Phục hồi và phát triển thị trường lao động

(LĐTĐ) Trước những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến thị trường lao động, việc làm, thành phố Hà Nội đã đề ra nhiều giải pháp và mục tiêu cụ thể để hỗ trợ phục hồi và phát triển thị trường lao động.
Thị trường lao động khởi sắc, nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh từ đầu năm Đẩy mạnh hỗ trợ an sinh để thúc đẩy phục hồi thị trường lao động Hà Nội: Nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường lao động

Nỗ lực phục hồi...

Trong Kế hoạch số 34/KH-UBND về Hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 mà Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội ban hành mới đây, thành phố Hà Nội đặt ra mục tiêu trong năm 2022 sẽ giải quyết việc làm cho ít nhất 160.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72,2% (hiện nay là 71,1%); tỷ lệ lao động thất nghiệp khu vực thành thị duy trì ở mức dưới 4%.

Để thực hiện các chỉ tiêu nói trên, cùng với việc kiểm soát dịch bệnh, một trong các giải pháp Thành phố đề ra là tiếp tục hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội, phát triển thị trường lao động và lực lượng lao động. Trước hết, Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chính sách về bảo hiểm xã hội; chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Phục hồi và phát triển thị trường lao động
Kết nối việc làm trực tuyến tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội

Cùng đó, Thành phố tăng cường hỗ trợ về lao động và chuyên gia thông qua các giải pháp như rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng nguồn lao động trên địa bàn Thành phố trước, trong và sau dịch bệnh Covid-19, những biến động tác động tới phát triển kinh tế xã hội Thủ đô đồng thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thu hút lực lượng lao động quay trở lại làm việc; hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động từ các địa phương khác trở về góp phần đảm bảo an sinh cho người lao động và trật tự an toàn xã hội.

Thành phố sẽ rà soát doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đã và đang sử dụng chuyên gia, lao động nước ngoài, nhanh chóng xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng mắc thủ tục để chuyên gia, lao động nước ngoài sớm làm việc tại Việt Nam, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có chuyên gia, người lao động nước ngoài làm việc thực hiện đúng quy trình cách ly y tế an toàn tại địa phương.

Cùng với xây dựng phần mềm cung cấp thông tin nguồn lao động và kết nối cung cầu lao động trên địa bàn, Thành phố sẽ tăng cường tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý, điều hành, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ nguồn nhân lực du lịch nhằm tái cấu trúc, nâng cao chất lượng đội ngũ lao động ngành du lịch. Bên cạnh đó, Thành phố cũng tăng cường kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ chuyển đổi nghề bền vững cho người lao động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao hiệu quả của hệ thống Sàn giao dịch việc làm thành phố Hà Nội đồng thời xây dựng hoàn thiện hệ thống dữ liệu về thị trường lao động và việc làm tại mỗi quận, huyện, thị xã.

Thành phố sẽ chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; đào tạo lại, đào tạo thường xuyên; nâng cao chất lượng công tác dự báo để chủ động chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với cơ cấu kinh tế, đáp ứng yêu cầu, xu thế phát triển... Đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp sẽ được đổi mới và nâng cao chất lượng; thực hiện tốt các chương trình dạy nghề, nhất là dạy nghề cho lao động nông thôn gắn với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn...

Thúc đẩy phát triển thị trường lao động

Cùng với các nhiệm vụ nói trên, thành phố Hà Nội đã đề ra 5 nhóm giải pháp để thực hiện Kế hoạch Hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022, trước hết là nhóm giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm. Trong đó, Thành phố đẩy mạnh tái cơ cấu ngành công nghiệp, thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với thị trường tiêu thụ một cách hiệu quả, bền vững đồng thời, tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Hà Nội cũng thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025; phát triển mạnh doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; cơ cấu lại, phục hồi và phát triển ngành Du lịch theo hướng các sản phẩm du lịch mới, độc đáo, hấp dẫn, giá trị cao...

Nhóm giải pháp tiếp theo là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô. Theo đó, Thành phố chú trọng đào tạo nghề chất lượng cao, trong đó, đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp, phát triển mô hình gắn kết giữa doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo theo địa chỉ sử dụng để phát triển nguồn lao động có trình độ chuyên môn, có năng lực nghề nghiệp, thành thạo kỹ năng.

