Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội thường xuyên quan tâm, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng, qua đó, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô chuyên nghiệp, có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm đáp ứng yêu cầu hoạt động trong tình hình mới.
Đào tạo cán bộ công đoàn đáp ứng thời kỳ mới Nâng chất lượng đào tạo cán bộ công đoàn LĐLĐ Hà Nội tìm giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ công đoàn

Theo LĐLĐ thành phố Hà Nội, nhằm tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công đoàn theo hướng bài bản, chuẩn hóa, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, năm 2022, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tổ chức 40 lớp đào tạo, bồi dưỡng các chuyên đề, kỹ năng cho 4.000 học viên theo chỉ tiêu kế hoạch, kinh phí do Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố hỗ trợ. LĐLĐ Thành phố trực tiếp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho 100% Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước có 1.000 đoàn viên trở lên theo Đề án thí điểm “Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2022”.

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn Thủ đô
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu phát biểu tại Hội nghị tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn Thủ đô đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”. Ảnh: Mai Quý

LĐLĐ Thành phố cũng tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ Công đoàn của LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố về công tác cập nhật dữ liệu đoàn viên, đổi thẻ đoàn viên kỹ năng nghiệp vụ công tác Công đoàn... Ngoài ra, Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội, LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, các Công đoàn cơ sở và các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Công đoàn, người lao động bằng nguồn kinh phí đào tạo của đơn vị.

Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn, ngày 23/2, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công đoàn Thủ đô đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”. Tại Hội nghị, các đại biểu là lãnh đạo LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn.

Theo báo cáo của LĐLĐ Thành phố về kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng các cấp Công đoàn Thủ đô đã có nhiều giải pháp để chủ động thích ứng, triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn theo kế hoạch đã đề ra.

Cụ thể, LĐLĐ thành phố đã tổ chức được 20 lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động cho 2.194 học viên theo kế hoạch và kinh phí do Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố hỗ trợ. Các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho 50.544 lượt cán bộ Công đoàn. Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội đã phối hợp với các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở mở 16 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn cho 2.111 học viên; mở 3 lớp với 164 học viên theo Đề án thí điểm “Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2022”…

Cụ thể, về phương pháp giảng dạy, theo các đại biểu cần áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, phát huy vai trò của người thầy và phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học viên, gắn lý luận với thực tiễn, học với hành. Phân chia đối tượng cán bộ Công đoàn để bố trí nội dung, chương trình, hình thức đào tạo cho phù hợp; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, phương pháp hoạt động; linh hoạt trong việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng để tạo điều kiện tốt nhất cho học viên khi tham gia tập huấn.

Về nguồn nhân lực phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, các đại biểu cho rằng cần xây dựng đội ngũ giảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phong cách đạo đức cách mạng trong sáng, có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, có kiến thức thực tiễn và có kỹ năng, phương pháp giảng dạy tốt, nhất là có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn. Quan tâm tạo điều kiện để đội ngũ giảng viên học tập nâng cao trình độ và cập nhật, bổ sung kinh nghiệm thực tế phục vụ công tác giảng dạy.

Tại Hội nghị, đại biểu cũng tham gia góp ý đối Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội về các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của nhà trường...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những ý kiến đóng góp của các đại biểu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn Thủ đô. Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu, thời gian tới, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn sẽ tập trung vào các nội dung như: Nội dung, cách thức thực hiện các điểm mới của Bộ Luật Lao động (sửa đổi); các nội dung cần phải đổi mới của tổ chức Công đoàn gắn với Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; tập huấn kỹ năng cho cán bộ Công đoàn như: Kỹ năng xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, kỹ năng truyền thông, giải quyết tranh chấp lao động…; huấn luyện An toàn vệ sinh lao động; đào tạo, tập huấn theo nhu cầu của cơ sở.

Để công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu đề nghị LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với từng đơn vị; trong quá trình tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cần lựa chọn báo cáo viên chất lượng cao, học viên có tinh thần trách nhiệm và cần có sự tương tác tích cực giữa học viên và báo cáo viên. Đối với Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội, cần tiếp tục xây dựng ngân hàng giảng viên, báo cáo viên và chủ động tự đào tạo, bồi dưỡng cho giảng viên của nhà trường để đáp ứng yêu cầu của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới./.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công an TP Hồ Chí Minh xử lý hàng trăm "quái xế" sau chiến thắng của U23 Việt Nam

Công an TP Hồ Chí Minh xử lý hàng trăm "quái xế" sau chiến thắng của U23 Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 23/5, Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt (PC08) Công an thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, các đội, trạm trực thuộc đơn vị ...
Đồng Nai: Ưu tiên giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số

Đồng Nai: Ưu tiên giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số

(LĐTĐ) “Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội địa bàn vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, giảm nghèo bền vững; các hộ nghèo đều có nhà ...
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua đạt danh hiệu Công nhân giỏi

Sức lan tỏa từ phong trào thi đua đạt danh hiệu Công nhân giỏi

(LĐTĐ) Phong trào thi đua đạt danh hiệu Công nhân giỏi trong công nhân lao động (CNLĐ) quận Ba Đình thời gian qua đã đạt những kết quả thiết thực, là ...
Cử tri kiến nghị xử lý nghiêm hành vi thao túng, lũng đoạn thị trường chứng khoán

