M
07/07/2020 12:37

Nghỉ không lương do dịch Covid, khi sinh con có được hưởng chế độ thai sản?

(LĐTĐ) Lao động nữ đang mang thai, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, không có việc làm, phải nghỉ việc không hưởng lương. Trong thời gian nghỉ không lương này, nếu trùng với thời gian người lao động sinh con tại cơ sở y tế, thì có được hưởng chế độ bảo hiểm y tế không ?

Chồng tham gia bảo hiểm xã hội, vợ có được hưởng chế độ thai sản?
Chồng tham gia bảo hiểm, có được hưởng trợ cấp thai sản một lần?
Thủ tục hưởng chế độ thai sản

Một lao động nữ làm việc tại Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội hỏi: Trường hợp lao động nữ đang mang thai đã được người sử dụng lao động đóng bảo xã hội, bảo hiểm y tế đủ và trên 12 tháng, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, không có việc làm, phải nghỉ việc không hưởng lương. Trong thời gian nghỉ không lương này, không được người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho liên tục, trùng với thời gian người lao động sinh con tại cơ sở y tế, thì có được hưởng chế độ bảo hiểm y tế không ?

- Thông tin chị hỏi, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết: Trong thời gian nghỉ không lương, bạn không được người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho liên tục (bị ngắt quãng) trùng với thời gian này mà sinh con tại cơ sở y tế, thì bạn chưa đủ điều kiện để hưởng chế độ bảo hiểm y tế vì tại thời điểm sinh con do thẻ bảo hiểm y tế của bạn không có giá trị sử dụng.

Tuy nhiên, trong trong thời gian bạn nghỉ sinh con, nếu đơn vị của bạn kịp thời báo tình trạng hết nghỉ không lương chuyển nghỉ thai sản, thì bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản (Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội - Luật số 58/2014/QH13 và Nghị định 115/2015/NĐ-CP; Quyết định 166/QĐ-BHXH; Căn cứ Mục 2 Thông tư 59/2015/TT/BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định cụ thể đối với chế độ thai sản: “đóng đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi sẽ được hưởng chế độ thai sản”.

B.D

Nguồn :