Đặc biệt, để phát triển thị trường lao động và giải quyết việc làm, Thành phố tổ chức triển khai hiệu quả Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống Sàn giao dịch việc làm Hà Nội giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”, Đề án “Phát triển quan hệ lao động thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025” và mở rộng công tác thu thập thông tin thị trường lao động trên địa bàn các quận, huyện, thị xã.

Tiếp theo là nhóm giải pháp về tăng cường hoạt động xuất khẩu lao động, Thành phố khai thác tối đa nhu cầu lao động tại các thị trường mới tiềm năng và các thị trường truyền thống; đẩy mạnh khai thác nhu cầu lao động trong những lĩnh vực và các nghề mới; hỗ trợ các doanh nghiệp đã có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tuyển chọn lao động trên địa bàn Thành phố đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thành phố cũng sẽ hỗ trợ cho những lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, dân tộc thiểu số, thân nhân người có công với cách mạng, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Một nhóm giải pháp nữa được Thành phố đề ra, đó là nâng cao hiệu quả hoạt động vay vốn giải quyết việc làm từ ngân sách Thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội. Trong đó, tập trung các nguồn lực Trung ương và địa phương triển khai có hiệu quả, chất lượng tín dụng ưu đãi trên địa bàn, đảm bảo 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn Thành phố có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn tín dụng ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội.../.

Tú Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mong Báo tiếp tục đồng hành cùng các cấp chính quyền

Mong Báo tiếp tục đồng hành cùng các cấp chính quyền

(LĐTĐ) Là một trong những cơ quan truyền thông chủ lực của thành phố Hà Nội, trong suốt 3 thập kỷ qua, báo Lao động Thủ đô không chỉ thực hiện ...
Người bạn đồng hành vì công lý

Người bạn đồng hành vì công lý

(LĐTĐ) Đến thời điểm này, tôi may mắn được làm về mảng pháp luật đã ngót nghét 20 năm, kể từ ngày bắt đầu làm phóng viên. Phóng viên phụ trách ...
Góc nhìn đa chiều từ nơi gần dân nhất

Góc nhìn đa chiều từ nơi gần dân nhất

(LĐTĐ) Trong suốt hành trình phát triển, báo Lao động Thủ đô đã đóng góp tích cực vào công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, ...
Sân chơi bổ ích của đoàn viên, người lao động

Sân chơi bổ ích của đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Là cơ quan của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội - tiếng nói của tổ chức Công đoàn và công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), ngay ...
Bạn đồng hành tin cậy của đoàn viên, người lao động

Bạn đồng hành tin cậy của đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Không ngừng nỗ lực, cố gắng, quyết tâm với mục tiêu bền bỉ: “Vì bạn đọc thân yêu, vì người lao động”, báo Lao động Thủ đô đã từng bước ...
Ở đâu “khó” ở đó có phóng viên

Ở đâu “khó” ở đó có phóng viên

(LĐTĐ) Thời gian qua, báo Lao động Thủ đô luôn đồng hành cùng đoàn viên, người lao động, đặc biệt là những người lao động không may rơi vào hoàn cảnh ...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Khánh Hòa

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Khánh Hòa

(LĐTĐ) Sáng 1/4, trong chuyến công tác tại Khánh Hòa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác đến thăm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa; ...

Tin khác

Hỗ trợ toàn diện cho người lao động  Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản

Hỗ trợ toàn diện cho người lao động Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản

(LĐTĐ) World Mode Holdings (WMH), một tập đoàn hàng đầu Nhật Bản cung cấp các giải pháp về nhân sự cho ngành thời trang và làm đẹp, cùng Công ty Cổ Phần Liên kết con người (People Link), chính thức hợp tác ra mắt dịch vụ tuyển dụng và hỗ trợ toàn diện cho người lao động Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản với tư cách là Đại sứ Thương Hiệu toàn cầu (GA) - nhân viên bán hàng chuyên nghiệp trong ngành bán lẻ.
Tăng cường gắn kết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội

