M
01/04/2020 20:49

LĐLĐ Thành phố hỗ trợ 1500 đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố quyết định hỗ trợ 1500 đoàn viên công đoàn thuộc doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, cơ sở giáo dục ngoài công lập bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh Covid- 19, có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Mức hỗ trợ là 1triệu đồng/người.

ldld thanh pho ho tro 1500 doan vien bi anh huong boi dich covid 19 Đề xuất hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
ldld thanh pho ho tro 1500 doan vien bi anh huong boi dich covid 19 Hà Nội: nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động phòng, chống dịch Covid- 19
ldld thanh pho ho tro 1500 doan vien bi anh huong boi dich covid 19 Chủ động đối thoại, hỗ trợ người lao động

Ngày 1/4, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa ký Quyết định số 168/QĐ- LĐLĐ về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh Covid- 19.

ldld thanh pho ho tro 1500 doan vien bi anh huong boi dich covid 19
LĐLĐ Thành phố quyết định hỗ trợ 1500 đoàn viên các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, cơ sở giáo dục ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid- 19. (Ảnh minh họa)

Theo đó, LĐLĐ Thành phố quyết định hỗ trợ 1500 đoàn viên công đoàn thuộc doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, cơ sở giáo dục ngoài công lập bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh Covid- 19, có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.

Mức hỗ trợ là 1triệu đồng/người, tổng số tiền hỗ trợ là 1,5 tỷ đồng từ nguồn Tài chính Công đoàn Thành phố. Tiền hỗ trợ sẽ được LĐLĐ Thành phố chuyển khoản về các Công đoàn cấp trên cơ sở có đoàn viên khó khăn được hỗ trợ.

LĐLĐ Thành phố yêu cầu các Công đoàn cấp trên cơ sở có đoàn viên khó khăn được hỗ trợ sẽ trao kinh phí hỗ trợ bằng tiền tới các đoàn viên khó khăn thuộc doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, cơ sở giáo dục ngoài công lập bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh Covid- 19 với hình thức phù hợp, đúng nguyên tắc tài chính hiện hành và thực hiện trước ngày 15/4/2020.

Phạm Diệp

Nguồn :