M
26/09/2020 16:13

Xã Tốt Động nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

(LĐTĐ) Xác định chương trình xây dựng nông thôn mới là kế hoạch lâu dài, xã Tốt Động (huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội) đã xây dựng kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được. Từ những kết quả đã đạt được, xã mong muốn đưa ra những kế hoạch cụ thể đối với từng chỉ tiêu để ổn định kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Những người vác tù và ở thôn La Thạch, xã Phương Đình Làm giàu từ quê hương Đan Phượng Huyện Chương Mỹ có thêm 2 xã đủ điều kiện đạt chuẩn Nông thôn mới

Tại xã Tốt Động, chương trình xây dựng nông thôn mới trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới của xã đã chủ động trong việc tổ chức tuyên truyền các nội dung, kết quả thực hiện Chương trình số 02- Ctr/TU của Thành phố Hà Nội; Chương trình số 03 Ctr/HU của Huyện ủy Chương Mỹ.

Xã Tốt Động nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới
Xã Tốt Động chú trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. (Ảnh: Lương Hằng)

Sau tuyên truyền, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chương trình nông thôn mới trong toàn xã đã có sự chuyển biến. Chương trình nông thôn mới của xã đã nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của nhân dân thông qua việc đóng góp sức người, sức của trong công tác xây dựng nông thôn mới của xã.

Từ kết quả công tác xây dựng nông thôn mới, đời sống nhân dân xã Tốt Động từng bước được cải thiện. Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, tỷ lệ người dân được đào tạo nghề tăng lên, bộ mặt nông thôn từng bước được thay đổi theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội phát triển, quy hoạch, giao thông, thủy lợi cơ bản đáp ứng được nhu cầu…

Để tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, chính quyền xã Tốt Động đã đưa ra kế hoạch phát triển đối với từng tiêu chí. Trong thời gian tới, xã tập trung tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức cho nhân dân, phát huy vai trò của cộng đồng thôn, xóm và của từng hộ gia đình, vận động người dân tích cực tham gia thực hiện các nội dung Chương trình nông thôn mới.

Bên cạnh đó, các giải pháp phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân được xã triển khai đồng bộ. Để ổn định thu nhập cho người dân, xã khuyến khích nhân dân tập trung đầu tư cơ sở vật chất chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển các mô hình trang trại chăn nuôi tập trung. Chính quyền xã tiếp tục đào tạo nghề, nhân cấy nghề mới cho người dân; phát triển các loại hình kinh daonh, dịch vụ trên địa bàn xã.

Thời điểm hiện tại, xã Tốt Động tiếp tục duy trì, xây dựng 16 tiêu chí đã đạt chuẩn nông thôn mới theo hướng dẫn nâng cao; hoàn thiện 3 tiêu chí, cơ bản đạt. Cụ thể, xã tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, cơ cấu vật nuôi, cây trồng, giảm tỷ trọng lao động trong nông nghiệp, tăng tỷ trọng lao động trong công nghiệp - thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất.

Cùng đó, xã đẩy mạnh triển khai thực hiện theo quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp. Chỉnh trang đồng ruộng và xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như công trình phúc lợi phục vụ trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp, nông thôn, nông dân, từng bước cứng hóa kênh mương nội đồng.

Để nâng cao thu nhập cho người dân, Ủy ban nhân dân xã Tốt Động tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đưa những giống cây, giống con có năng suất cao vào sản xuất; khuyến khích bà con đầu tư, mở rộng quy mô chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao. Tiếp tục phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội huyện tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân vay vốn để phát triển kinh tế.

Ngoài ra, với từng lĩnh vực cụ thể như giao thông; thủy lợi; trường học; cơ sở vật chất văn hóa; hộ nghèo; y tế; môi trường… xã tiếp tục quan tâm, nêu rõ những mục tiêu cụ thể trong thời gian tới, từ đó tạo điều kiện nâng cao chất lượng đời sống, đảm bảo thu nhập cho người dân.

Lương Hằng

Nguồn :