M
26/08/2020 08:13

Thị xã Sơn Tây đẩy mạnh xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh

(LĐTĐ) Thời gian qua, việc phát triển văn hóa, xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh tại thị xã Sơn Tây luôn được quan tâm, đẩy mạnh triển khai thực hiện. Đáng chú ý, công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội đã thu được nhiều kết quả tích cực…

Sơn Tây: Xây dựng điển hình tiên tiến, thúc đẩy các phong trào thi đua
Chủ động, trách nhiệm để đẩy lùi dịch Covid-19
Bà Phạm Thị Thanh Mai được tín nhiệm giữ chức Bí thư Thị ủy Sơn Tây
Xây dựng thị xã Sơn Tây phát triển toàn diện, xứng đáng là đơn vị anh hùng của Thủ đô anh hùng

Thôn Kim Tân nằm ở vị trí trung tâm của xã Kim Sơn. Đến nơi đây, bất cứ ai cũng dễ dàng cảm nhận được một làng quê đang từng ngày “thay da đổi thịt”. Nhiều công trình được đầu tư xây dựng khang trang, khẳng định sức vươn lên mạnh mẽ của một làng văn hóa tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Theo tìm hiểu, tại Kim Tân, đời sống kinh tế người dân ngày một nâng cao, bởi vậy các hoạt động văn hóa, tinh thần được chăm lo, chú trọng. Điểm đáng chú ý là, người dân luôn nghiêm túc thực hiện tốt hương ước, quy ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội nhằm xây dựng nếp sống văn hóa, tiến bộ.

3928 img 8546
Đời sống người dân, cơ sở hạ tầng trên địa bàn thị xã Sơn Tây ngày càng được cải thiện, nâng cao. Ảnh: Đinh Luyện

Sự chuyển biến tích cực trên không chỉ có ở Kim Tân, tại các địa bàn khác như: Phường Quang Trung, Trung Sơn Trầm, Lê Lợi, xã Cổ Đông… các buổi sáng thứ bảy, chủ nhật hàng tuần đều có rất đông người dân, lực lượng đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia vệ sinh môi trường. Dường như sự chủ động tham gia dọn vệ sinh môi trường, duy trì môi trường sống, làm việc trong lành, hạn chế nguy cơ dịch bệnh đã thấm sâu vào nếp suy nghĩ của người dân.

Thông tin tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Sơn Tây lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây Nguyễn Quang Hán cho biết, thời gian qua công tác xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh trên địa bàn được quan tâm.

Cụ thể, thị xã tích cực triển khai thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội, gắn với Chương trình số 07- CTr/TU ngày 13/6/2016 của Thị ủy Sơn Tây về phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016- 2020.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" đạt kết quả thiết thực, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Tỷ lệ gia đình văn hóa, thôn văn hóa, tổ dân phố văn hóa đều đạt chỉ tiêu đề ra. Hệ thống thiết chế văn hoá từ thị xã đến cơ sở được quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây mới.

Đến nay, thị xã có 03/06 xã có trung tâm văn hóa, đạt 50%; 114/118 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, đạt 96,6%. Đề án "Nâng cao chất lượng hoạt động của các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã giai đoạn 2017 - 2021" đã và đang thực hiện, đat kết quả tốt. Công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội thu được nhiều kết quả. Các đám cưới cơ bản được tổ chức văn minh, tiết kiệm. Việc tổ chức đám tang văn minh hơn, hình thức lễ viếng gọn nhẹ, các hủ tục lạc hậu dần được loại bỏ.

5930 8
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân viên chức lao động thị xã Sơn Tây. Ảnh: Đinh Luyện

Quản lý và tổ chức lễ hội đảm bảo an toàn, đúng quy định, phù hợp với truyền thống văn hóa. Công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể, các di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh trọng điểm được chú trọng. Năm 2016, lễ hội đền Và được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Năm 2019, Di tích Làng cổ Đường Lâm được công nhận là Điểm du lịch cấp Thành phố.

Công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích Làng cổ ở Đường Lâm bước đầu có hiệu quả. Đáng chú ý, thị xã đã triển khai thực hiện dự án cấp đất giãn dân tại Làng cổ; lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh khoanh vùng di tích Làng cổ ở Đường Lâm; thực hiện nhiều dự án đầu tư, tu bổ di tích, hạ tầng cơ sở tại Làng cổ. Công tác tuyên truyền, thực hiện "Quy tắc ứng xử nơi công cộng" và "Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động" được chỉ đạo tích cực.

Thị xã đã tổ chức nhiều hội thi, cuộc thi, liên hoan... về văn hóa và quy tắc ứng xử; thực hiện việc niêm yết Bộ Quy tắc ứng xử tại trụ sở Ủy ban nhân dân thị xã và các xã, phường, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.

Tổ chức nhiều hội nghị, tọa đàm tuyên truyền, ký cam kết thực hiện quy tắc ứng xử tại cơ sở. Triển khai thực hiện 07 mô hình tuyên truyền quy tắc ứng xử trên địa bàn. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường, chú trọng quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể dục thể thao. Thường xuyên chỉ đạo tổ chức rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, kiên quyết đình chỉ các cơ sở vi phạm.

Đinh Luyện

Nguồn :