Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh:

Phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023

(LĐTĐ) Lưu ý 5 nhóm nhiệm vụ cần tập trung thực hiện năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị mỗi đơn vị, địa phương bên cạnh thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, cần chọn ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cấp thiết nhất, người dân bức xúc nhất để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm tạo chuyển biến rõ nét.
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội: Tổ chức thành công Đại hội II, nhiệm kỳ 2023-2028 Chi hội Hữu nghị Việt - Nga Trường Mầm non Sơn Ca (Hà Đông): Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động công đoàn

Sáng 12/12, UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp, khoa học và công nghệ và phát động phong trào thi đua năm 2023 của Thành phố.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền...

Biên chế công chức sẽ giảm 5% trong giai đoạn 2022-2026

Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Trương Việt Dũng đã công bố Quyết định số 4969/QĐ-UBND của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 của thành phố Hà Nội.

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2023 có 22 chỉ tiêu. Trong đó, GRDP tăng khoảng 7%, GRDP/người khoảng 150 triệu đồng; Tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện 10,5%; kiểm soát chỉ số giá dưới 4,5%; giảm 30% hộ nghèo…

Phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của Thành phố, các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp và dự toán ngân sách được giao, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 cho các đơn vị trực thuộc theo quy định trước ngày 31/12/2022.

Tham luận tại hội nghị, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Anh Quân, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Lưu, Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Mai Sơn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thành phố Nguyễn Thị Thanh Hương nêu rõ những vấn đề chủ yếu trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Quyết định số 4969/QĐ-UBND của Thành phố, nhấn mạnh những vấn đề quan trọng liên quan đến thời hiệu, thời hạn giải quyết các vấn đề như giải ngân vốn đầu tư công, thanh quyết toán ngân sách, chuyển nguồn vốn đầu tư...

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Anh Quân cho biết, Kế hoạch đầu tư công năm 2023 toàn thành phố là 46.946 tỷ đồng, trong đó cấp Thành phố có 26.126 tỷ đồng, cấp huyện là 19.918,9 tỷ đồng. Cấp Thành phố có 238 dự án, trong đó có tới 219 dự án chuyển tiếp, 19 dự án mới.

Ngân sách Thành phố hỗ trợ cấp huyện thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, Kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực y tế, giáo dục, di tích và xây dựng hạ tầng gồm 515 dự án. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ, hiện nay toàn Thành phố có hơn 100 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa phê duyệt dự án. Đây là vấn đề cần tập trung khắc phục để kịp thời bố trí vốn.

Phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023
Các đại biểu dự hội nghị.

Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà lưu ý, biên chế công chức Thành phố sẽ phải giảm 5% trong giai đoạn 2022-2026. Để thực hiện, trong năm 2023, các đơn vị sẽ tự điều hòa nội bộ; năm 2024, 2025 giảm 1,5% mỗi năm; năm 2026 giảm 2%. Viên chức giảm bình quân mỗi năm 2% người hưởng lương từ ngân sách trên cơ sở thu chi ngân sách của đơn vị. 13 đơn vị thí điểm chính mô hình quyền đô thị cấp phường có biên chế ổn định là hơn 2.300 người và không nằm trong phạm vi điều chỉnh. Tuy nhiên, nhiều nơi đang thiếu biên chế, các quận phải tập trung thi tuyển bảo đảm biên chế được giao...

Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Mai Sơn cho biết, năm 2023, tổng dự toán thu nội địa của Thành phố được giao là 325.902 tỷ đồng, tăng 7,2% so với ước thực hiện năm 2022. Ngành thuế nhận định rất cần sự đóng góp lớn của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn cũng như sự chung tay, góp sức, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị Thủ đô để hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Lãnh đạo Thành phố sẽ đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, năm 2022, Thành phố triển khai các nhiệm vụ trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Tuy nhiên nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp, Thủ đô Hà Nội đã đạt được rất nhiều kết quả khá toàn diện, đáng trân trọng.

Cụ thể, kinh tế phục hồi và phát triển nhanh, các cân đối lớn được bảo đảm. GRDP phục hồi tăng trưởng mạnh mẽ, quý sau tăng cao hơn quý trước, dự kiến năm 2022 khoảng 8,89% - đạt cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Thành phố hoàn thành 22/22 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng thẳng thắn đánh giá, còn một số hạn chế yếu kém, đã được chỉ ra trong nhiều hội nghị, yêu cầu lãnh đạo đơn vị tập trung nhìn nhận và có những giải pháp khắc phục.

