Nâng chất lượng đào tạo cán bộ công đoàn

Xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh là nhiệm vụ sống còn của tổ chức CĐ. Nhiệm vụ ấy lại phụ thuộc chủ yếu vào đội ngũ cán bộ CĐ  bởi thực tế đã chứng minh “cán bộ thế nào phong trào thế ấy”. Cũng vì thế, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ CĐ  luôn là một yêu cầu quan trọng.
nang chat luong dao tao can bo cong doan Tập huấn về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
nang chat luong dao tao can bo cong doan 100% cán bộ CĐ chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ

Nội dung thiết thực, phương pháp đổi mới

Nhận thức tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐ, ngay từ đầu mỗi năm, Ban thường vụ LĐLĐ Thành phố đều chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tới các cấp CĐ Thủ đô. LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp CĐ xây dựng kế hoạch, phân loại đối tượng, lựa chọn nội dung, phương pháp đào tạo phù hợp.

nang chat luong dao tao can bo cong doan
Một buổi tập huấn giảng viên kiêm chức do LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LHCĐ TP OSLO (NaUy) phối hợp tổ chức

Ông Lê Xuân Trường, Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ Thành phố cho biết: Riêng trong năm 2016, nội dung công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐ Thủ đô được LĐLĐ Thành phố xác định và tập trung triển khai là bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cơ bản về công tác CĐ cho đội ngũ cán bộ CĐCS và CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở; bồi dưỡng chuyên sâu và nâng cao kỹ năng hoạt động theo các chuyên đề công tác CĐ và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ CĐ các cấp đáp ứng tình hình mới hiện nay.

Cùng với đó, các cấp CĐ Thủ đô cũng tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị, tin học, ngoại ngữ... để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ CĐ chuyên trách; tập huấn nội dung một số điểm mới của Luật BHXH; tác động của TPP đến tổ chức CĐ; những điểm mới của pháp luật liên quan đến cán bộ CĐ và người lao động v.v...

Ngoài ra, LĐLĐ Thành phố còn chỉ đạo Trường Trung cấp CĐ thành phố Hà Nội tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, tổ chức tập huấn các kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý điều hành, viết bài trang Web; công tác văn thư lưu trữ, kỹ năng tư vấn pháp luật, đối thoại, đàm phán, thương lượng, kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động và đại diện bảo vệ quyền lợi người lao động, nhất là kỹ năng bảo vệ quyền lợi người lao động tại tòa cho đội ngũ cán bộ CĐ cấp trên cơ sở...

Cũng theo ông Lê Xuân Trường, phương pháp đào tạo bồi dưỡng cán bộ CĐ Thủ đô trong năm qua đã có nhiều đổi mới. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ CĐ được thực hiện theo phương pháp truyền thống kết hợp với phương pháp đào tạo tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, phát huy tính tự giác, chủ động và tư duy sáng tạo của người học.

Các buổi đào tạo, tập huấn cho cán bộ CĐ cũng không còn thụ động, một chiều mà tăng cường việc trao đổi thông tin, kiến thức, kinh nghiệm giữa giảng viên với học viên; giữa các học viên theo nhóm trong lớp để cán bộ CĐ có thể dễ dàng tiếp thu kiến thức, vận dụng vào thực tế công tác.

Hàng chục ngàn lượt cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng

Với những nỗ lực vượt bậc, năm 2016, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐ Thủ đô đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, LĐLĐ Thành phố đã tổ chức được 33/33 lớp đào tạo bồi dưỡng (đạt 100% so với kế hoạch) với 3831/3580 lượt học viên tham gia (đạt 107% so với kế hoạch) từ nguồn kinh phí hỗ trợ của UBND Thành phố.

Nhiều cán bộ CĐ khác cũng đề xuất, để công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ CĐ thật sự hiệu quả, thì nội dung tập huấn cần tập trung vào những vấn đề thiết thực, sát với thực tiễn hoạt động của CĐCS, đời sống NLĐ.

