M
13/10/2020 08:09

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát công đoàn

(LĐTĐ) Sau Đại hội Công đoàn huyện, Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên đã xây dựng, thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn cơ sở xây dựng, thực hiện quy chế hoạt động, Chương trình, Kế hoạch công tác của Ủy ban kiểm tra. Qua đó, góp phần tích cực vào hoàn thành nhiệm vụ của Công đoàn và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên: Điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính và hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn Công đoàn trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên: Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên

Trong những năm qua, Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện đã chủ động tham mưu với Ban chấp hành, Ban thường vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo, triển khai thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của Công đoàn. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức Công đoàn; Quy chế làm việc Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra, Quy chế phối hợp công tác công đoàn và chuyên môn; chế độ sinh hoạt Ban thường vụ, Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra. Kiểm tra công tác quản lý đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, kiểm tra quy trình, đối tượng, thủ tục kết nạp đoàn viên, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp.

Thực hiện chương trình công tác của Liên đoàn Lao động huyện, Ủy ban kiểm tra Công đoàn huyện đã hướng dẫn cơ sở tự kiểm tra, đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra đồng cấp và kiểm tra cấp dưới.

5 năm qua, Uỷ ban kiểm tra đã tiến hành kiểm tra Công đoàn cấp trên cơ sở được 149 cuộc, trong đó kiểm tra 7 cuộc kiểm tra, giám sát đồng cấp; giám sát trực tiếp tham dự các cuộc họp Ban chấp hành.

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát công đoàn
Đời sống của công nhân lao động huyện Phú Xuyên ngày càng đảm bảo (Ảnh minh họa: H.D)

Kiểm tra, giám sát 142 cuộc Công đoàn cơ sở về việc chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam, Việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết và các quy định của công đoàn cấp trên. Kiểm tra việc quản lý sử dụng tài chính, tài sản công đoàn...

Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở đã chấp hành và thực hiện các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Chỉ thị, Nghị quyết, các quy định của Công đoàn cấp trên và cấp mình, phối hợp tổ chức tuyên truyền Chỉ thị, Nghị quyết cuả Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, tuyên truyền cuộc vận động “ Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp, thực hiện Quyết định 522/ QĐ- UBND và Quyết định 1665/QĐ- UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động”.

Công tác chỉ đạo Đại hội và Hướng dẫn Công đoàn cơ sở tổ chức Đại hội, tổ chức Hội nghị Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội X Công đoàn huyện, Đại hội XV Công đoàn thành phố, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam được đảm bảo.

Sau Đại hội, Công đoàn các cấp đã tập trung xây dựng quy chế hoạt động của Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra; phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ủy ban kiểm tra.

Đồng thời, xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa để quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện 6 Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội thành phố...

Theo ông Đào Đức Gương – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên: Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động của Ủy ban kiểm tra, tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra.

Ban chấp hành Công đoàn các cấp có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế hoạt động chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban kiểm tra. Đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên như kiểm tra chấp hành Điều lệ; kiểm tra việc thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản; giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chủ động tìm hiểu, thu thập thông tin, phát hiện và kiểm tra kịp thời các dấu hiệu vi phạm.

Bên cạnh đó, tăng cường về số lượng kiểm tra phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm nguyên tắc và quy trình kiểm tra. Kết luận kiểm tra phải khách quan, trung thực, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế, kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Thu Trang

Nguồn :