Phát huy truyền thống văn hoá Thăng Long - Hà Nội

(LĐTĐ) Trong năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, song ngành Văn hóa Thủ đô vẫn đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp vào thành công chung của Thành phố.
Khơi dậy tình yêu Thăng Long - Hà Nội qua những tiểu thuyết lịch sử Múa rồng  đất Thăng Long

Tăng cường đầu tư nguồn lực

Sự nghiệp văn hóa và thể thao của Thủ đô nhận được sự quan tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến Thành phố và cơ sở, được cụ thể hóa vào trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Hội nghị toàn quốc về Văn hóa; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 về việc phê duyệt chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030: Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội; Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy và Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy về “Phát triển Công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là kim chỉ nam đối với sự phát triển của sự nghiệp văn hóa, thể thao của Thủ đô.

Phát huy truyền thống văn hoá Thăng Long - Hà Nội
Chương trình nghệ thuật Chào Xuân 2022 do Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tổ chức thực hiện.

Đáng chú ý, Thành phố đã tăng cường nguồn lực để hỗ trợ các quận, huyện đầu tư, tu bổ, tôn tạo di tích; tăng đầu tư cho sự nghiệp văn hóa.Cụ thể, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa luôn được quan tâm thực hiện. Trong đó, có 144 di tích được tu bổ, tôn tạo với tổng nguồn kinh phí đầu tư là 1.389,067 tỷ đồng; thống kê 163 di tích đề xuất lập hồ sơ xếp hạng; 1.934 đền, điện, phủ thờ có thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ được thực hiện kiểm kê; 71 nghệ nhân được Hội đồng cấp bộ thông qua hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể... Các di tích, danh thắng đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với điều kiện phòng chống dịch.

Ngoài ra, 2 di sản thuộc loại hình trình diễn dân gian và nghề thủ công là: Múa rối nước Đào Thục (xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh) và Nghề dệt lụa Vạn Phúc (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) đã được lựa chọn để xây dựng hồ sơ đề nghị đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Về hoạt động bảo tàng, dự án trưng bày Bảo tàng Hà Nội tiếp tục được thực hiện. Thành phố Hà Nội cũng đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận 18 nhóm với 169 bảo vật quốc gia được lưu trữ tại Bảo tàng Hà Nội và các di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn Thành phố, đặc biệt có 1 Bảo vật quốc gia thuộc sở hữu tư nhân, là thành phố đầu tiên của cả nước có tư nhân sở hữu loại hình này. Các nhà hát thành phố tiếp tục khẳng định thương hiệu khi tham gia các Liên hoan nghệ thuật toàn quốc. Trong năm, các nhà hát, nghệ sĩ của Thủ đô đã giành 1 Huy chương vàng vở diễn xuất sắc; 1 Huy chương vàng chương trình, 1 giải Đạo diễn xuất sắc và 19 huy chương cá nhân.

Trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Hà Nội tiếp tục là địa phương đi đầu về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, với nhiều giải pháp, mô hình sáng tạo. Hệ thống thiết chế văn hóa ngày một hoàn thiện: 28/30 quận, huyện, thị xã đã có thiết chế văn hóa, thể thao cấp huyện; 136/579 xã, phường, thị trấn có trung tâm văn hóa, thể thao cấp xã; 4.236/5.403 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa, điểm sinh hoạt… Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan cũng được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, với nhiều hình thức đổi mới và sáng tạo. Việc huy động tốt nguồn lực xã hội hóa trong công tác tổ chức các hoạt động, sự kiện, khi các doanh nghiệp chịu nhiều tác động của dịch bệnh Covid-19 tiếp tục là điểm sáng nổi bật của ngành Văn hóa vàThể thao Thủ đô.

