Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo

(LĐTĐ) Song hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, những năm qua, nhờ có chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng; sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của các cấp chính quyền; ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn giữ vững và có nhiều khởi sắc...
Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép Giáo dục Thủ đô tiếp tục khẳng định vị thế “đầu tàu” Hái quả ngọt từ đam mê sáng tạo


Những dấu ấn đáng ghi nhận

Giai đoạn 2015 - 2020, Giáo dục và Đào tạo Thủ đô tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước về quy mô, mạng lưới trường lớp; chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn; số học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

Toàn Ngành tập trung đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học, ngành học; nhờ vậy chất lượng dạy - học được duy trì, ổn định, từng bước được nâng lên vững chắc.

Tăng đầu tư, nâng chất lượng giáo dục
Đối với bậc mầm non, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục, nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ. (Ảnh minh họa)

Đối với bậc mầm non, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm đề ra; chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục, nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ.

Ngành đã tiếp tục nhân diện mô hình phòng chống suy dinh dưỡng khu vực ngoại thành và triển khai đại trà mô hình vườn trường trồng rau ở các quận, huyện có điều kiện; đồng thời triển khai thực hiện tốt Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi, làm tốt công tác quản lý việc triển khai liên kết thí điểm cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh giữa các trung tâm ngoại ngữ với các trường mầm non...

Đối với bậc tiểu học, đến nay, cả 30/30 quận, huyện, thị xã trên toàn Thành phố đã hoàn thành phổ cập giáo dục đúng độ tuổi mức độ 3. Đặc biệt, giai đoạn 2015 - 2020, Ngành đã chỉ đạo tốt việc dạy - học 2 buổi/ngày. Đến năm học 2019 - 2020, đã có 96,5% học sinh được học 2 buổi/ngày.

Ở bậc trung học, toàn Ngành đã tập trung đổi mới chương trình, nội dung dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; nhờ vậy chất lượng dạy - học ngày càng được nâng lên. Điểm bình quân các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 toàn Thành phố hàng năm đều tăng (năm học 2014 - 2015 môn Toán là 5,36, môn Ngữ văn là 6,35; năm học 2019 - 2020 môn Toán là 5,99, môn Văn là 6,50).

Tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông được giữ vững và từng bước được nâng lên (năm 2015, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp Trung học phổ thông là 92,51%; đến năm 2020 nâng lên 99,17%). Tại các kỳ thi học sinh giỏi thành phố, quốc gia và quốc tế, nhiều học sinh Hà Nội luôn đạt thành tích xuất sắc.

Trong giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp, giai đoạn 2015 - 2020, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020"; củng cố vững chắc kết quả xoá mù chữ, toàn Thành phố hoàn thành xóa mù chữ mức độ 2; đẩy mạnh chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng; huy động tối đa số lượng học viên theo học các chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông…

Tăng đầu tư, nâng chất lượng giáo dục
Hạ tầng giáo dục và cơ sở vật chất phục vụ dạy - học được tập trung đầu tư, trang bị khá đồng bộ, hiện đại. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, công tác quản lý giáo dục, dạy học, tuyển sinh, thi, kiểm tra, đánh giá có nhiều đổi mới. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức dạy học trực tuyến và trên truyền hình, nhất là trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả. Hạ tầng giáo dục và cơ sở vật chất phục vụ dạy - học được tập trung đầu tư, trang bị khá đồng bộ, hiện đại.

Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và trường chất lượng cao đạt thành tích xuất sắc. Tính đến năm 2020, tỷ lệ trường học công lập đạt chuẩn quốc gia của toàn Thành phố đạt 75%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020 là có từ 65% đến 70% số trường công lập đạt chuẩn.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được chú trọng. Theo đó, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của Hà Nội ngày càng được tăng cường, có sự phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng. Nhiều cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ chuyên môn và năng lực quản lý tốt.

Nâng tầm chất lượng

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực vẫn có một số mặt tồn tại. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nêu rõ: Cơ sở vật chất phục vụ giáo dục - đào tạo ở những khu vực mật độ dân số cao, đô thị hóa nhanh còn chưa đáp ứng được yêu cầu; hiệu quả giáo dục đạo đức học đường, nếp sống, ứng xử văn minh ở các cấp học có lúc, có nơi còn hạn chế; chất lượng đào tạo nghề, nhất là cho lao động nông thôn chưa theo kịp yêu cầu của thị trường lao động.