Tăng cường gắn kết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội

(LĐTĐ) Phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, năm 2023, các địa phương trên địa bàn Thành phố tiếp tục phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động, ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.
Kết nối hơn 2.000 chỉ tiêu việc làm cho người lao động huyện Thanh Oai

Kết nối hơn 2.000 chỉ tiêu việc làm cho người lao động huyện Thanh Oai

(LĐTĐ) Tại Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thanh Oai, bên cạnh hình thức tuyển dụng trực tiếp, có 20 cơ sở doanh nghiệp thực hiện tư vấn, phỏng vấn trực tuyến hỗ trợ người lao động từ xa tại các điểm sàn giao dịch việc làm khác.
Ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm quận Hoàn Kiếm: Kết nối hơn 2.000 chỉ tiêu hấp dẫn

Ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm quận Hoàn Kiếm: Kết nối hơn 2.000 chỉ tiêu hấp dẫn

(LĐTĐ) Ngày 25/3, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội tổ chức Ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm quận Hoàn Kiếm. Ngày hội thu hút 28 doanh nghiệp, đơn vị với hơn 2.000 vị trí tuyển dụng hấp dẫn người lao động.
Chuyên nghiệp trong quy trình, tạo thuận tiện tối đa cho người lao động

Chuyên nghiệp trong quy trình, tạo thuận tiện tối đa cho người lao động

(LĐTĐ) Không chỉ tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho người lao động, Sàn giao dịch việc làm (GDVL) vệ tinh Gia Lâm còn là điểm đến tin cậy, hỗ trợ tối đa người lao động trong thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.
Sàn giao dịch việc làm vệ tinh Long Biên: Cầu nối uy tín của doanh nghiệp và người lao động

Sàn giao dịch việc làm vệ tinh Long Biên: Cầu nối uy tín của doanh nghiệp và người lao động

(LĐTĐ) Những năm trở lại đây, công tác giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhiều khởi sắc, sôi động bởi sự vận hành hiệu quả mô hình sàn giao dịch việc làm vệ tinh. Đây được coi là địa chỉ đáng tin, là cầu nối uy tín, vững chắc cho doanh nghiệp và người lao động.
Thúc đẩy tạo việc làm cho người khuyết tật

Thúc đẩy tạo việc làm cho người khuyết tật

(LĐTĐ) Mặc dù Đảng và Chính phủ luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp hiệu quả để tạo việc làm cho người khuyết tật (NKT), tuy nhiên vấn đề này vẫn gặp nhiều trở ngại. Đây là thông tin được nêu tại hội thảo “Thực trạng và giải pháp tạo việc làm đối với NKT ở Việt Nam” do Ủy ban Quốc gia về NKT Việt Nam, Ngân hàng Thế giới vừa phối hợp tổ chức tại Hà Nội.
Đầu tư nguồn lực để thị trường lao động ổn định

Đầu tư nguồn lực để thị trường lao động ổn định

(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội sẽ tăng cường đầu tư nguồn lực cho các chương trình, đề án tạo nhiều việc làm bền vững, nhất là việc làm năng suất cao; nghiên cứu đề xuất các chính sách để hỗ trợ tuyển dụng và sử dụng các nhóm lao động đặc thù, lao động yếu thế, lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia thị trường lao động có việc làm bền vững…
Thực hiện Bản ghi nhớ tuyển dụng lao động giữa Việt Nam và Malaysia

Thực hiện Bản ghi nhớ tuyển dụng lao động giữa Việt Nam và Malaysia

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định 207/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Bản Ghi nhớ về tuyển dụng, việc làm và hồi hương lao động giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Malaysia.
Dân văn phòng chia sẻ bí quyết vượt bão KPI đầu năm

Dân văn phòng chia sẻ bí quyết vượt bão KPI đầu năm

(LĐTĐ) Bị cuốn vào guồng công việc với kế hoạch của phòng, mục tiêu cá nhân là tình trạng mà dân công sở đang gặp phải thời điểm đầu năm. Ai cũng muốn chiến thắng deadline, vượt qua mục tiêu để một năm mới khởi sắc. Vậy làm sao để bản thân không bị mệt mỏi, mất tập trung?
Xem thêm
Phiên bản di động