Hình thức đào tạo tập huấn cũng cần linh hoạt hơn có thể là tập huấn, có thể là tọa đàm, trao đổi, nói chuyện chuyên đề, đối thoại, tổ chức các cuộc thi...

Đặc biệt, có ý kiến cho rằng, việc tổ chức nhiều hoạt động cho công nhân tại doanh nghiệp chính là cách đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thiết thực, hiệu quả nhất cho cán bộ CĐ, bởi đó là cách gắn đào tạo với thực hành.

LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, CĐ ngành, CĐ Tổng công ty, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở cũng dành kinh phí tổ chức hoặc phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị các quận, huyện, thị xã... tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức lý luận, kỹ năng, phương pháp hoạt động CĐ cho 38.386 lượt cán bộ CĐ.

Riêng trường Trung cấp CĐ Thành phố trong năm qua đã tổ chức huấn luyện ATVSLĐ 42 lớp với 3.060/3000 học viên, đạt 102% so kế hoạch.

Cùng với đó, các cấp CĐ cũng chủ động tổ chức và phối hợp với chuyên môn cử cán bộ CĐ tham gia đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về ngoại ngữ, tin học, quản lý nhà nước, kiến thức an ninh quốc phòng v.v...

Đặc biệt, LĐLĐ Thành phố còn tranh thủ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, tập huấn cán bộ CĐ cấp trên cơ sở và CĐCS thông qua việc tổ chức 4 lớp học theo dự án Apheda cho 13 giảng viên kiêm chức và 25 cán bộ CĐCS, kết hợp thực hiện 4 buổi tuyên truyền về công tác phát triển đoàn viên tại các CĐCS có tỷ lệ phát triển đoàn viên thấp thuộc CĐ ngành Dệt- May Hà Nội, CĐ các KCN&CX Hà Nội theo chương trình của dự án Apheda; tổ chức 11 khóa tập huấn cho 124 lượt cán bộ CĐ theo chương trình Nâng cao năng lực CĐ trong ngành Dệt- May và chương trình Beter Work tại LĐLĐ Thành phố năm 2016; cử 7 cán bộ CĐCS trực thuộc các LĐLĐ quận, CĐ Tổng Công ty tham dự Hội nghị tập huấn “Xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh và quan hệ lao động hài hòa tại cơ sở” dành cho các siêu thị bán lẻ hoạt động tại Việt Nam do Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với mạng lưới CĐ Quốc tế khu vực Châu Á- Thái Bình Dương (UNI-APRO) tổ chức v.v...

Theo đánh giá của LĐLĐ Thành phố, thông qua việc đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, các cấp CĐ đã trang bị cho đội ngũ cán bộ CĐ kỹ năng, nghiệp vụ CĐ cơ bản và chuyên sâu, góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ CĐ, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động CĐ.

Còn những tồn tại

LĐLĐ Thành phố thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐ ở Thủ đô vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Ở một số đơn vị, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ còn chậm đổi mới về nội dung, phương pháp tổ chức tập huấn còn nặng về lý thuyết, chưa gắn với thực tiễn; nội dung chưa phù hợp với đối tượng, chưa đáp ứng được nhu cầu và điều kiện thực tế tại các CĐCS, đặc biệt là CĐCS khu vực ngoài nhà nước.

Đội ngũ giảng viên trường Trung cấp CĐ Hà Nội tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở một số nội dung còn hạn chế, nhất là giáo viên trẻ chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch, bố trí sử dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ chưa đồng bộ.

Một số đơn vị do chưa có sự cân đối trong việc sử dụng nguồn kinh phí cho công tác đào tạo với các nội dung hoạt động khác nên việc dành kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng mới đạt ở mức thấp.

Trong khi đó, theo phản ánh của các CĐ cấp trên cơ sở thì đội ngũ cán bộ CĐCS hầu hết là kiêm nhiệm, thường xuyên biến động, thay đổi nên công tác tào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa theo kịp sự biến động đó.

