M
19:47 | 27/11/2019

Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần tập đoàn thời trang Maygroup lần thứ I, nhiệm kỳ 2019- 2024

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm chỉ đạo Công đoàn Công ty cổ phần tập đoàn thời trang Maygroup tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 - 2024.  

dai hoi cong doan cong ty co phan tap doan thoi trang maygroup lan thu i nhiem ky 2019 2024 Đại hội Công đoàn Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Yên Sở lần thứ nhất
dai hoi cong doan cong ty co phan tap doan thoi trang maygroup lan thu i nhiem ky 2019 2024 Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Ehglobal lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019 - 2024
dai hoi cong doan cong ty co phan tap doan thoi trang maygroup lan thu i nhiem ky 2019 2024 Tọa đàm về kết quả thí điểm bầu cử trực tiếp Chủ tịch Công đoàn cơ sở tại Đại hội

Với mục tiêu đẩy mạnh hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, Đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu nhiệm kỳ 2019 – 2024, như: Phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết và chủ trương công tác công đoàn; 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành nhiệm vụ được giao; 100% cán bộ công đoàn được tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn; 100% tổ công đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do công ty và Công đoàn cấp trên phát động...

dai hoi cong doan cong ty co phan tap doan thoi trang maygroup lan thu i nhiem ky 2019 2024
Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm Nguyễn Thanh Hương phát biểu tại hội nghị

Trong thời gian tới, Ban chấp hành Công đoàn Công ty sẽ bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của LĐLĐ Huyện và sự tạo điều kiện, quan tâm hỗ trợ của Ban Giám đốc công ty, Công đoàn công ty sẽ hoàn thành tốt vai trò của mình góp phần ổn định tư tưởng đoàn viên và đưa công ty ngày một phát triển. Công đoàn Công ty thực sự là cầu nối quan trọng giữa Ban lãnh đạo với người lao động cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, góp phần quan trọng trong công tác chăm lo đời sống và ổn định tư tưởng đối với người lao động; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, xây dựng quy chế phối hợp giữa công đoàn với lãnh đạo doanh nghiệp.

Ban chấp hành Công đoàn công ty tham mưu, phối hợp cùng Ban lãnh đạo xây dựng nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể và đảm bảo vệ sinh an toàn lao động, tích cực chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên và tham gia các hoạt động xã hội do LĐLĐ huyện phát động.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hương - Phó chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm đề nghị Ban chấp hành Công đoàn công ty trong nhiệm kỳ tới, cần đặc biệt quan tâm đến đời sống của cán bộ công nhân viên và người lao động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên và người lao động; động viên cán bộ, công nhân viên, đoàn viên tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV và người lao động; CĐCS luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội công đoàn đã đề ra.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Công ty khóa I, nhiệm kỳ 2018- 2024 gồm 05 đồng chí.

P.V

Nguồn :