M
08/07/2020 08:14

Ông Nguyễn Tràng Huy làm Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV May mặc Việt-Pacific

(LĐTĐ) Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty TNHH MTV May mặc Việt-Pacific lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức mới đây đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn khóa mới gồm 15 người và ông Nguyễn Tràng Huy tiếp tục được tín nhiệm bầu là Chủ tịch Công đoàn Công ty.    

Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần tập đoàn thời trang Maygroup lần thứ I, nhiệm kỳ 2019- 2024
Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Ehglobal lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Đại hội Công đoàn Công ty TNHH dệt nhãn Nhân Mỹ lần thứ III, nhiệm kỳ 2017- 2022

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội, mới đây, Công đoàn Công ty TNHH MTV May mặc Việt-Pacific đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có 60 đoàn viên, công nhân lao động đến từ 23 tổ, bộ phận sản xuất trong Công ty.

Đại hội Công đoàn Công ty đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; thảo luận và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn khóa V, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Theo đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội, sự phối hợp và tạo điều kiện của Ban giám đốc, Công đoàn Công ty TNHH MTV May mặc Việt-Pacific đã từng bước phấn đấu, hoàn thành cơ bản nhiệm vụ công tác của Công đoàn Ngành và Ban giám đốc Công ty giao cho.

Nổi bật nhất, Công đoàn Công ty đã làm tốt vai trò đại diện, tham gia giải quyết việc làm, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. 100% người lao động được ký Hợp đồng lao động; được tham gia đầy đủ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.

2502 yyi hyi cong yoan
Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội Hoàng Thanh Sơn tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025

Việc làm, thu nhập của người lao động được đảm bảo, duy trì ổn định. Công đoàn và doanh nghiệp đã tham gia ký kết Thỏa ước lao động tập thể ngành Dệt- May Hà Nội và thực hiện ký kết, sửa đổi bổ sung Thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp trên cơ sở Thỏa ước lao động tập thể cấp ngành. Công đoàn và Ban giám đốc thường xuyên phối hợp tổ chức đối thoại định kỳ, kịp thời giải quyết các vưỡng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội Hoàng Thanh Sơn ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Công ty đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Chủ tịch Công đoàn Ngành chỉ đạo, trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty tập trung làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, trong đó chú trọng công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân lao động; công tác tuyên truyền giáo dục các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Công đoàn các cấp, nhiệm vụ chính trị của quận và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cho công nhân lao động; phát động các phong trào thi đua dài ngày, ngắn ngày gắn với các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, thành phố, ngành, địa phương và đơn vị.

Phạm Diệp

Nguồn :