LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Thực hiện lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, “Sáng kiến và kinh nghiệm là của quý của Dân tộc, chúng ta phải ra sức làm nó dồi dào và lan rộng mãi”, thời gian qua các cấp Công đoàn thị xã Sơn Tây đã tích cực duy trì phát động và triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, góp phần xây dựng đội ngũ lao động có tri thức, có tay nghề giỏi, chuyên môn vững, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tổ chức xét nghiệm, tầm soát ung thư cho trên 200 công nhân, viên chức, lao động LĐLĐ thị xã Sơn Tây đẩy mạnh các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa

Nhiều kết quả nổi bật

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây Phí Thị Vân Phương cho biết, với phương châm hoạt động Công đoàn hướng về cơ sở, hướng về người lao động, thời gian qua các cấp Công đoàn toàn thị xã đã chủ động, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thường xuyên tham mưu với cấp uỷ, phối hợp với chính quyền, chủ sử dụng lao động, làm tốt công tác chăm lo đời sống công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Đáng chú ý, phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” năm 2022 tại LĐLĐ thị xã đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Theo đại diện LĐLĐ thị xã Sơn Tây, để phong trào có hiệu quả, ngay từ đầu năm, LĐLĐ thị xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai phát động các phong trào thi đua đến 100% Công đoàn cơ sở và toàn thể cán bộ CNVCLĐ trong toàn thị xã.

Bên cạnh việc hưởng ứng phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” do LĐLĐ Thành phố phát động, các cấp Công đoàn thị xã đã khéo léo, cụ thể hóa thành các phong trào thi đua phù hợp với tính chất, đặc thù của từng ngành nghề, từng lĩnh vực và thu hút hàng ngàn CNVCLĐ tham gia.

Tính riêng trong năm qua, toàn thị xã có 1.527 công nhân giỏi cấp cơ sở, 672 sáng kiến cải tiến cấp cơ sở được áp dụng vào sản xuất và công tác. Trong đó, khối giáo dục có trên 500 sáng kiến, khối sản xuất kinh doanh có 143 sáng kiến làm lợi gần 10 tỷ đồng.

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa; Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây Nguyễn Quang Hán biểu dương 77 gương CNVCLĐ tiêu biểu trên địa bàn thị xã.

Ngoài ra, phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” của CNVCLĐ thị xã đã có 2 công nhân đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp Thành phố, 37 đề tài sáng kiến đạt cấp Thành phố.

Thông qua các đợt tổng kết, bình chọn điển hình tiên tiến trong phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” đã động viên, khích lệ CNVCLĐ, đồng thời tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng những kinh nghiệm, biện pháp để phong trào ngày càng đạt hiệu quả thiết thực.

“Nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò của phong trào trong CNVCLĐ, những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, LĐLĐ thị xã đã thường xuyên duy trì việc tổng kết và phát động phong trào thi đua; chỉ đạo, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở trong thị xã tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp và tạo điều kiện của chuyên môn, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, gắn kết với các phong trào hành động cách mạng do Đại hội Công đoàn các cấp phát động…

Nhờ sự chủ động này, các cấp Công đoàn thị xã đã xây dựng chương trình, nội dung thi đua phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng đơn vị, động viên CNVCLĐ phát huy tính năng động, sáng tạo, tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cái tiến quản lý, tiếp thu và ứng dụng hiệu quả khoa học, công nghệ tiên tiến, góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị” - Phó Chủ tịch LĐLĐthị xã Sơn Tây Phí Thị Vân Phương chia sẻ.

Nhân rộng các điển hình tiên tiến

Thực tế, từ phong trào thi đua "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo", thị xã Sơn Tây đã phát hiện nhiều gương cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động tích cực, gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiều đơn vị đã chủ động tổ chức tốt các hoạt động thiết thực, phát huy tốt sức mạnh tập thể, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ như: Công đoàn cơ quan Thị ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã; trường Mầm non Sơn Ca; Trường Tiểu học Trần Phú; trường THCS Trung Sơn Trầm;THCS Thanh Mỹ; Công ty CP K.I.P Việt Nam; Công ty CP Cấp nước Sơn Tây…

Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây Hứa Đức Tuấn chia sẻ, qua thực tiễn tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” trong CNVCLĐ, Ban Thường vụ LĐLĐ thị xã đã đúc rút ra rằng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng cần tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền, chuyên môn đồng cấp và các cơ quan chức năng, các tổ chức chính trị xã hội. Chỉ có như vậy, việc tổ chức phong trào thi đua mới diễn ra sâu rộng và tỏa.

