M
09/04/2021 16:21

Các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì:

Thi đua chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì vừa có kế hoạch Phát động phong trào thi đua cao điểm hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thực hiện chương trình phúc lợi khám sức khỏe cho đoàn viên Công đoàn Thanh Trì tổ chức nhiều hoạt động trong Tháng Công nhân 2021 Tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 năm 2021

Hưởng ứng phát động thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và thành phố Hà Nội, thiết thực lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì đợt phát động phong trào thi đua cao điểm trong công nhân viên chức lao động và các cấp Công đoàn huyện.

Thi đua chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp
Các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì tiếp tục thi đua, góp phần ổn định quan hệ lao động trước, trong và sau bầu cử

Phong trào nhằm động viên sức mạnh to lớn của đội ngũ cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức lao động và tổ chức Công đoàn huyện, đồng hành với chính quyền chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao động với tinh thần đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19; ra sức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Với mục đích ý nghĩa trên, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì cùng các công đoàn sở thực hiện đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, để mỗi đoàn viên, công nhân viên chức lao động nắm chắc những nội dung của Luật Bầu cử, quyền của công dân trong bầu cử và ứng cử, để lựa chọn những người tiêu biểu, có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín tham gia vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Cùng với đó là thi đua góp phần ổn định quan hệ lao động, đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử, từ khi triển khai đến khi kết thúc bầu cử, nhất là những ngày trước, trong và sau ngày bầu cử. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời mọi diễn biến phức tạp, mọi hành vi vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Thi đua thực hiện tốt công tác bầu cử, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, tiết kiệm, tỷ lệ cử tri đi bầu cao, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu; tham gia tổ chức nơi bỏ phiếu trang trọng, tạo được không khí ngày hội của toàn dân.

Đối với các phong trào thi đua, các cấp công đoàn huyện đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Sáng kiến Thủ đô”, “Công nhân giỏi”, trên tất cả các lĩnh vực sản xuất, công tác, gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thành phố Hà Nội. Thi đua nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hiệu quả công việc; thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, quy định về An toàn vệ sinh lao động; xây dựng tác phong công nghiệp, văn hóa công sở và nơi công cộng; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh năm 2021.

Ngoài ra, theo kế hoạch, các cấp Công đoàn huyện sẽ thi đua tham mưu giỏi, phục vụ tốt, tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhần dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thi đua đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.

Đợt thi đua cao điểm được Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì phát động trong 60 ngày, từ ngày 25/3/2021 đến 25/5/2021.

Bảo Thoa

Nguồn :