Phát huy vai trò đầu tàu trong hệ thống Công đoàn

(LĐTĐ) Với vai trò là đầu tàu, các đơn vị trong Cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 5 Thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh) đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nỗ lực vượt khó để triển khai hiệu quả các hoạt động và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.
Tổng kết hoạt động công đoàn Cụm thi đua LĐLĐ 5 Thành phố trực thuộc Trung ương Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

Những con số ấn tượng

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2022 Cụm thi đua LĐLĐ 5 Thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Hội nghị) diễn ra mới đây, đồng chí Phạm Quang Thanh - Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Cụm trưởng Cụm thi đua cho biết, năm 2022, các đơn vị trong Cụm thi đua đã thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động (NLĐ); chủ động tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến NLĐ; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn phối hợp với lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; hướng dẫn, hỗ trợ Công đoàn cơ sở thương lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT); triển khai, giám sát việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ...

Phát huy vai trò đầu tàu trong hệ thống Công đoàn
Các đơn vị trong Cụm thi đua LĐLĐ 5 Thành phố trực thuộc Trung ương ký giao ước thi đua năm 2023. Ảnh: Mai Quý

Báo cáo tại Hội nghị để làm rõ nét hơn những kết quả đã đạt được của các đơn vị trong Cụm thi đua, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa cho biết, dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, các đơn vị đã dành nguồn lực lớn để chăm lo tốt cho đoàn viên, NLĐ. Trong đó, các cấp Công đoàn Thủ đô đã dành nguồn lực trên 200 tỷ đồng; các cấp Công đoàn thành phố Hải Phòng dành nguồn lực trên 194 tỷ đồng...

Về phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS), các đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã thành lập được 764/750 CĐCS, phát triển 61.327/47.855 đoàn viên; LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh phát triển 143.204/104.000 đoàn viên; thành lập 1.000 CĐCS, trong đó có 454 CĐCS được thành lập tại doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên…

Đối với công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, NLĐ, các đơn vị đã chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, ký kết TƯLĐTT. Trong đó, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS thương lượng, ký mới được 1.520 bản TƯLĐTT, đạt 483% chỉ tiêu được giao; trên 79% đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Hội nghị NLĐ.

Tại LĐLĐ thành phố Đà Nẵng, số doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ và đột xuất là 755 đơn vị, đạt 149,2% chỉ tiêu được giao; có 123 đơn vị đề xuất, thương lượng bữa ăn ca lên bằng và cao hơn 20.000 đồng, đạt 351% chỉ tiêu được giao. LĐLĐ thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo 258 đơn vị ký TƯLĐTT, 186 CĐCS thương lượng với chủ doanh nghiệp đưa nội dung hỗ trợ bữa ăn ca cho NLĐ tối thiểu 18.000 đồng/suất vào TƯLĐTT.

Trong năm 2022, các đơn vị cũng đã tập trung triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, NLĐ; công tác Nữ công; công tác Tài chính Công đoàn; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước và vận động đoàn viên, NLĐ tích cực tham gia hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá, với vai trò là đầu tàu, các đơn vị trong Cụm thi đua LĐLĐ 5 Thành phố trực thuộc Trung ương đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nỗ lực vượt khó và tận dụng tối đa sự lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền địa phương để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kết quả mà LĐLĐ 5 Thành phố trực thuộc Trung ương đạt được đã góp phần tích cực vào kết quả chung của tổ chức Công đoàn Việt Nam, thể hiện rõ nét vai trò của Công đoàn đối với đoàn viên, NLĐ.

Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu

Phát huy những kết quả đã đạt được và phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời gian tới, tại Hội nghị, các đơn vị trong Cụm thi đua đã ký giao ước thi đua năm 2023 với nhiều nội dung quan trọng, gồm: Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Trong đó trọng tâm thi đua thực hiện tốt chủ đề năm 2023 của Tổng LĐLĐ Việt Nam “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS”; phát động và tổ chức thi đua, đăng ký thi đua thực hiện các công trình, sản phẩm, phần việc, thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội Công đoàn 5 Thành phố và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; chú trọng tổ chức gắn biển các công trình, sản phẩm trọng điểm có ý nghĩa kinh tế - xã hội cao.

