M
25/09/2020 21:46

Phong trào thi đua yêu nước lan tỏa trong người lao động ngành giao thông

(LĐTĐ) Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước đã đi vào cuộc sống, lan tỏa trong công nhân viên chức lao động ngành giao thông. Qua phong trào, nhiều gương điển hình tiên tiến đã được phát hiện, tôn vinh, từ đó tạo sức lan tỏa, góp phần xây dựng, khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong đời sống xã hội.

Phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn trong thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở Sẽ tôn vinh 450 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công nhân, viên chức, lao động Dồn nguồn lực để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

Thi đua toàn diện và rộng khắp

Theo báo cáo kết quả phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động ngành Giao thông Vận tải giai đoạn 2016-2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025 của Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam, hằng năm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Ban Thường vụ Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đều phát động phong trào đến toàn thể công nhân viên chức lao động trong toàn ngành với chủ đề phù hợp.

Cụ thể, năm 2016 có chủ đề “Chủ động, sáng tạo, quyết liệt thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”; năm 2017 có chủ đề là “Phát huy truyền thống đi trước mở đường, tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, quyết liệt hành động vì lợi ích của người dân và cộng đồng doanh nghiệp”; năm 2018 có chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”; năm 2019 chủ đề là “Đề cao trách nhiệm; đoàn kết, sáng tạo; dám nghĩ, dám làm”.

Đáng chú ý, thực hiện chủ trương đổi mới sáng tạo của Chính phủ, chủ trương nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả công việc do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Ban Cán sự Đảng bộ Giao thông Vận tải và các cấp ủy Đảng, các cấp Công đoàn đã chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn đồng cấp, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức phát động sâu rộng các phong trào đến toàn thể các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, đưa nội dung cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh xuyên suốt các nội dung phong trào thi đua tác động tới ý thức, trách nhiệm, hiệu quả, đặc biệt là tính gương mẫu tiên phong của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong ngành.

Phong trào thi đua yêu nước lan tỏa trong người lao động ngành giao thông
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng biểu dương các sáng kiến sáng tạo trong Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội.

Tại Hội nghị Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động Ngành Giao thông Vận tải giai đoạn 2016-2020, Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam Đỗ Nga Việt cho biết, qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động thực tiễn của đội ngũ công nhân viên chức lao động về rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo trong công tác. Nhiều đơn vị đã có cách làm năng động, sáng tạo để động viên, khuyến khích đội ngũ công nhân viên chức lao động chủ động thực hiện với những việc làm cụ thể, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành và của đơn vị.

Nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn

Thực tế cho thấy, các cấp công đoàn luôn chú trọng tới công tác phát hiện, tạo điều kiện bồi dưỡng, phát triển và nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, các công trình thi đua tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến ở các đơn vị. Điểm nhấn đáng chú ý, dù khó khăn song người lao động Ngành Giao thông Vận tải luôn phát huy sự năng động, sáng tạo.

Lấy ví dụ từ Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội, trong quá trình tổ chức phong trào thi đua yêu nước, đơn vị đã đưa ra nhiều chủ trương, nghị quyết, chính sách để lãnh đạo, chỉ đạo và đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Chính vì vậy mà phong trào thi đua yêu nước không ngừng được duy trì và phát triển, tạo động lực mạnh mẽ, rộng khắp, góp phần động viên đông đảo người lao động tham gia.

Để phong trào đi vào chiều sâu, ngay từ đầu năm Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội đã tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội của ngành và thành phố, đặc biệt phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội cũng xác định trọng tâm là các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, phong trào “Xanh – sạch – đẹp” đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phong trào “Công nhân giỏi” Thủ đô, “Sáng kiến, sáng tạo”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, người lao động và “Xây dựng gia đình tiêu biểu”.

Chia sẻ về công tác này, ông Ngô Minh Hoàn – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội, cho rằng, thông qua tổ chức các phong trào thi đua, Công đoàn đã phát huy tinh thần làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, tính năng động sáng tạo của giai cấp công nhân, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, lòng nhân ái. Qua các phong trào thi đua, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội đã phát hiện những điển hình tiên tiến, nhân rộng điển hình, tạo thành phong trào sôi nổi trong công nhân, viên chức, người lao động.

Để đạt hiệu quả trong các phong trào thi đua, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam còn chú trọng công tác phát hiện, tạo điều kiện bồi dưỡng, phát triển và nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, các công trình thi đua tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến ở các đơn vị, các cấp công đoàn. Thực hiện kịp thời công tác sơ, tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; chú trọng khâu phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hoạt động hiệu quả.

Đinh Luyện

Nguồn :