Cử tri kiến nghị xử lý nghiêm hành vi thao túng, lũng đoạn thị trường chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 23/5, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã nghe Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn ...
Sớm ban hành quy định mức lương tối thiểu và đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

Sớm ban hành quy định mức lương tối thiểu và đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

(LĐTĐ) Sớm ban hành quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động theo hợp đồng, áp dụng từ tháng 7/2022. Quan tâm hơn nữa việc phát triển nhà ...
Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Sáng nay (23/5), tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 3. Trước phiên khai mạc, các vị đại ...
Quy định của Bộ Chính trị về chức danh lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao

Quy định của Bộ Chính trị về chức danh lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương ...

Tin khác

Sức lan tỏa từ phong trào thi đua đạt danh hiệu Công nhân giỏi

Sức lan tỏa từ phong trào thi đua đạt danh hiệu Công nhân giỏi

(LĐTĐ) Phong trào thi đua đạt danh hiệu Công nhân giỏi trong công nhân lao động (CNLĐ) quận Ba Đình thời gian qua đã đạt những kết quả thiết thực, là động lực thúc đẩy CNLĐ thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của đơn vị hàng năm. Qua phong trào, đã có nhiều Công nhân giỏi được Công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận, LĐLĐ Thành phố tôn vinh, khen thưởng.
Tặng sổ tiết kiệm cho con đoàn viên Công đoàn mồ côi do dịch Covid-19

Tặng sổ tiết kiệm cho con đoàn viên Công đoàn mồ côi do dịch Covid-19

Những cuốn sổ tiết kiệm nhằm xoa dịu phần nào nỗi côi cút của các em, giúp các em có thêm điều kiện trang trải chi phí học tập để từng bước thực hiện ước mơ của mình trong tương lai.
Hiệu quả từ phong trào thi đua mang đặc thù ngành nghề

Hiệu quả từ phong trào thi đua mang đặc thù ngành nghề

(LĐTĐ) Các phong trào thi đua mang đặc thù ngành nghề như “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, “Cô giáo người mẹ hiền”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”... không chỉ có tác động mạnh mẽ tới việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) mà còn thực sự gắn kết được với đức tính đặc trưng cao quý của người làm nghề dạy học.
Nhiều tiết mục đặc sắc tại Liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao động huyện Thạch Thất năm 2022

Nhiều tiết mục đặc sắc tại Liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao động huyện Thạch Thất năm 2022

(LĐTĐ) Ngày 22/5, tại Hội trường Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao (VHTT&TT) huyện Thạch Thất, Ban Tổ chức Liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao động huyện Thạch Thất năm 2022 đã tổ chức lễ bế mạc, trao giải cho các tiết mục xuất sắc.
Huyện Mỹ Đức: Kiểm tra tình hình thực hiện chính sách pháp luật lao động tại các doanh nghiệp

Huyện Mỹ Đức: Kiểm tra tình hình thực hiện chính sách pháp luật lao động tại các doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã phối hợp các phòng, ngành chức năng của huyện kiểm tra việc thực hiện Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Luật An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, Luật quản lý thuế tại 29 doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai biểu dương “Công nhân giỏi” và “Sáng kiến, sáng tạo” năm 2022

Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai biểu dương “Công nhân giỏi” và “Sáng kiến, sáng tạo” năm 2022

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ)” năm 2022, mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai đã tổ chức chương trình biểu dương “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” năm 2022 tại tỉnh Thanh Hóa.
Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội kết nạp 50 đoàn viên Công đoàn tháng 5

Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội kết nạp 50 đoàn viên Công đoàn tháng 5

(LĐTĐ) Mới đây, tại Công ty TNHH Nam Sơn, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức lễ kết nạp lớp đoàn viên công đoàn tháng năm và tuyên truyền tư vấn pháp luật cho đoàn viên, công nhân lao động.
Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng quà cho người lao động trong Tháng Công nhân

Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng quà cho người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo cho người lao động nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022, ngày 21/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mê Linh phối hợp với Bệnh viện Giao Thông vận tải Vĩnh Phúc và Công ty cổ phần Xuân Hoà Hà Nội tổ chức Chương trình khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, tặng quà cho đoàn viên, người lao động tại Công ty cổ phần Xuân Hoà Hà Nội.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong Tháng Công nhân 2022

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong Tháng Công nhân 2022

(LĐTĐ) Thời gian qua, công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động luôn được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng lấy làm hoạt động chủ đạo của đơn vị. Trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, công tác này càng được đẩy mạnh và tập trung vào những hoạt động thiết thực, ý nghĩa hơn.
Nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong phát triển Chi bộ Đảng tại doanh nghiệp

Nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong phát triển Chi bộ Đảng tại doanh nghiệp

(LĐTĐ) Cùng với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, Công đoàn Công ty Cổ phần XNK Quốc tế Omizu ngày càng khẳng định được vai trò của mình trong việc tích cực tham gia xây dựng Đảng. Trong đó, tích cực giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét, góp phần phát triển Chi bộ Đảng tại doanh nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động