Đặc biệt, sự nghiệp thể thao ghi dấu ấn với thể thao thành tích cao với 679 huy chương; trong đó có 250 Huy chương Vàng, 198 Huy chương Bạc, 229 Huy chương Đồng tại các giải thể thao trong nước; 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Đồng tại các giải thể thao quốc tế. Thể thao Hà Nội đóng góp 4 vận động viên (trong tổng số 18 vận động viên Đoàn Thể thao Việt Nam) tham dự Olympic Tokyo 2021 và 3 huấn luyện viên tham gia công tác chỉ đạo, huấn luyện vận động viên thi đấu ở các môn: Bắn cung, cử tạ, Boxing nữ. Thể thao quần chúng hoàn thành mọi chỉ tiêu đề ra.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hoá

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, một số nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao thực hiện chưa đảm bảo tiến độ, yêu cầu của Ủy ban nhân dân Thành phố. Các thiết chế văn hóa (nhà văn hóa thôn) tại các huyện trên địa bàn Thành phố chưa hoàn thành công tác xây dựng. Việc triển khai thực hiện Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2050; dự án trưng bày Bảo tàng Hà Nội cũng còn những vướng mắc. Tiến độ tham mưu Thành phố tổ chức thực hiện các cam kết khi tham gia mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO; xây dựng các kế hoạch được giao trong Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy chưa đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra.

Ngoài ra, hiệu quả trong đổi mới công tác tổ chức hoạt động của các đơn vị sự nghiệp để thích ứng với tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân cũng còn hạn chế; công tác phát triển văn hóa đọc; đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, cổ động trực quan… chưa tương xứng với yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác văn hóa và thể thao Hà Nội năm 2022 vừa qua,Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tặng Bằng khen cho 12 tập thể, 4 cá nhân đạt nhiều thành tích cao trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao Thủ đô; tặng Cờ thi đua cho 4 tập thể có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hiệu quả tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.

Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Đỗ Đình Hồng cho biết, với sự quyết tâm và tinh thần sáng tạo, đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong năm 2022, ngành Văn hóa và Thể thao Thủ đô sẽ xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, bám sát nhiệm vụ chuyên môn được giao, phát động và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua theo chuyên đề, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô; thực hiện chủ đề năm công tác 2022 của Thành phố, các phong trào thi đua và chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; triển khai hiệu quả các nội dung Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025” và Nghị quyết chuyên đề về “Phát triển Công nghiệp văn hoá trên địa bàn Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố các chương trình, kế hoạch thực hiện cam kết với UNESCO khi tham gia mạng lưới “Các Thành phố sáng tạo”.

Cùng với đó, toàn ngành Văn hóa Thủ đô tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức về văn hóa và nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người Việt Nam của toàn xã hội, từ đó huy động sự chung tay, góp sức vì sự phát triển của sự nghiệp văn hóa, thể thao Thủ đô. Đồng thời tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách tăng cường sử dụng hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ thành phố đến cơ sở; khuyến khích phát triển, khai thác hiệu quả các không gian văn hóa sáng tạo của cộng đồng; kiên trì thực hiện mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hình thành hệ giá trị văn hóa mới trên cơ sở kế thừa và phát huy những giá trị nhân văn sâu sắc của Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội.

Đặc biệt, ngành sẽ tổ chức thành công lễ khai mạc, bế mạc Seagames31, chuẩn bị cơ sở vật chất, lực lượng vận động viên phục vụ công tác tổ chức thi đấu. Phấn đấu thể thao Hà Nội đóng góp từ 30% vận động viên, 30% huy chương cho Thể thao Việt Nam tại Seagames31 và Asiad 2022. Thể thao Hà Nội cũng đặt mục tiêu đứng thứ nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022./.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nutifood Thụy Điển chính thức ra mắt sản phẩm Värna Colostrum bổ sung sữa non

Nutifood Thụy Điển chính thức ra mắt sản phẩm Värna Colostrum bổ sung sữa non

(LĐTĐ) Mới đây, Nutifood Thụy Điển chính thức ra mắt sản phẩm Värna Colostrum được đặc chế phù hợp cho thể trạng người Việt với hệ dưỡng chất kép: phân đoạn sữa non phân tử lượng thấp (Immunel) và kháng thể IgG, giúp tăng đề kháng nhanh cho người lớn.
Tiếp thu trí tuệ, tạo sự đồng thuận trong quy hoạch Thủ đô Hà Nội

