M
21/07/2020 14:07

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Nhiều phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước đã thu hút được đông đảo cán bộ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) huyện Mỹ Đức tham gia, tạo thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi trong hoạt động công đoàn, được các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương, tạo thuận lợi cho các phong trào thi đua yêu nước phát triển cả chiều rộng và chiều sâu.    

Nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Nâng cao hiểu biết pháp luật cho người lao động
Liên đoàn lao động huyện Mỹ Đức đẩy mạnh các hoạt động xã hội

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: 5 năm qua, toàn huyện có 21.278 lượt CNVCLĐ và 620 lượt tập thể đăng ký các danh hiệu thi đua yêu nước và đã có 12.766 lượt người đạt lao động tiên tiến và chiến sỹ thi đua cơ sở, 51 chiến sỹ thi đua các ngành, 496 lượt tập thể đạt tập thể lao động tiên tiến xuất sắc, 325 người tốt, việc tốt, 405 cán bộ công đoàn tiêu biểu, có 2.515 sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại A, có 455 sáng kiến được các cấp các ngành công nhận có giá trị kinh tế xã hội cao được áp dụng vào sản xuất công tác và giảng dạy có giá trị kinh tế làm lợi hàng tỷ đồng.

Phong trào công nhân giỏi ngày một phát trển. Toàn huyện có 155 công nhân giỏi các cấp, trong đó có 5 công nhân giỏi được Liên đoàn Lao động Thành phố biểu dương, 25 công nhân đạt danh hiệu công nhân giỏi cấp huyện. Phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, xây dựng gia đình văn hóa đã thu hút được đông đảo nữ công nhân viên chức tham gia.

5 năm qua, toàn huyện có 175 lượt tập thể và 9.806 lượt nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “ giỏi việc nước - đảm việc nhà”, 386 nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, thành phố và huyện tuyên dương, khen thưởng; 451 lượt gia đình được biểu dương gia đình tiêu biểu. 100 % các gia đình cán bộ đảng viên thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú, 97,8 % gia đình được công nhận gia đình văn hóa nơi cư trú. Hàng năm, toàn huyện có 65,57 % số nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu lao động giỏi…

0148 108216142 343253540014943 6318806964218038833 n

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, biểu dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2015 - 2020 của Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đánh giá cao kết quả mà các cấp Liên đoàn Lao động huyện đã đạt được trong 5 năm qua. Kết quả của phong trào thực sự là minh chứng rõ nét nhất khẳng định hiệu quả thực tế của các phong trào thi đua, thực sự đi vào chiều sâu, tạo sức lan toả tới cơ sở.

Tong thời gian tới, tổ chức Công đoàn huyện cần quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến để công tác thi đua và phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật sẽ thực sự lan rộng, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động; coi trọng và gắn phong trào thi đua Lao động sáng tạo với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh… của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện, gắn với tổ chức các phong trào thi đua yêu nước khác và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Đồng thời, các cấp công đoàn cần tiếp tục cụ thể hóa các tiêu chí thi đua phù hợp với tình hình mới, thích ứng với mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương; gắn mục tiêu thi đua với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong thi đua khen thưởng.

Theo dõi, tổng kết, động viên khen thưởng kịp thời, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương, quan tâm đến các tập thể, cá nhân người lao động trực tiếp ở những nơi còn khó khăn, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; khắc phục bệnh thành tích và hình thức trong thi đua khen thưởng; chú trọng phát hiện, xây dựng và nhân rộng các nhân tố mới. Phấn đấu ngành nào, cấp nào, địa phương nào cũng có nhiều các cá nhân, mô hình điển hình tiên tiến, xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng…

P.V

Nguồn :