M
20/03/2021 18:09

Trước 31/3: Hoàn thành nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

(LĐTĐ) Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình đang đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở tuyến tỉnh, thành phố không đúng quận, huyện nơi cư trú thực hiện chuyển về cơ sở y tế tuyến huyện trở xuống theo địa bàn thuận lợi khi khám, chữa bệnh. Việc điều chỉnh này hoàn thành trước ngày 31/3/2021.

Đóng bảo hiểm tai nạn lao động tại 3 công ty, khi bị tai nạn, có được hưởng 3 nơi? Thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế: Trường hợp nào được chi trả 100% theo mức hưởng? Quyền lợi bảo hiểm y tế được hưởng trong trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến

Thông tin trên được Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thống nhất tại Hướng dẫn liên ngành số 3982/HD-YT-BHXH ngày 17/3/2021 hướng dẫn bổ sung về đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Trước 31/3: Hoàn thành nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

Theo kế hoạch của Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, việc điều chỉnh nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình hoàn thành trước 31/3/2021

Theo Hướng dẫn, việc điều chỉnh nơi đăng ký khám, chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình (mã thẻ GD) đang đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các bệnh viện tuyến trung ương chuyển về các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến huyện, tuyến xã theo địa bàn thuận lợi khi khám chữa bệnh.

Cụ thể, đối với người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở tuyến tỉnh, thành phố tạm thời chưa điều chỉnh cho đến khi hết thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế.

Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình đang đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở tuyến tỉnh, thành phố không đúng quận, huyện nơi cư trú, thực hiện chuyển về cơ sở y tế tuyến huyện trở xuống theo địa bàn thuận lợi khi khám, chữa bệnh. Việc điều chỉnh này hoàn thành trước ngày 31/3/2021.

Đối với người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình phát sinh tăng mới, gia hạn giá trị thẻ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội quận, huyện hướng dẫn người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế tuyến huyện, tuyến xã trên địa bàn.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình điều chỉnh nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu theo quy định. Đồng thời, hướng dẫn người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình lựa chọn đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu theo nguyên tắc trên trước ngày 25/3/2021.

Sau ngày 25/3/2021, người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình không lựa chọn nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu hoặc lựa chọn nơi khám, chữa bệnh ban đầu không đúng nêu trên, Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã chủ động chuyển nơi đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu về tuyến huyện, tuyến xã trước ngày 31/3/2021.

B.D

Nguồn :