M
20/07/2020 17:22

Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên, Mỹ Đức

Nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, nhờ bám sát ch­ương trình công tác năm 2020 của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện, Liên đoàn lao động huyện Mỹ Đức và Phú Xuyên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Huyện uỷ, triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, xây dựng chương trình công tác tập trung, chỉ đạo có hiệu quả công tác Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động  (CNVCLĐ).

P.Thắng

Nguồn :