“Tới đây, Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố sẽ có kiểm điểm sâu để nhìn nhận rõ hơn những tồn tại. Tôi mong muốn các đồng chí ở các đơn vị sở ngành, quận, huyện, thị xã cùng nhận thức trách nhiệm, cùng nhau khắc phục hiệu quả những hạn chế, những vấn đề chúng ta chưa làm được, đặc biệt là vấn đề thay đổi nhận thức, các vấn đề dân sinh bức xúc… Quỹ thời gian ít, việc nhiều, con người có hạn, nguồn lực không nhiều… Nếu chúng ta không có trọng tâm, trọng điểm, thay đổi cách nghĩ, cách làm thì sẽ khó có chuyển biến tích cực”, Chủ tịch UBND Thành phố nói rõ.

Phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023
Toàn cảnh hội nghị.

Về nhiệm vụ năm 2023, Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định, sẽ tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt tập trung triển khai hiệu quả, thực chất hơn nữa chủ đề: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Với tinh thần đó, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh yêu cầu ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2023, các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức đoàn thể Thành phố cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, với quyết tâm cao nhất, tập trung triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023.

Lưu ý 5 nhóm nhiệm vụ cần tập trung thực hiện năm 2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đề nghị mỗi đơn vị, địa phương bên cạnh thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, cần chọn ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cấp thiết nhất, người dân bức xúc nhất để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm tạo chuyển biến rõ nét; Chú trọng một số nhiệm vụ quan trọng như triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Thành ủy; Tập trung giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, quyết tâm hoàn thành bàn giao ít nhất 70% mặt bằng vào tháng 6/2023 để kịp khởi công dự án...

“Dự kiến thứ Tư này, lãnh đạo Thành phố sẽ ngồi lắng nghe khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô để tháo gỡ kịp thời. Vấn đề nào vượt thẩm quyền thì sẽ báo cáo Chính phủ xem xét. Rất cần cộng đồng trách nhiệm trong lúc này”, Chủ tịch UBND Thành phố thông tin.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, với tinh thần “Thước đo thành công trong cải cách thủ tục hành chính là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”. Cùng với đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó khẩn trương hoàn thiện Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung của Thành phố (Văn phòng điện tử) và Hệ thống báo cáo của UBND Thành phố và đưa vận hành chính thức từ tháng 1/2023.

Thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm; Dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; Kế hoạch xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị bằng nhiều giải pháp sáng tạo phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 352.920 tỷ đồng; Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công gắn với thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nhất là cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu.

Nhấn mạnh chỉ còn hai tuần nữa là kết thúc năm 2022, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đề nghị, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. Đồng thời, chuẩn bị thật chu đáo về mọi mặt để đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự, chỉnh trang đô thị… phục vụ nhân dân đón Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 - an toàn, tiết kiệm, phấn khởi, mọi nhà đều có Tết.

“Bước sang năm 2023, với ý nghĩa là năm giữa nhiệm kỳ, năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; với tinh thần quyết tâm cao nhất, thay mặt lãnh đạo Thành phố, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố, tôi phát động phong trào thi đua yêu nước và kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết HĐND Thành phố giao và thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2023 của Thành phố”, Chủ tịch UBND Thành phố phát động chủ đề năm 2023.

Ngân Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy dịch vụ công trên môi trường số"

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy dịch vụ công trên môi trường số"

(LĐTĐ) Trong hai ngày 30-31/3, tại thành phố Hải Phòng, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ ...
Út “trọc” – Đinh Ngọc Hệ hầu tòa về cáo buộc trốn thuế 39 tỷ đồng

Út “trọc” – Đinh Ngọc Hệ hầu tòa về cáo buộc trốn thuế 39 tỷ đồng

(LĐTĐ) Tòa án Quân sự Quân khu 7 thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã đưa ra xét xử vụ án trốn thuế đối với cựu Thượng tá Quân đội, nguyên ...
Hà Nội: Phát động vận động ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2023

Hà Nội: Phát động vận động ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2023