Để phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” được triển khai và thực hiện hiệu quả, đại diện LĐLĐ thị xã Sơn Tây cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và CNVCLĐ nâng cao nhận thức, vai trò to lớn của phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”. Kết quả của phong trào sẽ được thể hiện trong hiệu quả công tác và sản xuất kinh doanh, trong tinh thần và đời sống CNVCLĐ.

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”
LĐLĐ thị xã Sơn Tây biểu dương các gương CNVCLĐ điển hình, phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” năm 2022.

Ngoài ra, LĐLĐ thị xã cũng đề ra nội dung, mục tiêu thi đua sát với nhiệm vụ của từng đơn vị từng ngành; yêu cầu phải thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra đôn đốc phong trào; hướng dẫn, giúp đỡ việc thử nghiệm, áp dụng sao cho phù hợp, hiệu quả những ý tưởng sáng tạo.

Đặc biệt, LĐLĐ cũng chú trọng tổ chức Hội thi, hội thao kỹ thuật, xem đây vừa là biện pháp để đánh giá chất lượng chuyên môn, tay nghề, đồng thời cũng thúc đẩy tính tích cực, sáng tạo của mỗi người trong hoạt động thực tiễn.

Thường xuyên chú ý phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, biểu dương, khen thưởng kịp thời, tạo động lực để phong trào phát triển bền vững, hiệu quả; Gắn hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là một biện pháp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, là nội dung, chỉ tiêu đăng ký danh hiệu thi đua của tập thể, là một trong các tiêu chí để xét khen thưởng hàng năm, nhất là đối với danh hiệu “Chiến sỹ thi đua”.

“Công tác sơ kết, tổng kết phong trào; biểu dương khen thưởng cũng phải được thực hiện kịp thời, công khai, dân chủ. Cán bộ công đoàn các cấp phải là người tâm huyết với phong trào, có khả năng vận động, khơi dậy tiềm năng sáng tạo của CNVCLĐ” – Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây Hứa Đức Tuấn chia sẻ.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lao động nữ ngành Dệt may cần được quan tâm nhiều hơn

Lao động nữ ngành Dệt may cần được quan tâm nhiều hơn

(LĐTĐ) Công việc vất vả, nặng nhọc, tiềm ẩn nhiều yếu tố độc hại và nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp; thu nhập thấp, đời sống tinh thần nghèo nàn... đó ...
Quận Đống Đa: Nhân rộng mô hình cưới văn minh

Quận Đống Đa: Nhân rộng mô hình cưới văn minh

(LĐTĐ) Chiều 30/9, quận Đống Đa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (khóa XV) về ...
Nhân dân ủng hộ là yếu tố quyết định trong công tác giải phóng mặt bằng

Nhân dân ủng hộ là yếu tố quyết định trong công tác giải phóng mặt bằng

(LĐTĐ) Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, giải phóng mặt bằng (GPMB) là khâu khó khăn nhất trong quá trình triển khai một dự ...
Người đi bộ “ngó lơ” cầu bộ hành: Sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Người đi bộ “ngó lơ” cầu bộ hành: Sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

(LĐTĐ) Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an Thành phố, chính quyền ...
Lịch thi đấu bóng đá châu Âu ngày 1, 2/10

Lịch thi đấu bóng đá châu Âu ngày 1, 2/10

(LĐTĐ) Nhằm giúp quý độc giả tiện theo dõi các trận bóng mình yêu thích, báo Lao động Thủ đô xin đăng tải lịch thi đấu những trận đấu tại một ...
Quận Đống Đa khen thưởng 18 tập thể, cá nhân tích cực tham gia Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW

Quận Đống Đa khen thưởng 18 tập thể, cá nhân tích cực tham gia Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW

(LĐTĐ) Chiều 30/9, quận Đống Đa tổ chức Hội nghị tổng kết Hội thi “Tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ ...
Quận Nam Từ Liêm: Tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022

Quận Nam Từ Liêm: Tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022

(LĐTĐ) Ngày 30/9, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022 và giai đoạn 1992-2022; tổng kết cuộc thi “Viết về ...

