Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội thường xuyên quan tâm, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng, qua đó, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô chuyên nghiệp, có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm đáp ứng yêu cầu hoạt động trong tình hình mới.
Đào tạo cán bộ công đoàn đáp ứng thời kỳ mới Nâng chất lượng đào tạo cán bộ công đoàn LĐLĐ Hà Nội tìm giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ công đoàn

Theo LĐLĐ thành phố Hà Nội, nhằm tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công đoàn theo hướng bài bản, chuẩn hóa, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, năm 2022, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tổ chức 40 lớp đào tạo, bồi dưỡng các chuyên đề, kỹ năng cho 4.000 học viên theo chỉ tiêu kế hoạch, kinh phí do Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố hỗ trợ. LĐLĐ Thành phố trực tiếp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho 100% Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước có 1.000 đoàn viên trở lên theo Đề án thí điểm “Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2022”.

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn Thủ đô
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu phát biểu tại Hội nghị tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn Thủ đô đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”. Ảnh: Mai Quý

LĐLĐ Thành phố cũng tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ Công đoàn của LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố về công tác cập nhật dữ liệu đoàn viên, đổi thẻ đoàn viên kỹ năng nghiệp vụ công tác Công đoàn... Ngoài ra, Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội, LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, các Công đoàn cơ sở và các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Công đoàn, người lao động bằng nguồn kinh phí đào tạo của đơn vị.

Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn, ngày 23/2, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công đoàn Thủ đô đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”. Tại Hội nghị, các đại biểu là lãnh đạo LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn.

Theo báo cáo của LĐLĐ Thành phố về kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng các cấp Công đoàn Thủ đô đã có nhiều giải pháp để chủ động thích ứng, triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn theo kế hoạch đã đề ra.

Cụ thể, LĐLĐ thành phố đã tổ chức được 20 lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động cho 2.194 học viên theo kế hoạch và kinh phí do Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố hỗ trợ. Các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho 50.544 lượt cán bộ Công đoàn. Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội đã phối hợp với các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở mở 16 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn cho 2.111 học viên; mở 3 lớp với 164 học viên theo Đề án thí điểm “Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2022”…

Cụ thể, về phương pháp giảng dạy, theo các đại biểu cần áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, phát huy vai trò của người thầy và phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học viên, gắn lý luận với thực tiễn, học với hành. Phân chia đối tượng cán bộ Công đoàn để bố trí nội dung, chương trình, hình thức đào tạo cho phù hợp; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, phương pháp hoạt động; linh hoạt trong việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng để tạo điều kiện tốt nhất cho học viên khi tham gia tập huấn.

Về nguồn nhân lực phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, các đại biểu cho rằng cần xây dựng đội ngũ giảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phong cách đạo đức cách mạng trong sáng, có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, có kiến thức thực tiễn và có kỹ năng, phương pháp giảng dạy tốt, nhất là có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn. Quan tâm tạo điều kiện để đội ngũ giảng viên học tập nâng cao trình độ và cập nhật, bổ sung kinh nghiệm thực tế phục vụ công tác giảng dạy.

Tại Hội nghị, đại biểu cũng tham gia góp ý đối Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội về các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của nhà trường...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những ý kiến đóng góp của các đại biểu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn Thủ đô. Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu, thời gian tới, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn sẽ tập trung vào các nội dung như: Nội dung, cách thức thực hiện các điểm mới của Bộ Luật Lao động (sửa đổi); các nội dung cần phải đổi mới của tổ chức Công đoàn gắn với Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; tập huấn kỹ năng cho cán bộ Công đoàn như: Kỹ năng xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, kỹ năng truyền thông, giải quyết tranh chấp lao động…; huấn luyện An toàn vệ sinh lao động; đào tạo, tập huấn theo nhu cầu của cơ sở.

Để công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu đề nghị LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với từng đơn vị; trong quá trình tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cần lựa chọn báo cáo viên chất lượng cao, học viên có tinh thần trách nhiệm và cần có sự tương tác tích cực giữa học viên và báo cáo viên. Đối với Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội, cần tiếp tục xây dựng ngân hàng giảng viên, báo cáo viên và chủ động tự đào tạo, bồi dưỡng cho giảng viên của nhà trường để đáp ứng yêu cầu của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới./.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bắt trọn vẻ đẹp Việt cùng hệ thống Khách sạn Mường Thanh ở 3 miền Bắc - Trung - Nam

Bắt trọn vẻ đẹp Việt cùng hệ thống Khách sạn Mường Thanh ở 3 miền Bắc - Trung - Nam

(LĐTĐ) Vào tháng 3 Dương lịch hàng năm, người Nhà Mường lại cùng nhau đón Tết Mường Thanh một ngày hội truyền thống của riêng Tập đoàn Mường Thanh. Mở màn ...
Xây dựng cơ chế thích ứng với thuế suất tối thiểu toàn cầu