(LĐTĐ) Hưởng ứng Lễ phát động vận động ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2023 của thành phố Hà Nội, 34 đơn vị đã đăng ký ủng hộ ...
Hỗ trợ 2.000 đoàn viên, người lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

Hỗ trợ 2.000 đoàn viên, người lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 30/3, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã ký công văn số 990/LĐLĐ về việc hỗ trợ cho đoàn viên, ...
Nóng vấn đề thu chi ngân sách, giám sát bảo hiểm

Nóng vấn đề thu chi ngân sách, giám sát bảo hiểm

(LĐTĐ) Chiều nay (30/3), Bộ Tài chính tổ chức họp báo thường kỳ Quý I năm 2023 nhằm thông tin tới các cơ quan báo chí về tình hình thực hiện ...
Xóa bỏ các định kiến về giới trong gia đình và cộng đồng

Xóa bỏ các định kiến về giới trong gia đình và cộng đồng

(LĐTĐ) Ngày 30/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã khai mạc Hội nghị triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những ...
Các cấp Mặt trận mở đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Các cấp Mặt trận mở đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

(LĐTĐ) Trong Quý II/2023, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị MTTQ các cấp Thành phố cần tập ...

Tin khác

Các cấp Mặt trận mở đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Các cấp Mặt trận mở đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

(LĐTĐ) Trong Quý II/2023, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị MTTQ các cấp Thành phố cần tập trung mở đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, lồng ghép với hoạt động của Mặt trận.
Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất- kinh doanh năm 2023

Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất- kinh doanh năm 2023

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Cụm Thi đua số 20 thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai phong trào thi đua chào mừng 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; thảo luận xây dựng quy chế, kế hoạch, chương trình hành động và ký giao ước thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội năm 2023.
Tích cực nghiên cứu khoa học, công nghệ phục vụ công tác tham mưu cho Thành ủy Hà Nội

Tích cực nghiên cứu khoa học, công nghệ phục vụ công tác tham mưu cho Thành ủy Hà Nội

(LĐTĐ) Trong giai đoạn 2016 đến nay, Hà Nội đã phê duyệt và triển khai 493 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố, trong đó 145 đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn (khoảng 30%). Các nhiệm vụ nghiên cứu đã thu hút được sự tham gia của các nhà khoa học có uy tín và sự phối hợp của các viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức khoa học công nghệ trên địa bàn...
Phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Ngày 27/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký quyết định số 1739/QĐ-UBND về việc phân công công tác của Chủ tịch UBND Thành phố, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố và các Ủy viên UBND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm cho 3 tân Giám đốc Sở

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm cho 3 tân Giám đốc Sở

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa trao quyết định bổ nhiệm cho 3 tân Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc.
Huyện Gia Lâm lên quận dân phải giàu, kinh tế phải mạnh

Huyện Gia Lâm lên quận dân phải giàu, kinh tế phải mạnh

(LĐTĐ) Là cửa ngõ phía Đông của Thủ đô, huyện Gia Lâm có tiềm năng phát triển rất lớn. Địa phương này đang tập trung thực hiện các tiêu chí, quy định để phát triển lên quận. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: “Điều mà lãnh đạo Thành phố quan tâm nhất là phải bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân. Lên quận, nhưng dân phải giàu, kinh tế phải mạnh”.
UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm dự án chậm triển khai tại huyện Mê Linh

UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm dự án chậm triển khai tại huyện Mê Linh

(LĐTĐ) Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã có thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh về kết quả kiểm tra, rà soát việc thực hiện các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn huyện Mê Linh.
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và quận Hoàn Kiếm dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính năm 2022

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và quận Hoàn Kiếm dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính năm 2022

(LĐTĐ) Sáng 23/3, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2022 đối với các Sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã. Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) và Chuyển đổi số Thành phố chủ trì Hội nghị.
Ông Nguyễn Huy Cường làm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Ông Nguyễn Huy Cường làm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 23/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ tại quận Nam Từ Liêm.
Hà Nội: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công là tiêu chí đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ

Hà Nội: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công là tiêu chí đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội cho biết tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư đến hết niên độ ngân sách năm 2023 không đạt tối thiểu 90% kế hoạch được giao là một trong các tiêu chí để xem xét, đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ.
Xem thêm
Phiên bản di động