M
18/09/2020 21:33

Dồn nguồn lực để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

(LĐTĐ) Mặt trận các cấp tiếp tục tích cực cùng Đảng, Nhà nước phòng, chống dịch Covid-19, đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, dồn nguồn lực để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tôn vinh 180 gương điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận
Nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trong tình hình mới
Tôn vinh 75 công trình khoa học được tuyển chọn vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020

Ngày 18/9, tại Đại hội Thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2020-2025, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025.

Dồn nguồn lực để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Bằng khen tới các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn kêu gọi các cấp Mặt trận cần tập trung vào 5 nội dung trọng tâm:

Một là, Mặt trận các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10. Tích cực cùng Đảng, Nhà nước phòng, chống dịch Covid-19, đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, dồn nguồn lực để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hai là, các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục hướng vào việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, ổn định chính trị, trật tự trị an, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Ba là, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thường xuyên lắng nghe ý kiến nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức đối thoại, giải đáp những vấn đề nhân dân quan tâm, đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành dân chủ, thực hiện kỷ cương, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn kết, chăm lo cho đồng bào các dân tộc, tôn giáo; đồng thời đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, vun đắp niềm tin yêu, niềm tự hào dân tộc, hướng về Tổ quốc, cùng nhau chung sức xây dựng quê hương, đất nước.

Năm là, thực hiện tốt phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Cán bộ Mặt trận các cấp phải tiên phong về nhận thức, gương mẫu trong hành động; năng động, sáng tạo, tâm huyết với công việc, lắng nghe ý kiến của nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân.

Dồn nguồn lực để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025.

“Với khát vọng, quyết tâm cao, khí thế mới, với sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng với những quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, nhất định đất nước ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vững bước trên con đường phát triển nhanh, bền vững, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh””, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn kỳ vọng.

Tại Đại hội, đại diện cho Mặt trận các tỉnh, thành phố trong cả nước, đồng chí Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã bày tỏ sự đồng tình cao và biểu thị tinh thần quyết tâm cao nhất với những nội dung phát động thi đua giai đoạn 2020-2025 do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát động.

Dồn nguồn lực để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương biểu thị tinh thần quyết tâm cao với những nội dung phát động thi đua giai đoạn 2020-2025

Đồng chí Nguyễn Lan Hương cho biết, trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, vận động, nắm tình hình và định hướng dư luận Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và trong các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đề ra;

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động vận động các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tích cực phong trào thi đua bằng những công việc cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị, địa phương, tổ chức; phân công rõ vai, rõ trách nhiệm, rõ việc, tạo sức mạnh tổng hợp để phong trào thi đua đạt kết quả cao nhất; vận động đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết và sáng tạo, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao vị thế của Việt Nam, góp trí, góp sức để phát triển và bảo vệ Thủ đô, Tổ quốc...

"Tự hào với truyền thống vẻ vang 90 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội bày tỏ quyết tâm và niềm tin sâu sắc vào phong trào thi đua mà Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn vừa phát động sẽ được cán bộ các cấp Mặt trận hưởng ứng nhiệt liệt và biến thành hành động, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và phát triển Tổ quốc", đồng chí Nguyễn Lan Hương khẳng định.

B.D

Nguồn :