Việc chuyển đổi các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập có khả năng xã hội hóa sang mô hình tự chủ còn chậm. Các chính sách thu hút, sử dụng nhân tài làm việc tại các cơ quan, đơn vị của thành phố hiệu quả chưa cao.

Tăng đầu tư, nâng chất lượng giáo dục
"Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao" là một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh minh họa)

Cùng với đó, việc phát triển Thủ đô trong giai đoạn tới cũng đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn, nhất là khi Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động nhanh, sâu rộng và đa chiều đến mọi mặt kinh tế - xã hội. Công nghệ số làm thay đổi phương thức quản lý, mô hình sản xuất, kinh doanh...

Vì vậy, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định "Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao" là một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và hội nhập quốc tế. Một trong những chỉ tiêu đáng chú ý, đến năm 2025, Hà Nội có 80 - 85% số trường công lập (từ mầm non đến trung học phổ thông) đạt chuẩn quốc gia.

So với nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong giai đoạn 2020 - 2025, nhiệm vụ "tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục, đào tạo" đã được nâng lên thành "đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo"; nhiệm vụ "chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao" được nâng lên thành "phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao".

Điều đó cho thấy, nhiệm vụ trong giai đoạn 2020 - 2025 có sự kế thừa, phát huy kết quả đạt được của giai đoạn 2015 - 2020, đồng thời tiếp tục nâng tầm và đổi mới mạnh mẽ hơn, nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và hội nhập quốc tế trong giai đoạn tới.

Để triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Trong đó, tập trung phát huy tối đa nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo, thu hút nguồn vốn xã hội hóa để phát triển các trường chất lượng cao, trường học thông minh, trường học song bằng, trường liên kết theo chương trình quốc tế ở tất cả các cấp học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; hoàn thiện việc điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và quy mô phát triển giáo dục của thành phố Hà Nội; tập trung chỉ đạo, bảo đảm tiến độ thực hiện và chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia đạt 80 - 85%...

T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thanh Trì trao tặng Huy hiệu cho các đảng viên lão thành nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng

Thanh Trì trao tặng Huy hiệu cho các đảng viên lão thành nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022), sáng nay (25/1), Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì tổ chức lễ trao tặng Huy ...
Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao quà Tết cho lực lượng y tế, người lao động, gia đình khó khăn tại huyện Ứng Hòa

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao quà Tết cho lực lượng y tế, người lao động, gia đình khó khăn tại huyện Ứng Hòa

(LĐTĐ) “Đón nhận món quà của tổ chức Công đoàn Thủ đô và những lời động viên, thăm hỏi, chúc Tết của Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố ...
Gói bánh chưng xanh ấm tình ngày Tết

Gói bánh chưng xanh ấm tình ngày Tết

(LĐTĐ) Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thường Tín đã phối hợp với Hội LHPN xã Duyên Thái tổ chức Ngày hội "Gói Bánh chưng xanh ấm tình ...
Ông Vũ Huy Hoàng được giảm án

Ông Vũ Huy Hoàng được giảm án

(LĐTĐ) Ngày 24/1, sau khi nghị án, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên phạt 10 năm tù với ông Vũ Huy Hoàng (từng là Bộ trưởng ...
Đổi mới, phát triển trò chơi truyền hình thuần Việt

Đổi mới, phát triển trò chơi truyền hình thuần Việt

Những năm qua, trong lĩnh vực truyền hình, gameshow (trò chơi trên truyền hình) đã dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu dành cho khán giả, được ...
Vì sao các mã QR có 3 hình vuông ở các góc?

Vì sao các mã QR có 3 hình vuông ở các góc?

Đại dịch Covid-19 khiến mã QR (hay QR Code) trở nên rất phổ biến, cho dù đó là chứng chỉ tiêm chủng hay quét mã điểm đến, điểm đi.
Hàng Việt chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa Tết

Hàng Việt chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa Tết

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, hiện thị trường hàng hóa phục vụ Tết đã sôi động. Đặc biệt, năm nay các loại hàng ...