Tiếp thu trí tuệ, tạo sự đồng thuận trong quy hoạch Thủ đô Hà Nội

(LĐTĐ) Để tập trung hoàn thành Quy hoạch Thủ đô theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng quy hoạch, ngày 29/9 tới, một hội thảo khoa học sẽ chính thức được tổ chức với sự tham gia của hơn 350 đại biểu.
TP.HCM: Bé gái 5 tuổi bị ngạt nước trong hồ cảnh quan chung cư đã tử vong

TP.HCM: Bé gái 5 tuổi bị ngạt nước trong hồ cảnh quan chung cư đã tử vong

(LĐTĐ) Dù đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tích cực cứu chữa, nhưng bé gái 5 tuổi bị ngạt nước trong hồ cảnh quan chung cư đã không qua khỏi.
TNG Holdings Vietnam tài trợ xây 100 căn nhà Đại đoàn kết tại Hậu Giang

TNG Holdings Vietnam tài trợ xây 100 căn nhà Đại đoàn kết tại Hậu Giang

(LĐTĐ) Hưởng ứng lời kêu gọi vì người nghèo để không ai bị bỏ lại phía sau, TNG Holdings Vietnam vừa đóng góp hỗ trợ 5 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Hậu Giang để xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết.
EVNHANOI: Cung cấp các dịch vụ điện hiệu quả đến khách hàng nhờ ứng dụng công nghệ số

EVNHANOI: Cung cấp các dịch vụ điện hiệu quả đến khách hàng nhờ ứng dụng công nghệ số

(LĐTĐ) Với việc ứng dụng công nghệ số vào công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) đã và đang cung cấp các dịch vụ điện đến khách hàng một cách hiệu quả, tiện lợi. Đặc biệt, EVNHANOI đã lắp đặt 100% công tơ điện tử cho hơn 2,8 triệu khách hàng sử dụng điện trên địa bàn Thủ đô.
Phát huy vai trò nghệ nhân trong trao truyền giá trị di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội

Phát huy vai trò nghệ nhân trong trao truyền giá trị di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 27/9, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội tổ chức Tọa đàm “Vai trò, trách nhiệm của nghệ nhân trong bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn thành phố Hà Nội”.
Hội thảo Định hướng Quy hoạch Thủ đô sẽ tập trung thảo luận 3 khâu đột phá

Hội thảo Định hướng Quy hoạch Thủ đô sẽ tập trung thảo luận 3 khâu đột phá

(LĐTĐ) Sáng nay (27/9), Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Viện Phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức họp báo thông tin về Hội thảo khoa học “Định hướng quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Tin khác

Phát huy vai trò nghệ nhân trong trao truyền giá trị di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội

Phát huy vai trò nghệ nhân trong trao truyền giá trị di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 27/9, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội tổ chức Tọa đàm “Vai trò, trách nhiệm của nghệ nhân trong bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn thành phố Hà Nội”.
Trung thu ở Hà Nội: Tìm trăng trên phố

Trung thu ở Hà Nội: Tìm trăng trên phố

(LĐTĐ) Những ngày này, Hà Nội khoác lên mình tấm áo mới lung linh sắc màu, đó là sắc màu của Trung thu. Thế nhưng, khi tôi rủ một người bạn ở quê lên Hà Nội đón trăng rằm thì bạn tôi bảo: “Hà Nội làm gì có trăng. Tìm đâu trăng trên phố”. Không mấy chạnh lòng, tôi kể bạn nghe Tết Trung thu của đất Thăng Long ngàn năm văn hiến dù rất khó để “tìm trăng” nhưng lại thật dễ tìm thấy những giá trị truyền thống và cách “thưởng trăng” đầy nghệ thuật mà mỗi con người Hà Nội đều rất đỗi tự hào.
Cuộc "gặp gỡ" của Trung thu xưa và nay nơi Phố cổ Hà Nội