Vận động đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động đoàn kết, đồng lòng, phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực tham gia và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội Công đoàn 5 Thành phố và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ để triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân 5 thành phố, Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ 5 thành phố phát động; trọng tâm là phong trào “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh, Sạch, Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”...

Trong đó, tập trung thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất lao động, chuyển đổi số, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Thường xuyên nắm bắt tình hình việc làm, thu nhập, đời sống của đoàn viên, NLĐ; chủ động đề xuất các giải pháp hỗ trợ NLĐ bị mất việc làm, giảm thu nhập. Nâng cao hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích và phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ, quan tâm hỗ trợ kịp thời các trường hợp đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, bị tai nạn lao động... Tập trung huy động các nguồn lực tổ chức hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên và NLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với phương châm “Tất cả mọi đoàn viên và NLĐ đều có Tết” vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Tổng LĐLĐ Việt Nam, của Thành ủy 5 Thành phố giao và các chỉ tiêu nhiệm vụ của mỗi đơn vị đề ra./.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vườn Quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) lắp bẫy ảnh giám sát đa dạng sinh học

Vườn Quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) lắp bẫy ảnh giám sát đa dạng sinh học

(LĐTĐ) Chiều ngày 8/2, ông Nguyễn Danh Kỳ, Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang tiến hành lắp đặt 25 điểm bẫy ảnh ...
Bằng Kiều và Minh Tuyết "rủ" nhau làm show kỷ niệm 20 năm đứng chung sân khấu

Bằng Kiều và Minh Tuyết "rủ" nhau làm show kỷ niệm 20 năm đứng chung sân khấu

(LĐTĐ) Tất cả cuộc đời, sự nghiệp âm nhạc của một Bằng Kiều với nhiều bí mật và một Minh Tuyết không chỉ là hình ảnh "sexy" thường thấy sẽ được ...
Sơn Tây: Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực

Sơn Tây: Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực

(LĐTĐ) Năm 2022, Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây đã chỉ đạo xây dựng các quy định, đề án, hướng dẫn quan trọng về công tác tổ chức xây dựng ...
Hiệu trưởng ĐH Cornell: Đại học phải mang đến lợi ích cho cộng đồng

Hiệu trưởng ĐH Cornell: Đại học phải mang đến lợi ích cho cộng đồng

Câu chuyện về trường đại học hàng đầu thế giới với khát vọng cống hiến cho cộng đồng đã thực sự thu hút hàng trăm người tham dự trong khán ...
Hơn 4.700 tân binh TP.HCM hăng hái lên đường nhập ngũ

Hơn 4.700 tân binh TP.HCM hăng hái lên đường nhập ngũ

(LĐTĐ) Ngày 8/2, điểm giao nhận quân cấp Thành phố năm 2023 tại thành phố Thủ Đức (TP.HCM) có mặt hơn 1.100 tân binh nhập ngũ của các quận: 1, 3, ...
Nạn “cò khám chữa bệnh” vẫn tiếp tục lộng hành tại TP.HCM

Nạn “cò khám chữa bệnh” vẫn tiếp tục lộng hành tại TP.HCM

(LĐTĐ) Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 1 đã chuyển sang cơ sở mới nhưng “cò” tại cơ sở cũ ...
Thạch Thất: 81 đơn vị tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028

Thạch Thất: 81 đơn vị tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Tính đến hết ngày 7/2/2023, đã có 81 Công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Thạch Thất (Hà Nội) tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ ...