Tin khác

Thanh Trì trao tặng Huy hiệu cho các đảng viên lão thành nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng

Thanh Trì trao tặng Huy hiệu cho các đảng viên lão thành nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022), sáng nay (25/1), Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 75 năm, 70 năm tuổi Đảng cho các đồng chí Đảng viên lão thành.
Gói bánh chưng xanh ấm tình ngày Tết

Gói bánh chưng xanh ấm tình ngày Tết

(LĐTĐ) Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thường Tín đã phối hợp với Hội LHPN xã Duyên Thái tổ chức Ngày hội "Gói Bánh chưng xanh ấm tình ngày Tết” tặng hội viên phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn và gia đình có người mắc Covid-19 dịp Xuân Nhân Dần 2022.
Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân

Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân

(LĐTĐ) Năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Đông Anh đã phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Huyện Thường Tín: Phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Huyện Thường Tín: Phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022

(LĐTĐ) Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và sự nỗ lực của mỗi người dân, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Thường Tín đã có nhiều kết quả nổi bật. Trong năm 2022, huyện phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo.
Mang “Xuân nhân ái - Tết sẻ chia” đến với hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn huyện Thường Tín

Mang “Xuân nhân ái - Tết sẻ chia” đến với hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, sáng nay (23/1), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình “Xuân nhân ái - Tết sẻ chia”, trao tặng quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại huyện Thường Tín.
Gần 40 cán bộ y tế ngoài công lập tại quận Tây Hồ tham gia hỗ trợ F0 điều trị tại nhà

Gần 40 cán bộ y tế ngoài công lập tại quận Tây Hồ tham gia hỗ trợ F0 điều trị tại nhà

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, số lượng các trường hợp F0 trong tuần tại quận Tây Hồ có giảm tuy nhiên số bệnh nhân Covid-19 (F0) điều trị tại nhà cần hỗ trợ ngày càng lớn. Khối lượng công việc này đang tạo áp lực lớn lên tuyến y tế cấp cơ sở, theo đó Ủy ban nhân dân (UBND) quận đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, tăng hiệu quả ứng phó với các tình huống dịch phát sinh, trong đó sự tham gia hỗ trợ của cán bộ y tế ngoài công lập được chú trọng.
Quận Hoàn Kiếm tặng quà hộ cận nghèo, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Quận Hoàn Kiếm tặng quà hộ cận nghèo, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Ngày 22/1, Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Hoàn Kiếm tổ chức Chương trình “Xuân đầm ấm - Tết yêu thương” tặng quà tới đại diện hộ cận nghèo, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Phong Sắc

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Phong Sắc

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022), 92 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930-17/3/2022) và kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (1/2/1902-1/2/2022), sáng 22/1, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã tới dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Phong Sắc tại số nhà 152, phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng.
Thanh Trì khai mạc Hội chợ thương mại và chợ hoa Xuân Nhâm Dần 2022

Thanh Trì khai mạc Hội chợ thương mại và chợ hoa Xuân Nhâm Dần 2022

(LĐTĐ) Huyện Thanh Trì vừa tổ chức khai mạc sự kiện tuyên truyền, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm OCOP, làng nghề, nông sản gắn với Hội chợ thương mại, bình ổn giá và chợ hoa Xuân Nhâm Dần 2022 tại đường Vũ Lăng, xã Ngũ Hiệp. Sự kiện nhằm tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển mạnh các hoạt động thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp gắn với du lịch sinh thái trên địa bàn huyện.
Hà Nội: Không đặt ra quy định gây khó khăn cho người dân về quê ăn Tết

Hà Nội: Không đặt ra quy định gây khó khăn cho người dân về quê ăn Tết

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế trong việc quy định và tổ chức thực hiện các biện pháp y tế, hành chính liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh, đi lại của người dân… không đặt ra những quy định về phòng, chống dịch trái với hướng dẫn, quy định, gây khó khăn cho người dân trong dịp về quê ăn Tết.
Xem thêm
Phiên bản di động