M
17:07 | 13/06/2019

Quận Đống Đa: Thu ngân sách ước đạt hơn 6.000 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm 2019, quận Đống Đa đã nỗ lực, phấn đấu triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh. Việc thu ngân sách đảm bảo thực hiện kế hoạch và vượt chỉ tiêu so với cùng kì năm trước.  

qua n do ng da thu ngan sach uo c dat hon 6000 ty dong Đảm bảo công tác quản lý đô thị
qua n do ng da thu ngan sach uo c dat hon 6000 ty dong Phường Trung Liệt: Phấn đấu thu ngân sách vượt chỉ tiêu

Theo UBND quận Đống Đa, với quyết tâm cao từ quận đến cơ sở, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Đống Đa đã nỗ lực, phấn đấu triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Việc thu ngân sách đảm bảo thực hiện theo kế hoạch và vượt so với cùng kì năm trước.

Ngay từ đầu năm, việc thực hiện công tác quản lý và điều hành nhiệm vụ thu, ngân sách tiếp tục được quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Quận đã ban hành kế hoạch về việc triển khai nhiệm vụ thu ngân sách, duy trì thường xuyên việc giao ban định kì tới 21 phường để đôn độc công tác thu ngân sách, kiện toàn ban chỉ đạo. Các tổ đôn đốc thu ngân sách, tăng cường kiểm tra, phòng chống gian lận thương mại.

qua n do ng da thu ngan sach uo c dat hon 6000 ty dong
Trong 6 tháng đầu năm 2019 quận Đống Đa đã nỗ lực, phấn đấu triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm kinh tế quận Đống Đa tiếp tục phát triển, thu, chi ngân sách nhà nước thực hiện có hiệu quả. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận thực hiện đến hết ngày 5/6 là hơn 5.000 tỷ đồng, đạt 49,73 % kế hoạch. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 là khoảng 6.407 tỷ đồng, đạt 60,05 % kế hoạch và bằng 122,24% so cùng kỳ năm 2018.

Cùng với đó, kết quả thu ngân sách nhà nước theo phân cấp (theo dự toán) trên địa bàn quận thực hiện đảm bảo theo kế hoạch, đến hết ngày 5/6 là hơn 4.200 tỷ đồng, đạt 39,91% kế hoạch Thành phố giao (không bao gồm thu chuyển nguồn năm trước và thu bổ sung từ ngân sách cấp trên). Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 là hơn 5. 329 tỷ đồng 50,3% kế hoạch và bằng 127,23% so cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, quận Đống Đa có một số khoản thu có số cao so kế hoạch như: Lệ phí trước bạ thu hơn 242 tỷ đồng, đạt 49,38% so kế hoạch năm.

Thu thuế thu nhập cá nhân hơn 759 tỷ đồng, đạt 60,05 % kế hoạch năm. Ước thực hiện 6 tháng là gần 883 tỷ đồng, đạt 69,80% so kế hoạch năm và bằng 149,65% so cùng kỳ năm 2018. Thu phí, lệ phí ước thực hiện 6 tháng là khoảng gần 44 tỷ đồng, đạt 83,77% kế hoạch năm và bằng 108,15% so cùng kỳ năm 2018.

PV

Nguồn :