Tin khác

Ghi đậm dấu ấn Công đoàn Thủ đô

Ghi đậm dấu ấn Công đoàn Thủ đô

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động (NLĐ) đều có Tết”, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tập trung nguồn lực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bị thiếu việc, mất việc, bị nợ lương… Từ đó tạo sự yên tâm, khích lệ, động viên đoàn viên, NLĐ gắn bó với doanh nghiệp, gắn bó với tổ chức Công đoàn, làm việc với năng suất cao hợn, chất lượng cao hơn.
Phát động Hội thi trực tuyến “Công đoàn TP.HCM - Niềm tin của người lao động”

Phát động Hội thi trực tuyến “Công đoàn TP.HCM - Niềm tin của người lao động”

(LĐTĐ) Ngày 3/2, Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh (LĐLĐ TP.HCM) triển khai Hội thi trực tuyến chủ đề “Công đoàn TP.HCM - Niềm tin của người lao động” nhằm hưởng ứng đợt hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn TP.HCM và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Quang Thanh: Cần những giải pháp hỗ trợ người lao động ổn định đời sống

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Quang Thanh: Cần những giải pháp hỗ trợ người lao động ổn định đời sống

(LĐTĐ) Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh, mong muốn của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô rất giản dị, đó là được đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập, đời sống. Trong bối cảnh các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn trong sản xuất - kinh doanh, Chính phủ và các cấp, ngành cần có những giải pháp kịp thời, thiết thực để khắc phục tình trạng đứt gãy chuỗi sản xuất nhằm duy trì việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động.
Công nhân lao động Thủ đô phấn khởi quay trở lại làm việc ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Công nhân lao động Thủ đô phấn khởi quay trở lại làm việc ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

(LĐTĐ) Ngày 27/1 (tức ngày mùng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão), ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công vụ, nắm bắt tình hình công nhân viên chức lao động trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại Công ty TNHH Elentec Việt Nam và LĐLĐ huyện Mê Linh.
Thắp lên "ngọn lửa" hy vọng

Thắp lên "ngọn lửa" hy vọng

(LĐTĐ) “Tin yêu” là từ mà người lao động thường nhắc đến khi nói về tổ chức Công đoàn. Bởi thực tế, trong điều kiện cuộc sống của người lao động còn nhiều khó khăn, Công đoàn đã luôn sát cánh, đồng hành và triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để kịp thời chăm lo về cả đời sống vật chất lẫn tinh thần cho đoàn viên, người lao động.
Đổi mới hoạt động vì người lao động, vì tổ chức Công đoàn

Đổi mới hoạt động vì người lao động, vì tổ chức Công đoàn

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023 tiến tới tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 12/6/2021, về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Nghị quyết số 02). Tổ chức Công đoàn Thủ đô với sự chủ động, quyết liệt, nhạy bén, sáng tạo, đổi mới đã có nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động và khẳng định được vị thế của tổ chức Công đoàn.
Quận Cầu Giấy: Nỗ lực, quyết tâm hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2023

Quận Cầu Giấy: Nỗ lực, quyết tâm hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2023

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy đã phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức, lao động năm 2023 với quyết tâm hoàn thành cao nhất những nội dung, kế hoạch đã đề ra.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Những chuyến xe nghĩa tình của Công đoàn Thủ đô đưa công nhân về quê đón Tết

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Những chuyến xe nghĩa tình của Công đoàn Thủ đô đưa công nhân về quê đón Tết

(LĐTĐ) Rạng sáng nay (19/1, tức 28 Tết Quý Mão), tại Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội), Công đoàn Thủ đô tổ chức đưa công nhân lao động về quê đón Tết. Hàng chục chuyến xe đã khởi hành trong không khí đầm ấm và xúc động.
Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổng kết công tác Đảng năm 2022

Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổng kết công tác Đảng năm 2022

(LĐTĐ) Chiều 12/1, Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Thăm hỏi, động viên các nhà giáo mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán

Thăm hỏi, động viên các nhà giáo mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán

(LĐTĐ) Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 10/1, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà 4 nhà giáo mắc bệnh hiểm nghèo.
Xem thêm
Phiên bản di động