vị sản xuất kinh doanh đều có tháng lương thứ 13. Trong đó, mức thưởng cao nhất trên địa bàn quận là 30,5 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng.

Song song đó, Liên đoàn Lao động quận đã chăm lo tốt tới các trường hợp công nhân, viên chức, lao động có khó khăn đặc biệt, con công nhân, viên chức, lao động bị tật nguyền, bị nhiễm chất độc Da cam/Đioxin, đã xét và trợ cấp cho 121 công nhân viên chức lao động có khó khăn đặc biệt từ các cơ sở và 28 con công nhân viên chức lao động bị tật nguyền, bị nhiễm chất độc Da cam/Đioxin với tổng số tiền: 104.300 nghìn đồng.

Thay mặt Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao trợ cấp và tặng quà cho 80 công nhân viên chức lao động và 10 con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn quận mỗi xuất trợ cấp công nhân, viên chức, lao động là 1 triệu đồng và con công nhân, viên chức, lao động là 500 nghìn đồng; theo báo cáo nhanh, các công đoàn cơ sở phối hợp cùng chuyên môn thăm hỏi, tặng quà cho các trường hợp khó khăn khác của đơn vị với tổng số tiền là gần 1 tỷ đồng,…

Đặc biệt, nhằm nâng cao công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân quận và Liên đoàn Lao động quận đã ban hành hướng dẫn liên tịch số 1865/HD-UBND-LĐLĐ về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2021. Kết quả, tính đến 15/3, đã có 22/22 đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức (đạt 100%) và có 26/240 doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động đạt tỷ lệ 10,8%.

Thông qua tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị người lao động, đã phát huy được quyền làm chủ của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong việc tham gia kiểm tra, giám sát, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp ngày càng phát triển, đồng thời phát huy vai trò đại diện chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho công nhân, viên chức, lao động của tổ chức Công đoàn. Góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở, đoàn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn từng cơ quan, đơn vị trên toàn thành phố.

Nhằm nâng cao hơn nữa công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; theo đại diện Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân, thời gian tới Liên đoàn quận tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở. Đồng thời, nâng cao các chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động; tăng cường phối hợp các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội,… qua đó, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Đỗ Đạt

Nguồn :