M
14/09/2020 13:40

Nhiều thành tựu trong công cuộc xây dựng nông thôn mới

Trong giai đoạn 2016-2020, công cuộc xây dựng nông thôn mới của Thủ đô đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực. Thành phố đã có 6 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 355 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Hà Nội có 355/382 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới
Tăng cường nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao, gắn với quy hoạch
Những người góp sức làm đẹp cho quê hương

Sau gần 05 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân” giai đoạn 2016-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống người nông dân đã đạt được những kết quả khá tích cực.

Theo đó, trong giai đoạn 2016-2020, công cuộc xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều thành tựu. Cụ thể, nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nông nghiệp, nông dân, nông thôn được nâng lên; kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng khá; quan hệ sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được đổi mới; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường.

nhieu thanh tuu trong cong cuoc xay dung nong thon moi giai doan 2016 2020 1
Mô hình trồng rau thủy canh đưa lại hiệu quả cao tại huyện Thanh Trì. (Ảnh: Lương Hằng)

Không chỉ đạt nhiều kết quả về kinh tế, các hoạt động văn hoá - xã hội, thể thao có chuyển biến tiến bộ theo hướng chuẩn hoá và xã hội hoá. Hoạt động chính trị - xã hội và quốc phòng - an ninh được đảm bảo; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống của nhân dân được cải thiện; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc.

Cùng đó, sản xuất nông nghiệp đã đạt được những kết quả quan trọng, cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực. Trong giai đoạn 2016-2020, một số vùng sản xuất chuyên canh tập trung quy mô lớn có giá trị kinh tế cao được hình thành; các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm có chất lượng được thành lập. Từ đó, thu nhập của nông dân được nâng lên, đời sống của người dân nông thôn cải thiện rõ rệt.

Công tác dồn điền đổi thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ nông dân đã được các địa phương vào cuộc quyết liệt. Toàn Thành phố đã dồn điền, đổi thửa đạt 104,6% kế hoạch. Việc đưa cơ giới vào đồng ruộng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất được tăng cường...

Hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn được chú trọng đầu tư. Các huyện, thị xã và các xã đã tích cực triển khai thực hiện cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; đường làng, ngõ xóm được kiên cố hóa, hệ thống thoát nước cơ bản đáp ứng yêu cầu; đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, nội đồng đảm bảo nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, thành phố cũng nâng cấp và xây mới các trường học đảm bảo nhu cầu giảng dạy và học tập tại địa phương; xây mới và sửa chữa, mua sắm các thiết bị cho các nhà văn hóa thôn đảm bảo sinh hoạt cộng đồng; cải tạo, nâng cấp, xây mới các trạm y tế đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.

Thành công từ chương trình nông thôn mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Thu nhập của người dân khu vực nông thôn năm 2019 đạt 51,5 triệu đồng/người/năm, dự kiến đến cuối năm 2020 đạt 55 triệu đồng/người/năm.

Những thành tựu trên đã có tác động mạnh mẽ đến công cuộc xây dựng huyện nông thôn mới của thành phố. Đến nay Thành phố Hà Nội đã có 6 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Quốc Oai và Gia Lâm. Ngoài ra, thị xã Sơn Tây đã được Hội đồng Trung ương thẩm định, đang hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Các huyện Thạch Thất, Thường Tín, Phúc Thọ đã trình Hội đồng thẩm định Trung ương, đến nay huyện Thạch Thất, Thường Tín đã được Đoàn Thẩm định Trung ương tiến hành thẩm định đủ điều kiện trình Hội đồng thẩm định Trung ương xem xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Huyện Thanh Oai đã được Ban chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia thành phố Hà Nội bỏ phiếu đủ điều kiện trình Hội đồng thẩm định Trung ương xem xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Các huyện Sóc Sơn, Phú Xuyên đã được Đoàn Thẩm tra Thành phố thẩm tra đủ điều kiện và đang hoàn thiện hồ sơ trình Ban chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia thành phố Hà Nội bỏ phiếu xem xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Đối với việc xây dựng xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, đến nay có 355/382 xã (chiếm 92,9%) được Ủy ban nhân dân Thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 13 xã đã được Ủy ban nhân dân Thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến cuối năm 2020, dự kiến có 368/382 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 96,3%), 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Lương Hằng

Nguồn :