M
02/03/2021 10:20

Lao động đang trong thời gian mang thai có bị xem xét xử lý kỷ luật?

(LĐTĐ) Chị Hoàng Thu Trang (huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội) hỏi: Tôi được biết theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, lao động nữ đang trong thời gian mang thai sẽ không bị xem xét xử lý kỷ luật. Điều này có đúng không?

Chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản Nghỉ việc để thực hiện thụ tinh nhân tạo, có được hưởng các chế độ bảo hiểm? Nghỉ không lương do dịch Covid, khi sinh con có được hưởng chế độ thai sản?

- Nội dung chị hỏi đã được nêu cụ thể tại Điều 122 Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ 1/1/2021).

Cụ thể: Điều 122 về Nguyên tắc, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động quy định: Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động nữ mang thai; người lao động nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Do đó, nếu lao động nữ đang mang thai vi phạm kỷ luật sẽ không bị xử lý. Tuy nhiên, hết thời gian mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng, lao động nữ vẫn có thể bị xử lý kỷ luật do thời hiệu xử lý kỷ luật lao động có thể kéo dài.

Điều này được quy định rất rõ tại Điều 123 Bộ luật Lao động năm 2019 về Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động.

Cụ thể: Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 6 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 12 tháng.

Khi hết thời gian quy định tại khoản 4 Điều 122 của Bộ luật Lao động, nếu hết thời hiệu hoặc còn thời hiệu nhưng không đủ 60 ngày thì được kéo dài thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.

Điều 122 Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ 1/1/2021) quy định không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây:

a) Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;

b) Đang bị tạm giữ, tạm giam;

c) Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 125 của Bộ luật;

d) Người lao động nữ mang thai; người lao động nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

B.D

Nguồn :