M
18/08/2020 12:26

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương

Trong 2 ngày (16 và 17/8), tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự đại hội có 250 đại biểu, đại diện cho các tổ chức đảng trực thuộc.

Hoạt động ngân hàng luôn an toàn, thông suốt
Giảm lãi suất, gỡ cơ chế cho doanh nghiệp tiếp cận vốn
Ngành Ngân hàng hỗ trợ Đà Nẵng 25 tỷ đồng chống dịch Covid-19

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 khẳng định: Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phát huy tinh thần “Đoàn kết, nhất trí - Đổi mới, sáng tạo - Kỷ cương, trách nhiệm”, nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

1958 kdk 0764
Đại hội thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Có thể khẳng định, sự chủ động, quyết liệt của ngành Ngân hàng trong việc triển khai các giải pháp về điều hành về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng những năm qua đã góp phần quan trọng giúp nền kinh tế đạt được nhiều kết quả khả quan, củng cố vững chắc nền tảng kinh tế vĩ mô, nâng cao năng lực nội tại của nền kinh tế, duy trì mức tăng trưởng GDP trên dưới 7%/năm trong nhiều năm, duy trì và kiểm soát lạm phát ở mức thấp hơn mục tiêu do Quốc hội, Chính phủ đề ra.

Thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn định, dự trữ ngoại hối nhà nước tăng cao; các nhà đầu tư, doanh nghiệp và công chúng ngày càng tin tưởng hoạt động của hệ thống ngân hàng, tạo nền tảng vĩ mô ổn định để chống đỡ với các cú sốc bên trong và bên ngoài của nền kinh tế.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương luôn bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và tình hình thực tiễn của Đảng bộ để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy triển khai thực hiện. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương và các cấp ủy đảng trong Đảng bộ có nhiều đổi mới, sáng tạo, sâu sát, quyết liệt hơn. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị được phát huy; tính chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao; tinh thần dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ được củng cố vững chắc.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức được quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo chất lượng và đúng quy định. Cấp ủy các cấp đã chủ động, tích cực trong triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương với nhiều cách làm hiệu quả, sát thực tiễn, có sức lan tỏa,...Chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng chi bộ trong toàn Đảng bộ ngày càng được nâng cao. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trên cơ sở nhận định, phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn của nhiệm kỳ tới, Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, tập trung vào thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những khâu đột phá; nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, nâng cao chất lượng chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, có chiều sâu Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương và 03 nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương công tác chính trị tư tưởng, tính tiên phong, gương mẫu và công tác dân vận. Xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện.

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 25 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực, tiêu biểu đại diện cho gần 2.300 đảng viên của Đảng bộ, đảm bảo tính liên tục, kế thừa và đổi mới.

P.Linh

Nguồn :