Cuộc "gặp gỡ" của Trung thu xưa và nay nơi Phố cổ Hà Nội

(LĐTĐ) Nhân dịp Tết Trung thu truyền thống năm 2023, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp với các nghệ nhân, thợ thủ công tổ chức chuỗi hoạt động trưng bày, xưởng trải nghiệm tại các điểm di sản trong khu Phố cổ Hà Nội và không gian bích họa phố Phùng Hưng. Các hoạt động này nhằm giới thiệu văn hoá truyền thống, thúc đẩy phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh khu Phố cổ Hà Nội nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.
Hấp dẫn chuỗi sự kiện "Thu xưa về trong phố" với số lượng đèn lồng lớn kỷ lục

Hấp dẫn chuỗi sự kiện "Thu xưa về trong phố" với số lượng đèn lồng lớn kỷ lục

(LĐTĐ) Trong 4 ngày (ngày 23, 24 và 28, 29/9), tại Hà Nội sẽ diễn ra chuỗi sự kiện "Thu xưa về trong phố" với số lượng đèn lồng kỷ lục, mang đến nhiều bất ngờ cho trẻ em và du khách.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tìm về tuổi thơ trong "Mùa hè không tên"

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tìm về tuổi thơ trong "Mùa hè không tên"

(LĐTĐ) "Mùa hè không tên" là món quà mà nhà văn Nguyễn Nhật Ánh dành tặng cho những ai từng là những đứa trẻ... những người muốn tìm về quá khứ tươi đẹp, trong sáng, hồn nhiên của tuổi thơ.
Nhận diện những hành vi vi phạm bản quyền trên nền tảng số

Nhận diện những hành vi vi phạm bản quyền trên nền tảng số

(LĐTĐ) Ngày 15/9, tại Trung tâm Báo chí thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Hội Xuất bản Việt Nam, Hiệp hội Xuất bản Đông Nam Á, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông), Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Bảo vệ bản quyền sách trên không gian mạng”.
Triển lãm sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Triển lãm sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước

(LĐTĐ) Ngày 15/9, lễ khai mạc Triển lãm sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã diễn ra tại Đường Sách thành phố Hồ Chí Minh.
Thúc đẩy hợp tác lĩnh vực xuất bản giữa các nước Đông Nam Á

Thúc đẩy hợp tác lĩnh vực xuất bản giữa các nước Đông Nam Á

(LĐTĐ) Ngày 15/9, tại Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Xuất bản Việt Nam, trong vai trò Chủ tịch luân phiên nhiệm kỳ 2022 - 2023 đã phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội Xuất bản Đông Nam Á (ABPA).
Phục dựng đèn Trung thu cổ bị thất truyền tại Hoàng thành Thăng Long

Phục dựng đèn Trung thu cổ bị thất truyền tại Hoàng thành Thăng Long

(LĐTĐ) Nhân dịp Trung Thu 2023, chương trình "Vui Tết Trung thu" với chủ đề "Đèn thu lung linh" sẽ được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long nhằm góp phần tạo ra một sân chơi đặc sắc mang lại cho các em nhỏ và du khách có thêm những trải nghiệm, hiểu thêm về lịch sử văn hóa nói chung và Tết Trung thu nói riêng.
VietNam Design Week 2023: Tôn vinh thiết kế sáng tạo từ những “hạn chế”

VietNam Design Week 2023: Tôn vinh thiết kế sáng tạo từ những “hạn chế”

(LĐTĐ) Tuần lễ Thiết kế Việt Nam - VietNam Design Week 2023 nhằm nuôi dưỡng và thúc đẩy sự phát triển của ngành thiết kế nói riêng, công nghiệp văn hóa và sáng tạo của Việt Nam nói chung, đồng thời nâng cao giá trị của các sản phẩm sáng tạo Việt Nam trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.
Xem thêm
Phiên bản di động