M
11/09/2020 14:32

Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây: Chú trọng công tác thi đua khen thưởng

(LĐTĐ) Xác định công tác thi đua, khen thưởng có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, khuyến khích, động viên công nhân viên chức lao động hăng hái lập thành tích trong lao động và công tác… thời gian qua, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác khen thưởng hằng năm. Công tác tổ chức kiểm tra, đánh giá và xét khen thưởng cũng được đẩy mạnh thực hiện.

Sơn Tây chủ động trong phòng chống dịch Covid-19
Trường Trung học cơ sở Sơn Tây: Tăng cường đảm bảo an toàn cho học sinh trước dịch Covid-19
Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Sơn Tây
Thị xã Sơn Tây đẩy mạnh xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh

Theo đó, để công tác khen thưởng hằng năm đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã chủ động xây dựng các chương trình kế hoạch liên quan. Đặc biệt, tổ chức thành lập các khối thi đua trong hệ thống công đoàn.

Tăng cường tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong khối. Triển khai xây dựng kế hoạch, phát động thi đua hướng dẫn nội dung ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây cũng tích cực xây dựng tiêu chí chấm điểm thi đua hằng năm với các tiêu chí đã ký kết, bình chọn đơn vị có thành tích xuất sắc đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng.

5751 3854 1
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến biểu dương các điển hình tiên tiến tại thị xã Sơn Tây.

Hội đồng Thi đua khen thưởng Liên đoàn Lao động thị xã và công đoàn cơ sở cũng thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Các cấp công đoàn đều bố trí cán bộ theo dõi công tác thi đua, khen thưởng có trình độ, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ năng lực chủ động tham mưu, giúp cho lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống công đoàn đi vào nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực.

Được biết, công tác tổ chức kiểm tra, đánh giá và xét khen thưởng được Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây thực hiện tương đối chặt chẽ. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây thường xuyên kiểm tra việc thực hiện.

Trong đó, chú trọng đến các nội dung như: Phong trào thi đua đối với các công đoàn cơ sở; việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính công đoàn. Các công tác khác như việc xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và phát triển đoàn viên, việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động như tiền lương, tiền thưởng, các chế độ bảo hiểm, an toàn vệ sinh lao động…

Qua đây, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công nhân viên chức lao động có liên quan đến chế độ, chính sách. Tư vấn đầy đủ cho người lao động về các chế độ chính sách liên quan lao động trong quan hệ lao động.

Việc xét khen thưởng hằng năm luôn được thực hiện một cách công khai, minh bạch, đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy chế. Đến nay không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác khen thưởng của công đoàn.

Đinh Luyện

Nguồn :