M
27/09/2020 08:44

Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong nông dân

(LĐTĐ) Trong giai đoạn 2015-2020, các cấp Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, qua đó đã tạo động lực để nhiều hội viên nông dân từ thành phố đến cơ sở tích cực tham gia sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo ở nông thôn.

Phong trào thi đua yêu nước lan tỏa trong người lao động ngành giao thông Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước Dồn nguồn lực để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa cho biết, trong những năm qua, cán bộ, hội viên nông dân đã khắc phục mọi khó khăn, phát huy tinh thần năng động sáng tạo, hăng hái lao động sản xuất, tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong nông dân
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng và Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao Bằng khen của Hội Nông dân Thành phố cho các tập thể điển hình tiên tiến. (Ảnh: Mai Quý)

Đặc biệt, các cấp Hội và hội viên nông dân đã tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương, Thành phố và Hội Nông dân phát động. Theo đó, trong phong trào thi đua sản xuất kih doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2015-2020 đã có gần 1,6 triệu lượt gia đình hội viên đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, xây dựng được 752 mô hình kinh tế tập thể.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nông dân Thủ đô đã hiến trên 273.000m2 đất, hơn 2,1 triệu ngày công, đóng góp hơn 5.500 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Nhờ đó, diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét, đời sống, vật chất tinh thần nông dân được nâng cao. Đến nay, thành phố đã có 6 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng – an ninh, trong 5 năm qua, các cấp Hội đã tổ chức trên 1.800 buổi tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm cho gần 157.000 lượt hội viên; vận động nông dân phát hiện, đấu tranh, ngăn ngừa 356 vụ phạm pháp; phối hợp với chính quyền, các đoàn thể ở địa phương hòa giải, giải quyết 2.780 mâu thuẫn ở cơ sở.

Đối với các phong trào, cuộc vận động do Trung ương và Thành phố phát động như phong trào “An toàn thực phẩm”; thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng; thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19… các cấp Hội Nông dân cũng đã tích cực hưởng ứng, triển khai và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần khẳng định và nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của tổ chức Hội; quyền lợi của hội viên được đảm bảo, hội viên ngày càng tin tưởng gắn bó với tổ chức Hội. Đồng thời góp phần quan trọng cùng các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân.

Với những kết quả đã đạt được của các cấp Hội Nông dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân; Hội Nông dân Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho 41 tập thể, 64 cá nhân là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Mai Quý

Nguồn :