Xây dựng cơ chế thích ứng với thuế suất tối thiểu toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng nay (20/3), Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo “Tác động của thuế suất tối thiểu toàn cầu với thu hút đầu tư tại Việt Nam”. ...
Công đoàn thị trấn Vân Đình: Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn

Công đoàn thị trấn Vân Đình: Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 20/3, Công đoàn Thị trấn Vân Đình đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã bầu 5 đồng chí ...
Công đoàn trường Tiểu học Trần Nhật Duật ủng hộ 43 bộ áo dài đến nữ công nhân lao động

Công đoàn trường Tiểu học Trần Nhật Duật ủng hộ 43 bộ áo dài đến nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Thực hiện chương trình vận động ủng hộ “Tặng áo dài - Trao gửi yêu thương - Giữ gìn nét đẹp truyền thống” do Liên đoàn Lao động quận Hoàn ...
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Liên hoan nghệ thuật chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Liên hoan nghệ thuật chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

(LĐTĐ) Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn quận Hai Bà Trưng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028, mới đây, Liên đoàn ...
Tạm giữ gần 10 tấn bột ngọt do nước ngoài sản xuất vi phạm về nhãn hàng hóa

Tạm giữ gần 10 tấn bột ngọt do nước ngoài sản xuất vi phạm về nhãn hàng hóa

(LĐTĐ) Gần 10 tấn bột ngọt (loại 25kg/bao) trên bao bì có in nhãn hiệu sản xuất Fufeng do Trung Quốc sản xuất, nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, ...
Nhớ thời khắc lịch sử hào hùng của những ngày chiến thắng trở về

Nhớ thời khắc lịch sử hào hùng của những ngày chiến thắng trở về

(LĐTĐ) Chiến tranh và quá khứ đau thương đã lùi xa nhưng ký ức về một thời hoa lửa bi hùng vẫn sẽ mãi không phai mờ trong tâm trí của ...

Tin khác

Công đoàn thị trấn Vân Đình: Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn

Công đoàn thị trấn Vân Đình: Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 20/3, Công đoàn Thị trấn Vân Đình đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới; bầu 1 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Công đoàn huyện Ứng Hòa, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Liên hoan nghệ thuật chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Liên hoan nghệ thuật chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

(LĐTĐ) Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn quận Hai Bà Trưng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028, mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Chương trình Liên hoan nghệ thuật với rất nhiều tiết mục đặc sắc và sôi nổi.
Công đoàn các KCX và CN TP Cần Thơ: Tăng cường các hoạt động chăm lo cho người lao động

Công đoàn các KCX và CN TP Cần Thơ: Tăng cường các hoạt động chăm lo cho người lao động

(LĐTĐ) Công đoàn (CĐ) các Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ (KCX-CN) hiện có 30.646 CNVCLĐ, trong đó 23.237 đoàn viên với 62 công đoàn cơ sở. Thực hiện chỉ đạo từ CĐ cấp trên và tăng cường phối hợp các cấp CĐCS, năm 2022, CĐ KCX-CN TP Cần Thơ triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống NLĐ, giúp họ vượt khó khăn, hăng say lao động sản xuất.
Công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam

Công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều 17/3, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Ông Huỳnh Thanh Xuân - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định được điều động, chỉ định tham gia Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.
“Giờ thứ 9+” mùa 2 sẽ lên sóng VTV3 từ 19/3

“Giờ thứ 9+” mùa 2 sẽ lên sóng VTV3 từ 19/3

(LĐTĐ) Ngày 19/3, Chương trình Trò chơi truyền hình “Giờ thứ 9+” sẽ ra mắt mùa thứ 2 trên sóng của VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với VTV3 thực hiện.
Cụm Thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2023

Cụm Thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2023

(LĐTĐ) Sáng nay (17/3), tại Tổng Công ty Vận tải Hà Nội diễn ra Hội nghị ký Giao ước thi đua và triển khai Kế hoạch công tác năm 2023 của Cụm Thi đua số 7 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội.
Phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” ngày càng hiệu quả

Phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” ngày càng hiệu quả

(LĐTĐ) Những năm qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất luôn tích cực triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong nữ đoàn viên, người lao động. Trong đó, phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” đã thu hút đông đảo sự tham gia hưởng ứng tích cực của chị em với những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực.
Lan tỏa phong trào thi đua “Giỏi việc nước  - Đảm việc nhà”

Lan tỏa phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Thời gian qua, phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động đã được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ triển khai và đạt được những kết quả thiết thực. Nhiều gương điển hình đã được phát hiện, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng.
Phát động đoàn viên, người lao động tham gia cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát động đoàn viên, người lao động tham gia cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch của Huyện ủy Thạch Thất (Hà Nội) về tổ chức triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023 trên địa bàn huyện, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đề nghị các Công đoàn cơ sở trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia cuộc thi.
Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức có tân Chủ tịch

Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức có tân Chủ tịch

(LĐTĐ) Sáng 15/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định công nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023.
Xem thêm
Phiên bản di động