Ngoài ra, đối với một bộ phận cán bộ CĐCS nhất là CĐCS ngoài nhà nước còn bị chị phối bởi công tác chuyên môn hoặc bị chủ doanh nghiệp cản trở về thời gian đi dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng... cũng ảnh hưởng tới chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐ. Ông Ngô Văn Minh, Chủ tịch LĐLĐ huyện Sóc Sơn phản ánh: “Cán bộ CĐCS ngoài nhà nước bận nhiều việc chuyên môn, đi học nửa ngày đã khó, chứ chưa nói đến 2,3 ngày”.

Ý thức tham gia học tập, bồi dưỡng của cán bộ CĐ cũng là một vấn đề đáng đề cập. Ông Phạm Quang Lâm- Chủ tịch CĐ Tổng Công ty Thương mại Hà Nội thẳng thắn: “Cán bộ CĐ được đào tạo đến nghe theo nghĩa vụ chứ không phải bằng tinh thần mong muốn được nghe, được hiểu nên tình trạng học viên bỏ về sớm, nói chuyện riêng, sử dụng Ipad, điện thoại trong giờ học còn khá phổ biến”.

Từ thực trạng trên, ông Ngô Văn Minh đề xuất “Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐ cần được đổi mới về nội dung, phương pháp, linh hoạt về địa điểm, thời gian cho phù hợp với từng loại hình cơ sở. Mỗi cuộc tập huấn cần cô đọng rút gọn thời gian từ 2-3 ngày xuống còn 1-2 ngày; ban tổ chức nên gửi tài liệu trước để cán bộ CĐ nghiên cứu”.

Ông Phạm Quang Lâm thì cho rằng cần nâng cao chất lượng, trình độ đội ngũ giảng viên làm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐ đồng thời có chế độ đãi ngộ, khích lệ phù hợp để các giảng viên thực sự tâm huyết với công việc, giảng dạy bằng cả nhiệt huyết và trái tim, từ đó đưa đến cho người nghe những vấn đề họ cần, họ thích và muốn nghe.

Ngọc Tú

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Trao  “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội

Trao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội

(LĐTĐ) Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 70 năm ngành Xây dựng Hà Nội, ngày 19/7, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội cùng lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội đã tổ chức bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho anh Đoàn Văn Tiến, đoàn viên Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội.
Điện, Thư chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Điện, Thư chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Được tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần, nhiều quốc gia và các nhà lãnh đạo trên thế giới đã gửi điện, thư chia buồn.
Ra mắt mô hình Nhà văn hóa kiểu mẫu thôn Khu dân cư Thăng Long, Đông Anh

Ra mắt mô hình Nhà văn hóa kiểu mẫu thôn Khu dân cư Thăng Long, Đông Anh

(LĐTĐ) Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Đông Anh đã tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình Nhà văn hóa kiểu mẫu thôn Khu dân cư Thăng Long, xã Hải Bối.
BIDV nhận “cú đúp” giải thưởng uy tín trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ

BIDV nhận “cú đúp” giải thưởng uy tín trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ

(LĐTĐ) Với kết quả kinh doanh ấn tượng, sản phẩm dịch vụ sáng tạo và giải pháp vượt trội dành cho khách hàng cá nhân, ngày 18/7/2024 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã được tạp chí The Asian Banker trao 02 giải thưởng: Sản phẩm cho vay nhà ở tốt nhất Việt Nam và Dịch vụ Private Banking tốt nhất Việt Nam năm 2024.
Thời tiết ngày 20/7: Hà Nội mưa lớn, trời dịu mát

Thời tiết ngày 20/7: Hà Nội mưa lớn, trời dịu mát

(LĐTĐ) Dự báo ngày 20/7, khu vực Hà Nội trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.
Để sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao

Để sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao

(LĐTĐ) Do ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá làm một số khu vực sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn, cùng với sản xuất nông nghiệp thiếu ổn định, lợi nhuận thấp ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nông dân. Hội Nông dân huyện Đan Phượng đã có những giải pháp tổng thể nhằm khuyến khích nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị cao, các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao đảm bảo phù hợp với quy hoạch, bền vững.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tổ chức Công đoàn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Sinh thời, dù ở cương vị nào, từ Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội đến Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đều dành sự quan tâm đặc biệt đến giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn.

