M
13:19 | 02/08/2020

Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng:

Phong trào thi đua trong tạo khí thế, động lực cho lao động sản xuất

(LĐTĐ) Qua các năm, nhiều phong trào thi đua truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động đã được các cấp Công đoàn quận Hai Bà Trưng tổ chức với những nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng đơn vị, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội của quận, Thủ đô. 

Không ngừng nâng cao chất lượng các phong trào thi đua
Sôi nổi các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Tạo động lực để người lao động không ngừng phấn đấu

Nhiều phong trào thi đua phong phú về nội dung và hình thức

Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Kim Dung cho biết, phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2015 - 2020 của Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao thường xuyên của Liên đoàn Lao động Thành phố và quận Hai Bà Trưng, sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân quận, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các phong trào thi đua đã phong phú về nội dung và hình thức, có chiều sâu, thực sự bám sát với mục tiêu chủ yếu của các đơn vị.

Tiêu biểu như phong trào “Lao động giỏi”, “Sáng kiến Thủ đô”, “Công nhân giỏi”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”…

phong trao thi dua trong tao khi the dong luc cho lao dong san xuat
Trưởng ban Tài chính Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Đông trao bằng khen cho 25 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước cấp quận giai đoạn 2015-2020.

Những phong trào này được tổ chức sâu rộng đã trở thành động lực, biện pháp quản lý hữu hiệu, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển sản xuất kinh doanh và từng bước cải thiện đời sống công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Cụ thể, phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” trong các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh được duy trì, thông qua các Hội thi tay nghề, thi thợ giỏi, thao diễn kỹ thuật đã có 65 lượt đơn vị tổ chức Hội thi cấp cơ sở thu hút trên 3.500 lượt người lao động tham gia. Qua đó đã có 1.065 Công nhân giỏi cấp cơ sở, 145 “Công nhân giỏi” cấp quận, 9 “Công nhân giỏi Thủ đô”.

Bên cạnh đó, phong trào “Sáng kiến sáng tạo” cũng được công nhân, viên chức, lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp hưởng ứng và tham gia tích cực. 5 năm qua đã có 1089 sáng kiến cấp cơ sở, 59 sáng kiến cấp quận, 7 Sáng kiến Thủ đô.

Ngoài các sáng kiến làm lợi cho các đơn vị, doanh nghiệp về kinh tế, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu và rút ngắn quy trình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, tăng sức cạnh tranh để phát triển doanh nghiệp, còn nhiều sáng kiến của công nhân lao động tuy không mang lại giá trị kinh tế cao nhưng có ý nghĩa to lớn về xã hội được áp dụng rộng rãi trong doanh nghiệp.

Các phong trào thi đua trong ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng cũng có nhiều điểm mới, sáng tạo, được áp dụng trong thực tiễn như “Ứng dụng công nghệ tiên tiến vào dạy học ngoại ngữ nhằm nâng cao chất lượng Dạy - Học ngoại ngữ và kỹ năng nghe - nói trong trường Tiểu học, THCS của quận Hai Bà Trưng”; “Nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện trường Tiểu học, THCS nhằm phát triển văn hóa đọc quận Hai Bà Trưng”...

Khối cơ quan hành chính quận và phường đã tổ chức phát động các phong trào thi đua đến từng cán bộ, công chức, người lao động hưởng ứng và tham gia có hiệu quả vào các phong trào thi đua, tích cực tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, hầu hết các cơ quan, các phường thuộc quận Hai Bà Trưng đã không ngừng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, xây dựng chính quyền ngày càng phát triển theo hướng phục vụ nhân dân.

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng thường xuyên quan tâm chỉ đạo và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao từ cơ sở đến quận nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội gắn với cuộc vận động xây dựng Nếp sống văn hóa công nghiệp, xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Hàng năm có trên 130 lượt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Cần biểu dương khen thưởng động viên kịp thời

Để phong trào thi đua lan toả sâu rộng trong công nhân, viên chức, lao động, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Kim Dung cho biết: Công tác thi đua khen thưởng kịp thời rất quan trọng, được duy trì đều đặn hằng năm tạo nên khí thế, động lực cho lao động sản xuất. Thông qua phong trào thi đua phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân, khắc phục những hạn chế, yếu kém, làm cho phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Tuy nhiên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng cũng thẳng thắn nhìn nhận phong trào thi đua chưa thực sự đồng đều, rộng khắp, nhất là trong doanh nghiệp nhỏ khu vực ngoài nhà nước. Nguyên nhân là do lãnh đạo doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở chưa quan tâm chú trọng đến việc triển khai, phát động, đăng ký xét duyệt thi đua, tổng kết kinh nghiệm và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Một nguyên nhân khác cũng ảnh hưởng đến chất lượng phong trào thi đua là đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua ở cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm, không ổn định, thiếu chuyên sâu do vậy chưa tham mưu kịp thời cho lãnh đạo về công tác thi đua khen thưởng. 

Từ thực tế hoạt động, bà Dung cho biết, các phong trào thi đua yêu nước trong các đơn vị, doanh nghiệp cần phải cụ thể, thiết thực, có tiêu chí thi đua rõ ràng, không dàn trải, phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, doanh nghiệp.

Trong đó, chú trọng tổ chức phát động thi đua theo chuyên đề, thi đua theo đợt, thi đua ngắn ngày để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, sản xuất kinh doanh của đơn vị. Sau mỗi đợt phát động thi đua cần có sơ kết, tổng kết biểu dương khen thưởng động viên kịp thời nhân rộng các gương điển hình, xuất sắc trong ngành, lĩnh vực.

Có thể khẳng định các phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung phong phú, hình thức phù hợp đã động viên được đông đảo cán bộ, đoàn viên, công nhân,  tham gia, tạo động lực khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, ý thức trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phương Bùi

Nguồn :