M
04/08/2020 17:01

Phát huy cao độ trí tuệ tập thể, hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025

(LĐTĐ) Chiều 4/8, sau 2 ngày làm việc, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn tái đắc cử Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng
Một số hình ảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025; đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại phiên bế mạc đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất. Theo đó, đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban thường vụ, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối.

Đại hội cũng đã bầu 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng đã thống nhất thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Về phương hướng, nhiệm vụ và các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội đã đề ra 7 chỉ tiêu, 3 nhóm nhiệm vụ giải pháp và 2 khâu đột phá, bao gồm: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng; trọng tâm là phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, các đồng chí trong cấp ủy; Nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, tinh thần đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động cơ quan, đơn vị.

be ma c dai hoi da ng bo kho i ca c co quan tha nh pho ha no i la n thu xiii
Tặng hoa cho các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành không tiếp tục tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Hoàn cho biết sau hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành chương trình làm việc của Đại hội. Các văn kiện được thông qua tại Đại hội là sản phẩm kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của toàn Đảng bộ, đó cũng là bài học kinh nghiệm thực tiễn được tổng kết sau 5 năm lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

“Ngay sau Đại hội, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trong Khối sẽ tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết, các văn kiện Đại hội, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ về kết quả Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIII sẽ phát huy cao độ trí tuệ tập thể, dân chủ, lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp xác đáng của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ để bổ sung, nâng cao và triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025”, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Hoàn khẳng định.

Bảo Thoa - Phương Ngân

Nguồn :