M
10/04/2021 07:54

Liên đoàn Lao động quận Đống Đa

Phát động thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Đống Đa vừa phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đến 100% công đoàn cơ sở, nhằm thiết thực, động viên toàn thể công nhân, viên chức, lao động hăng hái tham gia lao động, sản xuất, công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thi đua chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp Công nhân viên chức lao động thi đua hướng về cuộc bầu cử

Liên đoàn Lao động quận Đống Đa yêu cầu: Việc tổ chức phong trào thi đua cao điểm thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là phong trào thi đua trọng tâm 6 tháng đầu năm 2021 của các công đoàn cơ sở. Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng từ quận, cơ sở, tới mọi công nhân, viên chức, lao động với các nội dung, hình thức phong phú, thiết thực.

Phát động thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử
Liên đoàn Lao động quận khen thưởng tập thể, cá nhân đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Trong đó các công đoàn cơ sở phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và người sử dụng lao động đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Nội dung tuyên truyền phong phú, thiết thực để mỗi đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động nắm chắc những nội dung của Luật bầu cử, quyền của công dân trong bầu cử và ứng cử, để lựa chọn những người tiêu biểu, có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín tham gia vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng thời thi đua góp phần ổn định quan hệ lao động, đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử, từ khi triển khai đến khi kết thúc bầu cử, nhất là những ngày trước, trong và sau ngày bầu cử. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời mọi diễn biến phức tạp, mọi hành vi vi phạm pháp luật, làm ảnh hướng đến cuộc bầu cử. Công nhân, viên chức, lao động thi đua thực hiện tốt công tác bầu cử, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, tiết kiệm, tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu; tham gia tổ chức nơi bỏ phiếu trang trọng, tạo được không khí ngày hội của toàn dân.

Liên đoàn Lao động quận cũng yêu cầu các cấp công đoàn quận đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Sáng kiến Thủ đô”, “Công nhân giỏi Thủ đô”, trên tất cả các lĩnh vực sản xuất, công tác gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và thành phố Hà Nội. Thi đua nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hiệu quả công việc; thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, quy định về An toàn vệ sinh lao động; xây dựng tác phong công nghiệp, văn hoá công sở và nơi công cộng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh năm 2021.

Cùng với đó tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng người Cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”. Chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, phong cách phục vụ nhân dân của Cán bộ, công chức theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả. Phát huy tinh thần đoàn kết, đồng hành, chung sức, đồng lòng thực hiện mục tiêu kép vừa làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển sản xuất kinh doanh.

T.Vũ

Nguồn :