Tin khác

Công đoàn Cục Thuế thành phố Hà Nội thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng

Công đoàn Cục Thuế thành phố Hà Nội thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng

(LĐTĐ) Trong những ngày tháng 7 lịch sử, để thể hiện sự tri ân, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” trên khắp mọi miền đất nước đang diễn ra nhiều hoạt động thiết thực đối với thương binh, người có công và gia đình liệt sĩ. Hoà cùng hoạt động ý nghĩa này, ngày 18/7, Công đoàn Cục Thuế thành phố Hà Nội đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Hường ở tỉnh Quảng Nam.
Hơn 200 cán bộ Công đoàn HANDICO, UDIC được tập huấn nghiệp vụ

Hơn 200 cán bộ Công đoàn HANDICO, UDIC được tập huấn nghiệp vụ

(LĐTĐ) Ngày 19/7, Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) phối hợp với Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) và Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp trực thuộc Công đoàn 2 Tổng Công ty.
Sôi nổi Vòng chung kết Giải cầu lông cán bộ Công đoàn huyện Phú Xuyên

Sôi nổi Vòng chung kết Giải cầu lông cán bộ Công đoàn huyện Phú Xuyên

(LĐTĐ) Thiết thực Chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và 70 năm Giải phóng huyện Phú Xuyên (30/7/1954 - 30/7/2024), ngày 17/7, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Trung tâm Văn hoá - thông tin và thể thao huyện tổ chức Vòng chung kết Giải cầu lông cán bộ Công đoàn huyện năm 2024.
Quận Thanh Xuân: Đổi mới trong tuyên truyền giáo dục đoàn viên, người lao động

Quận Thanh Xuân: Đổi mới trong tuyên truyền giáo dục đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Nhằm tăng thêm hiểu biết, sự tin yêu với tổ chức Công đoàn, từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân đã đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động.
Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì: Cùng Công đoàn Việt Nam đổi mới và phát triển

Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì: Cùng Công đoàn Việt Nam đổi mới và phát triển

(LĐTĐ) Cùng với chiều dài lịch sử của Công đoàn Việt Nam, trong những năm qua, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, sát cánh cùng người lao động (NLĐ). Tổ chức Công đoàn huyện cũng không ngừng lớn mạnh, tiếp tục phát huy vai trò là người đại diện tin cậy của NLĐ, là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với NLĐ.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Nhiều hoạt động chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Nhiều hoạt động chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều 18/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Nam Từ Liêm tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; biểu dương 95 cán bộ, đoàn viên công đoàn xuất sắc tiêu biểu năm 2024; biểu dương “Sáng kiến, sáng tạo” trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận năm 2024; công bố quyết định thành lập Nghiệp đoàn cơ sở.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội phát triển mới 1.054 đoàn viên

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội phát triển mới 1.054 đoàn viên

(LĐTĐ) Cùng với 45 người lao động của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội được kết nạp vào tổ chức Công đoàn, tính đến tháng 7/2024, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã phát triển mới 1.054 đoàn viên và thành lập thêm 8 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Chú trọng công tác phát triển đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Chú trọng công tác phát triển đoàn viên

(LĐTĐ) Thời gian qua, công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS), nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn luôn được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây chú trọng triển khai và xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.
Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tri ân các anh hùng liệt sĩ ở Quảng Trị

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tri ân các anh hùng liệt sĩ ở Quảng Trị

(LĐTĐ) Ngày 18/7, Đoàn cán bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ ở tỉnh Quảng Trị.
Hà Nội: Biểu dương 95 Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu

Hà Nội: Biểu dương 95 Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, sáng nay (18/7), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội long trọng tổ chức biểu dương 95 Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động