M
05/10/2020 20:14

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên Công đoàn

Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến về Bộ luật Lao động năm 2019 được tổ chức nhằm cung cấp, phổ biến, trang bị kiến thức pháp luật cơ bản, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động.

Nâng cao kiến thức pháp luật cho lao động nữ LĐLĐ quận Hoàng Mai: Nâng cao kiến thức pháp luật về BHXH cho công nhân Giao lưu trực tuyến: Nâng cao kiến thức pháp luật lao động và công đoàn thời kỳ hội nhập CPTPP

Mới đây, Liên đoàn Lao động Thành phố đã có công văn số 580/LĐLĐ đề nghị các cấp Công đoàn tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia thi trực tuyến tìm hiểu Bộ Luật Lao động năm 2019.

Liên đoàn Lao động Thành phố cho biết, cuộc thi tìm hiểu trực tuyến về Bộ luật Lao động năm 2019 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức nhằm cung cấp, phổ biến, trang bị kiến thức pháp luật cơ bản, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong đoàn viên công đoàn. Cùng đó, thông qua cuộc thi nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tạo nhiều kênh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giúp đoàn viên, người lao động tiếp cận với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Với thông điệp “Công nhân, viên chức, lao động chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình”, cuộc thi dành cho các đối tượng tham gia là cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động đang công tác, sinh hoạt trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên Công đoàn
Cuộc thi tìm trực tuyến tìm hiểu Bộ Luật Lao động năm 2019 nhằm góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho đoàn viên Công đoàn

Nội dung cuộc thi là tìm hiểu kiến thức pháp luật, chủ yếu là Bộ Luật Lao động năm 2019. Cuộc thi được tổ chức trên website thi trực tuyến Myaloha.vn, với 4 đợt, mỗi đợt có 3 lần thi, thời gian bắt đầu từ 7h ngày 12/10 đến 21 h ngày 8/11/2020 vào các ngày thứ 3-5- Chủ nhật.

Người tham gia cuôc thi sẽ phải trả lời lần lượt các câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài trong vòng 30 phút, bài dự thi chỉ được xem là hợp lệ khi thí sinh trả lời đủ 20 câu hỏi. Dự kiến trao giải cuộc thi vào cuối tháng 11/ 2020.

Để cuộc thi đạt kết quả tốt, chất lượng góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức cơ bản của Bộ Luật Lao động năm 2019 đến cán bộ, đoàn viên công nhân viên chức lao động, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở trực thuộc vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia cuộc thi; đảm bảo sức lan tỏa; phấn đấu có ít nhất 20% đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong từng địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia và tổng hợp, báo cáo số lượng cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia về Liên đoàn Lao động Thành phố qua Ban Tuyên giáo.

Phạm Diệp

Nguồn :