M
08/10/2020 09:24

Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên: Điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính và hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên chú trọng thực hiện Kế hoạch số 26/KH- LĐLĐ ngày 06/5/2020 của Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội về Tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết 9c/NQ- BCH ngày 18/10/2016 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí đầu tư các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên: Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên: Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên

Đoàn công tác của Liên đoàn Lao huyện Phú Xuyên do đồng chí Đào Đức Gương - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, làm ...

Khơi dậy tài năng sáng tạo của công nhân viên chức lao động qua các phong trào thi đua Khơi dậy tài năng sáng tạo của công nhân viên chức lao động qua các phong trào thi đua

5 năm qua, các phong trào thi đua do Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên phát động và tổ chức đã khơi dậy lòng ...

Ngay sau khi Nghị quyết 9c của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của Liên đoàn Lao động thành phố được ban hành, Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên đã xây dựng Hướng dẫn số 11/HD-LĐLĐ ngày 10/12/2016 về triển khai thực hiện Nghị quyết tới các Công đoàn cơ sở bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của huyện; phát tài liệu, tổ chức hội nghị triển khai đến cán bộ chủ chốt công đoàn trong toàn huyện, đồng thời, cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện, định kỳ hàng năm báo cáo đánh giá việc thực hiện nghị quyết với Ban thường vụ Liên đoàn Lao động huyện.

Ngoài việc triển khai tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết, hàng năm, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức tập huấn cho cán bộ Công đoàn cơ sở là chủ tịch, phó chủ tịch, kế toán các Công đoàn cơ sở về công tác tài chính công đoàn, lồng ghép với việc hướng dẫn lập dự toán, quyết toán nguồn thu, chi tài chính công đoàn, đối chiếu số kinh phí tiết giảm với cấp trên, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời số kinh phí tiết giảm.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Liên đoàn Lao động Thành phố, Ban Tài chính Liên đoàn Lao động thành phố với công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết nên đa số các Công đoàn cơ sở nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa của Nghị quyết 9c, từ đó nghiêm chỉnh chấp hành việc điều chỉnh giảm nguồn kinh phí công đoàn để tạo nguồn kinh phí đầu tư các thiết chế của công đoàn.

Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên: Điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính và hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn
Đời sống của công nhân lao động huyện Phú Xuyên ngày càng được nâng cao (Ảnh minh họa: H.D)

Về công tác kiểm tra, đôn đốc các Công đoàn cơ sở thực hiện Nghị quyết, Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên phân công cán bộ phụ trách tài chính công đoàn có trách nhiệm lập dự toán, giao dự toán thu kinh phí tiết giảm theo Nghị quyết. Đồng thời theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện Nghị quyết, vào kỳ quyết toán thu chi tài chính hàng năm, thực hiện việc đối chiếu số liệu với Công đoàn cơ sở về số kinh phí tiết giảm.

Đối với những Công đoàn cơ sở doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động huyện gửi thông báo số thu kinh phí hàng năm và thực hiện trích kinh phí Công đoàn cơ sở, số thu tiết giảm ngay sau khi doanh nghiệp nộp kinh phí công đoàn 2%. Hàng năm, Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra trên 40 đơn vị về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý thu chi tài chính Công đoàn cơ sở.

Qua kết quả kiểm tra cho thấy, về cơ bản, các Công đoàn cơ sở đã chấp hành đúng các quy định của Điều lệ Công đoàn, thực hiện việc lập dự toán, quyết toán và được Liên đoàn Lao động huyện duyệt vào giao kế hoạch thu nộp theo đúng tinh thần Nghị quyết 7b/NQ- TLĐ và Nghị quyết 9c/NQ- TLĐ, chi tiêu tài chính tiết kiệm, tập trung chủ yếu chi cho hoạt động phong trào; số liệu, sổ sách khớp đúng với báo cáo quyết toán của đơn vị; 100% các Công đoàn cơ sở đã phân cấp thu chấp hành thực hiện thu nộp kinh phí tiết giảm theo Nghị quyết 9c về Liên đoàn Lao động huyện.

Kết quả đạt được sau 4 năm: Có 130/130 Công đoàn cơ sở khu vực hành chính sự nghiệp đã tuyên truyền, phổ biến tinh thần Nghị quyết 9c về điều chỉnh giảm tỷ trọng chi quản lý hành chính và hoạt động phong trào để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, chế xuất. 100% Công đoàn cơ sở thực hiện thu nộp kinh phí tiết giảm về cấp trên.

Có 70/70 Công đoàn cơ sở khu vực sản xuất kinh doanh đã tuyên truyền, phổ biến tinh thần Nghị quyết 9c về điều chỉnh giảm tỷ trọng chi quản lý hành chính và hoạt động phong trào để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, chế xuất. Đến 31/12/2019, có 26/70 Công đoàn cơ sở thực hiện thu nộp kinh phí tiết giảm về Liên đoàn Lao động huyện.

Thu Trang

Nguồn :