M
23/08/2020 11:46

Tăng cường nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao, gắn với quy hoạch

(LĐTĐ) Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao, kiểu mẫu, gắn với quy hoạch; phát triển đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội để đáp ứng được yêu cầu sản xuất, đời sống, hiện đại hóa và phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn.

Những người góp sức làm đẹp cho quê hương
Từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trẻ

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, tính đến nay, toàn thành phố đã có 6 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Quốc Oai và Gia Lâm. Dự kiến, hết năm 2020, có thêm 7 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Về xây dựng xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, đến nay có 355/382 xã (chiếm 92,9%) được Ủy ban nhân dân thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Dự kiến, đến hết năm 2020, có thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

3930 2036 xac dinh 5 nhiem vu trong tam ve phat trien kinh te xa hoi nam 2019

Thành phố Hà Nội tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao, gắn với quy hoạch

Thông qua Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đời sống nông dân trên địa bàn thành phố đã không ngừng được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2019 đạt 51,5 triệu đồng/người/năm. Dự kiến, đến hết năm 2020, thu nhập của nông dân khu vực nông thôn Thủ đô đạt 53 triệu đồng/người/năm trở lên.

Công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nông dân có nhiều tiến bộ, 100% trạm y tế xã có bác sĩ công tác tại trạm. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn toàn thành phố đạt 88,3%. Có 100% xã kết nối Internet; hầu hết các hộ có điện thoại. Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm từ 1,81% xuống còn 0,69% (chưa trừ hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội), đến nay, có 3 huyện Đông Anh, Gia Lâm và Hoài Đức không còn hộ nghèo.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong giai đoạn 2016-2020, hằng năm, Hội đồng nhân dân thành phố và các huyện, thị xã, các xã đã bố trí ngân sách năm sau cao hơn năm trước, đồng thời vận động tuyên truyền các tổ chức, cá nhân đóng góp ủng hộ xây dựng nông thôn mới.

Việc quản lý và sử dụng kinh phí được phân bổ trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành thực hiện bảo đảm theo đúng quy định, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. Đến nay, thành phố Hà Nội không còn tình trạng nợ đọng xây dựng nông thôn mới.

Về dự kiến nguồn lực và khả năng huy động thực hiện chương trình trung hạn giai đoạn 2021-2025: Dự kiến tổng vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn Hà Nội là 89 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn lồng ghép của thành phố là 25 nghìn tỷ đồng, ngân sách thành phố hỗ trợ trực tiếp là 20 nghìn tỷ đồng, ngân sách cấp huyện là 30 nghìn tỷ đồng, ngân sách cấp xã 2 nghìn tỷ đồng, vốn huy động ngoài ngân sách là 12 nghìn tỷ đồng.

Từ nguồn lực trên, thành phố Hà Nội sẽ tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở tất cả các xã trên địa bàn thành phố. Tiếp tục tăng cường nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao, kiểu mẫu, gắn với quy hoạch.

Đồng thời, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới, trong đó ưu tiên nguồn lực cho phát triển sản xuất, bảo đảm sinh kế cho người dân. Phát triển đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội để đáp ứng được yêu cầu sản xuất, đời sống, hiện đại hóa và phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn…

Mạnh Quân

Nguồn :