M
14/08/2020 20:12

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội:

Phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đề nghị các công đoàn cơ sở trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các hành vi, nhóm hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử phạt 13 hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống Covid-19.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Hỗ trợ giáo viên là con liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Triển khai giải thưởng "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo" lần thứ 4

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội vừa có công văn gửi các công đoàn cơ sở trực thuộc về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19.

pho bien giao duc phap luat lien quan den phong chong dich covid 19
Các công đoàn cơ sở cần kết hợp công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với tuyên truyền kỹ năng, biện pháp phòng, chống dịch. (Ảnh minh họa)

Theo đó, thực hiện Công văn số 473/LĐLĐ ngày 6/8/2020 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19; Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội yêu cầu công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc quán triệt sâu rộng trong đoàn viên, cán bộ giáo viên nhân viên về chuyên mục “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm” được đăng tải trên Trang thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật của Thành phố tại địa chỉ https://pbgdpl.hanoi.gov.vn/tai-lieu-phat-thanh.

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các hành vi, nhóm hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử phạt 13 hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng chống Covid-19 bằng các hình thức phù hợp với điều kiện tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

Ngoài ra, các công đoàn cơ sở cần kết hợp công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với tuyên truyền kỹ năng, biện pháp phòng, chống dịch trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch như: Kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn thường xuyên và bắt buộc thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng, khi tham gia giao thông…

T.P

Nguồn :