M
15/04/2021 21:04

Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn: Tích cực bảo vệ quyền lợi của người lao động

(LĐTĐ) Nhằm góp phần bảo vệ hiệu quả quyền lợi hợp pháp của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, thời gian qua, các công đoàn cơ sở tại huyện Sóc Sơn luôn tích cực phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị người lao động.

Nhiều mô hình hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW Chú trọng nhiều hoạt động hướng về người lao động

Xác định chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn luôn chú trọng triển khai nhiều giải pháp thiết thực để thực hiện tốt công tác này trong đó có việc phối hợp với chính quyền chỉ đạo tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức viên chức và Hội nghị người lao động để giúp người lao động phát huy quyền làm chủ.

Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố về phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn đã chỉ đạo Ban chấp hành các công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức, Hội nghị người lao động nghiêm túc, trang trọng, đúng quy trình, nội dung thiết thực, hiệu quả.

Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn: Tích cực bảo vệ quyền lợi của người lao động
Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Hậu cần phía Bắc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021.

Đến nay đã có 41/41 (100%) đơn vị đã hoàn thành tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và 15/85 (17,6%) đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động. Tại Hội nghị, nhiều đơn vị đã sửa đổi bổ sung nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị; sửa đổi, bổ sung, ký mới thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động, đảm bảo quy chế dân chủ ở cơ sở; thống nhất các giải pháp thực hành tiết kiệm để nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho đoàn viên, người lao động.

Mới đây, thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn, Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Hậu cần phía Bắc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021. Hội nghị của công ty đã thu hút hàng trăm công nhân, người lao động. Tại Hội nghị, Ban chấp hành Công đoàn công ty đã báo cáo các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong thời gian vừa qua đồng thời phát động và ký giao ước thi đua giữa các tổ công đoàn bộ phận và tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn: Tích cực bảo vệ quyền lợi của người lao động
Ký giao ước thi đua giữa các tổ công đoàn bộ phận của Công ty.

Cũng tại đây, lãnh đạo Công ty đã đánh giá cao kết quả của Hội nghị. Theo đó, hoạt động này đã góp phần nâng cao vị thế, vai trò của công đoàn cơ sở trong việc phát huy vai trò tích cực tham gia quản lý Nhà nước, kinh tế và xã hội, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ, chăm lo cho quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng cho đoàn viên và người lao động.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn Lê Văn Đại cho biết, phát huy những kết quả đạt được, trong quý II năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo công đoàn cơ sở các doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động, tổ chức thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể và tổ chức đối thoại giữa người sử dụng lao động với người lao động năm 2021 đồng thời tổ chức lấy ý kiến công nhân viên chức lao động phục vụ “Hội nghị đối thoại người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện Sóc Sơn với Ủy ban mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và đại diện nhân dân trên địa bàn huyện năm 2021”.

P.Ngân

Nguồn :