M
21/03/2021 21:43

Lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế?

(LĐTĐ) Bạn đọc leyen...@gmail.com hỏi: Tôi muốn hỏi lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không? Và cần những thủ tục gì để đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho họ?

Trước 31/3: Hoàn thành nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình Lợi ích từ Thẻ bảo hiểm Y tế mẫu mới VssID: Công cụ hữu hiệu “giám sát” quyền lợi bảo hiểm xã hội

Nội dung bạn hỏi, Bảo hiểm xã hội Hà Nội thông tin như sau: Căn cứ quy định tại Điều 2 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam: Lao động người nước ngoài thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Căn cứ Điều 12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo hiểm y tế quy định đối tượng tham gia bảo hiểm y tế: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, Hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức.

Về thủ tục: Đơn vị thực hiện khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS); Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (mẫu D02-LT).

B.D

Nguồn :