Tin khác

Chăm lo để người lao động hiểu và tự nguyện viết đơn gia nhập tổ chức Công đoàn

Chăm lo để người lao động hiểu và tự nguyện viết đơn gia nhập tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 30/9, Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất (KCN&CX) Hà Nội tổ chức Hội thảo “Giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới” trong Mạng lưới Công đoàn các khu công nghiệp. Tại Hội thảo các đại biểu đã trao đổi, đưa ra các kinh nghiệm, giải pháp để làm tốt hơn nữa công tác phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh trong giai đoạn mới.
Luôn xem lao động là tài sản quý của doanh nghiệp

Luôn xem lao động là tài sản quý của doanh nghiệp

(LĐTĐ) Trước những ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian qua Công ty TNHH Lotte Rent-a-car Vina vẫn chú trọng triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống người lao động. Đặc biệt, xác định người lao động là vốn quý của doanh nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn Công ty để quan tâm, chăm lo đời sống, góp phần giúp người lao động yên tâm sản xuất, gắn bó.
Quốc Oai: Công đoàn cơ sở triển khai hiệu quả chương trình “Mái ấm Công đoàn”

Quốc Oai: Công đoàn cơ sở triển khai hiệu quả chương trình “Mái ấm Công đoàn”

(LĐTĐ) Thời gian qua, các chương trình an sinh xã hội nói chung và chương trình “Mái ấm Công đoàn” nói riêng được các cấp Công đoàn, trong đó có Công đoàn Trường Tiểu học Hòa Thạch B (huyện Quốc Oai) quan tâm và triển khai có hiệu quả.
Công ty TNHH DENSO Việt Nam - Top 10 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2022

Công ty TNHH DENSO Việt Nam - Top 10 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2022

(LĐTĐ) Với việc bảo đảm tốt đời sống việc làm, các chế độ, chính sách cho người lao động, năm 2022, Công ty TNHH DENSO Việt Nam vinh dự được vinh danh là 1 trong 10 doanh nghiệp tiêu biểu Vì người lao động năm 2022.
Công ty TNHH TOTO Việt Nam: Gắn kết doanh nghiệp và người lao động nhờ hoạt động chăm lo

Công ty TNHH TOTO Việt Nam: Gắn kết doanh nghiệp và người lao động nhờ hoạt động chăm lo

(LĐTĐ) Là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, song suốt nhiều năm qua, Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) TOTO Việt Nam luôn giữ được mối quan hệ lao động bình ổn, hài hòa, tiến bộ, tạo nền tảng để Công ty không ngừng phát triển. Với những kết quả đó, Công ty TNHH TOTO Việt Nam được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tôn vinh doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2022.
Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc với LĐLĐ tỉnh Bình Dương

Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc với LĐLĐ tỉnh Bình Dương

(LĐTĐ) Tỉnh Bình Dương hiện có 29 khu công nghiệp và 12 cụm công nghiệp với trên 1,2 triệu người lao động. Tính đến cuối tháng 6/2022, toàn tỉnh có 4.066 Công đoàn cơ sở (CĐCS) với 811.169 đoàn viên công đoàn.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh làm việc với các cấp công đoàn tỉnh Đồng Nai

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh làm việc với các cấp công đoàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Ngày 27/9, Đoàn khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh làm Trưởng đoàn đã làm việc với các cấp công đoàn tỉnh Đồng Nai nhằm đánh giá thực hiện Luật Công đoàn năm 2012.
LĐLĐ quận Hà Đông: Thấu hiểu để chăm lo cho người lao động

LĐLĐ quận Hà Đông: Thấu hiểu để chăm lo cho người lao động

Năm 2022, mặc dù vẫn chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội) cho thấy có nhiều chuyển biến tích cực.
Khen thưởng nhiều tập thế, cá nhân ngành Giáo dục quận Hoàng Mai

Khen thưởng nhiều tập thế, cá nhân ngành Giáo dục quận Hoàng Mai

(LĐTĐ) Ngày 27/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ); Sơ kết chương trình phố hợp giữa LĐLĐ và Phòng Giáo dục Đào tạo quận năm học 2021-2022; triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.
Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiều sáng kiến, sáng tạo

Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiều sáng kiến, sáng tạo

(LĐTĐ) Với những nỗ lực của bản thân và tạo điều kiện của lãnh đạo doanh nghiệp, năm 2022, anh Nguyễn Hoài Giao được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội biểu dương là 1 trong 10 gương mặt “Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu Thủ đô" năm 2022.
Xem thêm
Phiên bản di động