M
20:22 | 25/10/2019

Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Ehglobal lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019 - 2024

(LĐTĐ) Được sự chỉ đạo của Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội, mới đây, Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Ehglobal đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2024.  

dai hoi cong doan cong ty tnhh ehglobal lan thu nhat nhiem ky 2019 2024 Đại hội Công đoàn trường Trung học cơ sở Ngô Sỹ Liên nhiệm kỳ 2019 - 2024
dai hoi cong doan cong ty tnhh ehglobal lan thu nhat nhiem ky 2019 2024 Infographic: Thi đua cao điểm chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam
dai hoi cong doan cong ty tnhh ehglobal lan thu nhat nhiem ky 2019 2024 Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Điểm sáng về chăm lo đời sống cho người lao động

Đại hội Công đoàn Công ty đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ lâm thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; thảo luận và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn khóa I đồng thời bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2019-2024.

dai hoi cong doan cong ty tnhh ehglobal lan thu nhat nhiem ky 2019 2024
Quang cảnh Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Thanh Sơn, Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ban Chấp hành công đoàn cơ sở đạt được nhiệm kỳ lâm thời đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2019-2024 tập trung làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội lưu ý công đoàn cơ sở tập trung chú trọng công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân lao động, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Công đoàn các cấp, nhiệm vụ chính trị của địa phương và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cho công nhân lao động đồng thời phát động sâu rộng các phong trào thi đua dài ngày, ngắn ngày gắn với các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, thành phố, ngành, địa phương và đơn vị.

P.D

Nguồn :